Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 juni 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 juni 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 juni 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg ,

2 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering Etableringen samordnas av Arbetsförmedlingen och samarbetet mellan aktörerna regleras i kommunernas ”LÖK” - Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare

3 Källa: Migrationsverket Fyrbodal nyanlända med uppehållstillstånd inom etableringen asylsökande som bor i migrationsverkets boenden i Fyrbodal, samt i kommunernas boende och omsorg (ensamkommande barn) Karta nyanlända max 2 år hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad.

4 1 maj 2016 Andel kvinnor 1 oktober 2015 (7 mån. tidigare) Bengtsfors276(14) 37 % 244(11) Dals-Ed 63 (8) 32 % 56(9) Färgelanda 85 (10) 52 % 84(11) Lysekil258 (14) 44 % 171(13) Mellerud375 (12) 43 % 276(6) Munkedal144 (8) 41 % 123(11) Orust 56 (4) 46 % 46(7) Sotenäs 51 (10) 49 % 31(8) Strömstad 68 (11) 34 % 67(11) Tanum151 (11) 46 % 102(11) Trollhättan823 (62) 45 % 819(59) Uddevalla878 (60) 41 % 773(50) Vänersborg826 (32) 43 % 671(20) Åmål519 (20) 41 % 508(16) % (Fyrbodal) Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

5 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Fyrbodal de sista sju månaderna Antal inskrivna i etableringen alla åldrar (inkl. ensamkommande) Antal asylsökande Källa: Migrationsverket

6 Ursprung nya nyanlända med uppehållstillstånd januari – april (fyra månader) i Västra Götalands län personer Syrien Somalia Eritrea Afghanistan Iran Irak Källa: Migrationsverket

7 Vidareflytt under etableringstiden 2015 Är i etableringsfasen och har flyttat någon gång under Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering. Fyrbodal Vidareflytt in 542 Vidareflytt ut 479 Källa: Migrationsverket

8 Fyrbodal Vidareflytt in 156 Vidareflytt ut 139 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari - april 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de fyra första månaderna Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

9 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 juni 2016 KommunABOEBOÖvrigt boend e Summ a Bengtsfors Dals-Ed Färgeland a Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersbor g Åmål Summa Fyrbodal: ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Består främst av ensamkommande barn i kommunalt boende/familjehem/preplacerade barn (barn som bor hos tex släkting). Källa: Migrationsverket 34 % kvinnor/flickor 66 % män/pojkar

10 Åldersfördelning på de asylsökande 1 juni Summa: Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Källa: Migrationsverket 1 juni 2016

11 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Promilletalet x årets planerade mottagande - ca (aprilprognos för året ≈ 7 000) Planeringstal 9(55) Planeringstal 7(49) Planeringstal 8(61) Planeringstal 14(76) Planeringstal 7(76) Planeringstal 11(70) Planeringstal 16(70) Planeringstal 12(62) Planeringstal 14(77) Planeringstal 14(65) Planeringstal 37(150) Planeringstal 36(166) Planeringstal 25(155) Planeringstal 11(75) Redan boende ensamkomman de barn i kommunen Asyl + PUT Kommun Bengtsfors Dals-Ed Färgeland a Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersbor g Åmål OBS! Nya prognoser 4 ggr/år Anvisade under 2015 inom parentes (inom etableringen)

12 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos kommande två år, samt asylsökande boende i Fyrbodal – (orange färg) Källa: Migrationsverket ? ?

13 Antal inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem 1 juni av de som har uppehållstillstånd bor i ABO och har rätt till anvisning (Fyrbodal 704 personer där 585 bor i ABO) Källa: Migrationsverket


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 juni 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser