Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social investering Maria Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social investering Maria Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Social investering Maria Johansson

2 Uppdraget Regionutvecklingsnämnden ska i samverkan med folkhälsokommittén, rättighetskommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna inrätta sociala investeringsmedel för barn och ungas utveckling och hälsa. Bygga upp en egen organisering – introducera arbetsgrupper, referensgrupper osv. Genomföra konkreta insatser Bygga upp en egen kunskap

3 Regionens sociala investeringsmedel
Syfte: Förebyggande insatser för barn och ungas framtida utveckling och hälsa Mål: Öka andelen barn och ungdomar som lyckas slutföra grundskolan med godkända betyg Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel vänder sig till förebyggande insatser för barn och ungas hälsa med inriktning på att barn går ut grundskolan med godkända betyg. Målet med investeringarna är att öka andelen barn och ungdomar som lyckas slutföra grundskolan med godkända betyg.

4 Styrdokument VG2020 Samling för social hållbarhet
Handlingsprogrammet Rätt att vara med

5 Vad är en social investering?
Tidiga samordnade insatser för barn och unga Hälsofrämjande och förebyggande Förebygga utanförskap Insatserna ska ses som en investering och inte en kostnad Sociala investeringar är ett sätt att arbeta med samordnade insatser i tidig ålder hos barn och ungdomar. Tanken är att man på det sättet undviker att barnet hamnar i ett framtida utanförskap (ekonomisk marginalisering, arbetslöshet och ohälsa). En social investering är förebyggande och förväntas generera en framtida ekonomisk avkastning till samhället genom minskade kostnader. Investeringen förväntas också ge en vinst för det enskilda barnet genom en förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Gå ifrån ett kortsiktigt till ett långsiktigt tänkande.

6 Kriterier Definierat problem och målgrupp Avgränsad insats Evidens
Tidigt i ålder eller i processer Långsiktiga satsningar Går att mäta Samordnade Metodutveckling Implementering Innebär ett långsiktigt tänkande, till skillnad från den kortsiktighet som karaktäriserar traditionell budgetstyrning över ett eller två år En strävan att komma bort från ett så kallat stuprörstänk, där exempelvis kommun, landsting, stat och verksamheter inom dessa huvudmän fattar beslut med enbart den egna organisationen i åtanke. Sociala investeringar uppmuntrar till samverkan eftersom det ofta är en aktör, till exempel en viss förvaltning i en kommun, som bär kostnaden, medan helt andra aktörer får ta del av de intäkter alternativt minskade kostnaderna samt hälsovinsterna som investeringen generar Innebär fokus på enskilda projekt eller insatser som kan och ska utvärderas, till skillnad från traditionellt arbete i offentlig sektor där kostnader fördelas på organisatorisk enhet och enskilda insatser är svåra att urskilja. Målet är att kunskaper från utvärderingen ska tas till vara inom organisationen och spridas till andra aktörer. Utgör ett ramverk för metodutveckling där nya metoder kan prövas och etablerade metoder kan utvecklas.

7 Mätning/puckel

8 Vem vänder vi oss till? Regionens egna verksamheter i samverkan med kommunerna Exempel: MVC, BVC, Familjecentral, BUP, BUM, Ungdomsmottagning MVC, BVC, Familjecentral, Barn och Ungdomspsykiatri (BUP), Barn och ungdomsmedicin (BUM), Ungdomsmottagning

9 Exempel på social investering
Fotosyntes – Ale kommun SkolFam – Norrköping kommun SkolFam – familjehemsplacerade barn (Norrköping) Ale Fotosyntes - behov av särskilt stöd i åldern år (bristande måluppfyllelse nationella prov, hög frånvaro) Det är inte bara insatsen hos målgruppen 4-6 utan samtidigt bygger en brygga mellan basnivå och första linjen som kopplas till befintliga verksamhetsstrukturer. Antar att du fick med bristande måluppfyllelse, normbrytande beteende, hög frånvaro. Men innan man bestämde sig för denna investering har man gått igenom sin problembild, hur ser det ut, vad behöver vi åtgärda och hur gör vi det och vad är konsekvenserna om inget görs.

10 Arbetsgrupp Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK)
Rättighetskommitténs kansli Regionutvecklingssekretariatet Folkhälsokommitténs sekretariat Utförare

11 På gång Förankring inom regionen – samtal om behov
Information och kommunikation Följeforskning Pilotinvesteringar Arbeta fram en modell för regionens fortsatta arbete Förankring inom regionen – samtal om behov och möjligheter Information och kommunikation Pilotinvesteringar Följeforskning Arbeta fram en modell för regionens fortsatta arbete (styrning och ledning) Kartläggning av regionens förebyggande arbete Vägar in: LGS, SIMBA, Vårdsamverkan Skaraborg, Närvårdsamverkan Södra Älvsborg Styrgrupp för Västbus (barn och ungdomsperspektiv) Västkom (kommunala grupperingen)

12

13 Pilotinvesteringar Lärdomar:
Komplicerade processer, många stakeholders Mätning och forskning Utgå från problem och målgrupp (inte metoden) Kapaciteten ser olika ut Vilja Gullspång, Grästorp och Göteborgsregionen Två stegsmodell Fler insatser under 2015

14 Kommuner i Västra Götaland med sociala investeringsfonder (2013)
Götene Strömstad Tanum Dals-Ed Åmål Bengtsfors Mellerud Färgelanda Vänersborg Munkedal Grästorp Lidköping Uddevalla Trollhättan Essunga Lilla Edet Stenungssund Tjörn Orust Lysekil Sotenäs Kungälv Ale Vårgårda Alingsås Herrljunga Vara Skara Falköping Borås Lerum Öckerö Mölndal Härryda Mark Bollebygd Ulricehamn Tranemo Svenljunga Tidaholm Skövde Hjo Tibro Mariestad Töreboda Gullspång Göteborg Partille Karlsborg KOMMUNER Beslut Pågående diskussioner Inget initiativ Ej svarat

15 Inriktning på sociala investeringsmedel i de olika kommunerna
Munkedal Gullspång Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Uddevalla Mariestad Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Lysekil Lidköping Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Orust Vara Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Trollhättan Falköping Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Lilla Edet Borås Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Kungälv Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Ale Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar Göteborg Här kan du skriva inriktningen på verksamheter inom sociala investeringar


Ladda ner ppt "Social investering Maria Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser