Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länstal 2015. Länstal 2015 2014-08-12 LänAnvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge 7218951615 Dalarna 105912792338 Gotland 22014234.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länstal 2015. Länstal 2015 2014-08-12 LänAnvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge 7218951615 Dalarna 105912792338 Gotland 22014234."— Presentationens avskrift:

1 Länstal 2015

2 Länstal LänAnvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Riket Fördelningsnycklar Arbetsmarknad40% Förvärvsarbetande25% Prognos8,33% Arbetslösa8,33% Omsättning8,34% Yrkesbredd50% Bostadsmarknad5% Demografi10% Folkmängd25% Inskrivna MiV20%

3 Två ingångsvärden Totalt behov av mottagande 2015 – Migrationsverkets prognos (ca 15 % osäkerhet). Totalt behov av anvisningsbara platser 2015 – Arbetsförmedlingen bedömer utifrån Migrationsverkets prognos hur många som kommer begära hjälp med anvisad bosättning minus antalet som Arbetsförmedlingen bedömer kommer att antingen avbryta sitt bosättningsärende innan anvisning eller tacka nej till anvisning.

4 Framtagning av planeringstal per län för nyanlända som ordnar bosättning på egen hand Utgår från Migrationsverkets prognos Fördelas utifrån historik från 2013 över länens mottagande av nyanlända som ordnar bosättning på egen hand (inkluderar EBO och ABO som ordnat bosättning på egen hand, direktinresta anhöriga och EKB som får PUT) Separata fördelningar har gjorts för syrier och statslösa utifrån historik över länens mottagande av dessa grupper.

5 Anvisningsbara platser Tas fram i två steg: 1.Via fördelningsnyckel 2.Viss manuell justering

6 Steg 1. Fördelningsnyckel 40 % av platserna fördelas utifrån Arbetsmarknadsvariabler -relativt god arbetsmarknad ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 25 % av platserna fördelas utifrån folkmängd - relativt stor befolkning ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 5 % av platserna fördelas utifrån bostadsmarknad -relativt god bostadsmarknad ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 10 % av platserna fördelas utifrån demografi - relativt stort behov av ersättningsrekryteringar (pensionsavgångar) ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 20 % av platserna fördelas utifrån fördelningen av personer inskrivna på Migrationsverket i länen (både ABO och EBO) i förhållande till länets befolkning. Relativt hög andel inskrivna på Migrationsverket ger relativt låg andel av de anvisningsbara platserna.

7 Steg 2. Manuella justeringar Anvisningsbara platser för Gotlands län har i år inte fördelats efter körning i länstalsmodellen. Gotland har istället tilldelats ett länstal på 220 anvisningsbara platser helt manuellt. Den ökade andelen anvisningsbara platser för Gotland motsvarar det ökade behovet totalt. Övriga läns länstal har sänkts med respektive 11 anvisningsbara platser som en följd av den manuella hanteringen av Gotlands länstal.

8 Frågor synpunkter? Generella frågor om länstal kontakta: se eller se Detaljerade frågor om vad som ligger bakom fördelningsnyckeln: Frågor om Migrationsverkets prognoser: eller


Ladda ner ppt "Länstal 2015. Länstal 2015 2014-08-12 LänAnvisningsbara platser Planeringstal självbosatta Totalt Blekinge 7218951615 Dalarna 105912792338 Gotland 22014234."

Liknande presentationer


Google-annonser