Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länstal 2015. Länstal 2015 2014-08-12 LänAnvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge 7218951615 Dalarna 105912792338 Gotland 22014234.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länstal 2015. Länstal 2015 2014-08-12 LänAnvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge 7218951615 Dalarna 105912792338 Gotland 22014234."— Presentationens avskrift:

1 Länstal 2015

2 Länstal 2015 2014-08-12 LänAnvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge 7218951615 Dalarna 105912792338 Gotland 22014234 Gävleborg 93719902927 Halland 12256031828 Jämtland 9645351499 Jönköping 118921213311 Kalmar 87713022179 Kronoberg 68514362121 Norrbotten 8013711172 Skåne 182852877116 Stockholm 2508889411402 Södermanland 92620853011 Uppsala 127210532325 Värmland 9337771711 Västerbotten 9954231418 Västernorrland 7987121511 Västmanland 101019602970 Västra Götaland 204374129455 Örebro 89113392230 Östergötland 121629134129 Riket 231004340066500 Fördelningsnycklar Arbetsmarknad40% Förvärvsarbetande25% Prognos8,33% Arbetslösa8,33% Omsättning8,34% Yrkesbredd50% Bostadsmarknad5% Demografi10% Folkmängd25% Inskrivna MiV20%

3 Två ingångsvärden Totalt behov av mottagande 2015 – Migrationsverkets prognos (ca 15 % osäkerhet). Totalt behov av anvisningsbara platser 2015 – Arbetsförmedlingen bedömer utifrån Migrationsverkets prognos hur många som kommer begära hjälp med anvisad bosättning minus antalet som Arbetsförmedlingen bedömer kommer att antingen avbryta sitt bosättningsärende innan anvisning eller tacka nej till anvisning.

4 Framtagning av planeringstal per län för nyanlända som ordnar bosättning på egen hand Utgår från Migrationsverkets prognos Fördelas utifrån historik från 2013 över länens mottagande av nyanlända som ordnar bosättning på egen hand (inkluderar EBO och ABO som ordnat bosättning på egen hand, direktinresta anhöriga och EKB som får PUT) Separata fördelningar har gjorts för syrier och statslösa utifrån historik över länens mottagande av dessa grupper.

5 Anvisningsbara platser Tas fram i två steg: 1.Via fördelningsnyckel 2.Viss manuell justering

6 Steg 1. Fördelningsnyckel 40 % av platserna fördelas utifrån Arbetsmarknadsvariabler -relativt god arbetsmarknad ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 25 % av platserna fördelas utifrån folkmängd - relativt stor befolkning ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 5 % av platserna fördelas utifrån bostadsmarknad -relativt god bostadsmarknad ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 10 % av platserna fördelas utifrån demografi - relativt stort behov av ersättningsrekryteringar (pensionsavgångar) ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 20 % av platserna fördelas utifrån fördelningen av personer inskrivna på Migrationsverket i länen (både ABO och EBO) i förhållande till länets befolkning. Relativt hög andel inskrivna på Migrationsverket ger relativt låg andel av de anvisningsbara platserna.

7 Steg 2. Manuella justeringar Anvisningsbara platser för Gotlands län har i år inte fördelats efter körning i länstalsmodellen. Gotland har istället tilldelats ett länstal på 220 anvisningsbara platser helt manuellt. Den ökade andelen anvisningsbara platser för Gotland motsvarar det ökade behovet totalt. Övriga läns länstal har sänkts med respektive 11 anvisningsbara platser som en följd av den manuella hanteringen av Gotlands länstal.

8 Frågor synpunkter? Generella frågor om länstal kontakta: christine.x.johansson@arbetsformedlingen. se eller per.ibertsson@arbetsformedlingen.se christine.x.johansson@arbetsformedlingen. se per.ibertsson@arbetsformedlingen.se Detaljerade frågor om vad som ligger bakom fördelningsnyckeln: jan.sundqvist@arbetsformedlingen.se jan.sundqvist@arbetsformedlingen.se Frågor om Migrationsverkets prognoser: kjell.ekfeldt@migrationsverket.se eller ola.esaiasson@migrationsverket.se kjell.ekfeldt@migrationsverket.se ola.esaiasson@migrationsverket.se


Ladda ner ppt "Länstal 2015. Länstal 2015 2014-08-12 LänAnvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge 7218951615 Dalarna 105912792338 Gotland 22014234."

Liknande presentationer


Google-annonser