Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Titulatur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Titulatur."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Presentation 130125 AnnBrith Davidson, Partille kommun

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Göteborgsregionens kommuner 13 kommuner varav 12 medverkar i överenskommelse 940 000 invånare knappt 4 000 medarbetare inom funktionshinderområdet

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Funktionshinderchefs- nätverket Titelfrågan väcktes i mitten av 2000-talet Vem ska vi rekrytera i morgon? Diskussion inleddes 2010 och arbetsgrupper startade Nätverket diskuterade vid varje möte under 2010-2011

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Åtgärder Enhetlig titulatur för baspersonal inom funktionshinderområdet (LSS) En grundutbildningsnivå och en kompetensnivå med eftergymnasial spetskompetens Gemensamma utbildningskrav för de nya titlarna Kvalitetssäkring av titlarna

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Bakgrund FASERInstitutionella Vem är personen? Patient Var bor personen? Institution Vad består servicen av? Vård Vilken är modellen? Förmynderi, medicinskt fokus Vad är viktigast? Basbehov, skydd Källa: Bradley: ”Shifting paradigms in service to people with disabilities” Fritt översatt av Lennart Jönsson, MISA AB, Sthlm maj 1995

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Bakgrund FASERInstitutionellaAvveckli ngs- Vem är personen? PatientKlient Var bor personen? InstitutionGruppbostad Vad består servicen av? VårdOmsorg Vilken är modellen? Förmynderi, medicinskt fokus Utveckling - beteende Vad är viktigast? Basbehov, skyddFörmåga, normalisering Källa: Bradley: ”Shifting paradigms in service to people with disabilities” Fritt översatt av Lennart Jönsson, MISA AB, Sthlm maj 1995

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Bakgrund FASERInstitutionellaAvveckli ngs-Medborgarskaps- Vem är personen? PatientKlient m.fl.Medborgare Var bor personen? InstitutionGruppbostadBostad Vad består servicen av? VårdOmsorgStöd Vilken är modellen? Förmynderi, medicinskt fokus Utveckling - beteendeIndividuellt stöd Vad är viktigast? Basbehov, skyddFörmåga, normalisering Självbestämmande och relationer Källa: Bradley: ”Shifting paradigms in service to people with disabilities” Fritt översatt av Lennart Jönsson, MISA AB, Sthlm maj 1995 Titel på Vårdare Habiliterings- servicepersonal? personal ? ?

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Nya titlar FASERInstitutionellaAvveckli ngs-Medborgarskaps- Vem är personen? PatientKlient m.fl.Medborgare Var bor personen? InstitutionGruppbostadBostad Vad består servicen av? VårdOmsorgStöd Vilken är modellen? Förmynderi, medicinskt fokus Utveckling - beteendeIndividuellt stöd Vad är viktigast? Basbehov, skyddFörmåga, normalisering Självbestämmande och relationer Källa: Bradley: ”Shifting paradigms in service to people with disabilities” Fritt översatt av Lennart Jönsson, MISA AB, Sthlm maj 1995 Titel på Vårdare Habiliterings- servicepersonal? personal ? Stödassistent Stödpedagog

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Utbildningskrav GR representerat i Nationella programrådet för Vård och omsorgsprogrammet inför GY11 Carpe representerat i Nationella programrådet för Barn och fritidsprogrammet inför GY11 Möjligheter gavs till gymnasieutbildning med inriktning funktionsnedsättningar YH-utbildningar fanns i och nära Göteborg

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Stödassistent GY11 Yrkesexamen inom: Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller pedagogiskt arbete Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen ”funktionsnedsättning”

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Stödpedagog Ett års eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet: minst 200 yh-poäng 60 högskolepoäng

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Rollerna Båda rollerna i brukarnära arbete Samma ansvar / till stor del samma arbetsuppgifter Skillnaden ligger i kompetensnivån Spetskompetens och fördjupad kompetens höjer kvaliteten på insatserna Mixen av rollerna kan variera

13 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 1 december 2011 http://www.grkom.se/grinnehallsmeny/socialaomra det/natverk/cheferfunktionshinder.4.1580a7b011199 b8961a800047.html Överenskommelse

14 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Alla kommuner: kommer i framtida anställningar att använda titlarna med dessa utbildningskrav Varje enskild kommun: har sin tidplan beslutar om befintlig personals eventuella validering utarbetar beskrivning av titlarnas arbetsinnehåll beslutar om annan titel för outbildad personal Överenskommelse

15 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Genomförandet i kommunerna Information Samverkan Nya statistik-koder Inventering Titelbyte Utbilda/validera Korttidsvikariers titulatur Löneöversyn

16 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Hur långt har respektive kommun kommit? Nyanställda får nya titlar Ale:Process pågår – mål nya titlar 130401 Alingsås:Enighet i samverkan nya titlar hösten 2012 Göteborg:Beslut trots oenighet i samverkan, byte klart hösten 2012 Härryda:Enighet i samverkan. Byte ihop m. lönerev. hösten 2012 Kungälv:Process pågår – nya titlar 121231 Lerum:Process pågår – titelbyte 130101 Lilla Edet:Process pågår – nya titlar klart hösten 2012 Mölndal:Startat samverkan – mål nya titlar 130401 Partille:Enighet i samverkan. Byte 121001 Stenungssund:Vissa enheter klara– successivt byte – klart 121231 Tjörn:Bytt titlar våren 2012 Öckerö:Samverkar men är ej klara


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Titulatur."

Liknande presentationer


Google-annonser