Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länstal 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länstal 2015."— Presentationens avskrift:

1 Länstal 2015

2 Anvisningsbara platser Planeringstal självbosatta
Län Anvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge 721 895 1615 Dalarna 1059 1279 2338 Gotland 220 14 234 Gävleborg 937 1990 2927 Halland 1225 603 1828 Jämtland 964 535 1499 Jönköping 1189 2121 3311 Kalmar 877 1302 2179 Kronoberg 685 1436 Norrbotten 801 371 1172 Skåne 5287 7116 Stockholm 2508 8894 11402 Södermanland 926 2085 3011 Uppsala 1272 1053 2325 Värmland 933 777 1711 Västerbotten 995 423 1418 Västernorrland 798 712 1511 Västmanland 1010 1960 2970 Västra Götaland 2043 7412 9455 Örebro 891 1339 2230 Östergötland 1216 2913 4129 Riket 23100 43400 66500 Länstal Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 40% Förvärvsarbetande 25% Prognos 8,33% Arbetslösa Omsättning 8,34% Yrkesbredd 50% Bostadsmarknad 5% Demografi 10% Folkmängd Inskrivna MiV 20%

3 Två ingångsvärden Totalt behov av mottagande 2015 – Migrationsverkets prognos (ca 15 % osäkerhet). Totalt behov av anvisningsbara platser 2015 – Arbetsförmedlingen bedömer utifrån Migrationsverkets prognos hur många som kommer begära hjälp med anvisad bosättning minus antalet som Arbetsförmedlingen bedömer kommer att antingen avbryta sitt bosättningsärende innan anvisning eller tacka nej till anvisning.

4 Framtagning av planeringstal per län för nyanlända som ordnar bosättning på egen hand
Utgår från Migrationsverkets prognos Fördelas utifrån historik från 2013 över länens mottagande av nyanlända som ordnar bosättning på egen hand (inkluderar EBO och ABO som ordnat bosättning på egen hand, direktinresta anhöriga och EKB som får PUT) Separata fördelningar har gjorts för syrier och statslösa utifrån historik över länens mottagande av dessa grupper.

5 Anvisningsbara platser
Tas fram i två steg: Via fördelningsnyckel Viss manuell justering

6 Steg 1. Fördelningsnyckel
40 % av platserna fördelas utifrån Arbetsmarknadsvariabler -relativt god arbetsmarknad ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 25 % av platserna fördelas utifrån folkmängd - relativt stor befolkning ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 5 % av platserna fördelas utifrån bostadsmarknad -relativt god bostadsmarknad ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 10 % av platserna fördelas utifrån demografi - relativt stort behov av ersättningsrekryteringar (pensionsavgångar) ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 20 % av platserna fördelas utifrån fördelningen av personer inskrivna på Migrationsverket i länen (både ABO och EBO) i förhållande till länets befolkning. Relativt hög andel inskrivna på Migrationsverket ger relativt låg andel av de anvisningsbara platserna.

7 Steg 2. Manuella justeringar
Anvisningsbara platser för Gotlands län har i år inte fördelats efter körning i länstalsmodellen. Gotland har istället tilldelats ett länstal på 220 anvisningsbara platser helt manuellt. Den ökade andelen anvisningsbara platser för Gotland motsvarar det ökade behovet totalt. Övriga läns länstal har sänkts med respektive 11 anvisningsbara platser som en följd av den manuella hanteringen av Gotlands länstal.

8 Frågor synpunkter? Generella frågor om länstal kontakta: eller Detaljerade frågor om vad som ligger bakom fördelningsnyckeln: Frågor om Migrationsverkets prognoser: eller


Ladda ner ppt "Länstal 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser