Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 juni 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 juni 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 juni 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg 070-283 32 44, 0522-440 829 annette.nyman@fyrbodal.se

2 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering Etableringen samordnas av Arbetsförmedlingen och samarbetet mellan aktörerna regleras i kommunernas ”LÖK” - Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare

3 276 382 63 136 85 283 258 554 375 723 144 478 56 257 68 372 151 107 823 690 878 814 826 1 599 519 268 51 345 Källa: Migrationsverket Fyrbodal 4 573 nyanlända med uppehållstillstånd inom etableringen + 7 008 asylsökande som bor i migrationsverkets boenden i Fyrbodal, samt i kommunernas boende och omsorg (ensamkommande barn) Karta nyanlända max 2 år 2016-05-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad.

4 1 maj 2016 Andel kvinnor 1 oktober 2015 (7 mån. tidigare) Bengtsfors276(14) 37 % 244(11) Dals-Ed 63 (8) 32 % 56(9) Färgelanda 85 (10) 52 % 84(11) Lysekil258 (14) 44 % 171(13) Mellerud375 (12) 43 % 276(6) Munkedal144 (8) 41 % 123(11) Orust 56 (4) 46 % 46(7) Sotenäs 51 (10) 49 % 31(8) Strömstad 68 (11) 34 % 67(11) Tanum151 (11) 46 % 102(11) Trollhättan823 (62) 45 % 819(59) Uddevalla878 (60) 41 % 773(50) Vänersborg826 (32) 43 % 671(20) Åmål519 (20) 41 % 508(16) 4 573 43 % (Fyrbodal) 3 971 Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år 2016-05-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

5 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Fyrbodal de sista sju månaderna Antal inskrivna i etableringen alla åldrar (inkl. ensamkommande) Antal asylsökande Källa: Migrationsverket 3 971 4 573

6 Ursprung nya nyanlända med uppehållstillstånd januari – april (fyra månader) i Västra Götalands län 2 748 personer Syrien Somalia Eritrea Afghanistan Iran Irak Källa: Migrationsverket

7 Vidareflytt under etableringstiden 2015 Är i etableringsfasen och har flyttat någon gång under 2015. Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering. Fyrbodal Vidareflytt in 542 Vidareflytt ut 479 Källa: Migrationsverket

8 Fyrbodal Vidareflytt in 156 Vidareflytt ut 139 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari - april 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de fyra första månaderna 2016. Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

9 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 juni 2016 KommunABOEBOÖvrigt boend e Summ a Bengtsfors 246 88 48 382 Dals-Ed 98 3 35 136 Färgeland a 232 17 34 283 Lysekil 408 77 69 554 Mellerud 580 98 45 723 Munkedal 374 50 54 478 Orust 192 14 51 257 Sotenäs 293 7 45 345 Strömstad 268 51 53 372 Tanum 15 39 53 107 Trollhättan 157389144 690 Uddevalla 257357200 814 Vänersbor g 1 2172361461 599 Åmål 123 87 58 268 Summa Fyrbodal: 4 4601 5131 0357 008 ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Består främst av ensamkommande barn i kommunalt boende/familjehem/preplacerade barn (barn som bor hos tex släkting). Källa: Migrationsverket 34 % kvinnor/flickor 66 % män/pojkar

10 Åldersfördelning på de asylsökande 1 juni 2016 0-67-1516-1718-1920-64 64 + Summa: Bengtsfors558235 9 197 4382 Dals-Ed202125 5 65 -136 Färgelanda42543514 135 3283 Lysekil59635940 323 10554 Mellerud 110 1283439 408 4723 Munkedal65903526 255 7478 Orust33463210 134 2257 Sotenäs54613214 182 2345 Strömstad48605025 188 1372 Tanum 113230 5 28 1107 Trollhättan59 124 7121 388 27690 Uddevalla 117 157 12632 376 6814 Vänersborg 156 188 107 87 1 048 13 1 599 Åmål33513919 122 4268 862 1 157 710 346 3 849 84 7 008 Källa: Migrationsverket 1 juni 2016

11 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april 2016. KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Promilletalet x årets planerade mottagande - ca 7 000 (aprilprognos för året 4 000-14 000 ≈ 7 000) Planeringstal 9(55) Planeringstal 7(49) Planeringstal 8(61) Planeringstal 14(76) Planeringstal 7(76) Planeringstal 11(70) Planeringstal 16(70) Planeringstal 12(62) Planeringstal 14(77) Planeringstal 14(65) Planeringstal 37(150) Planeringstal 36(166) Planeringstal 25(155) Planeringstal 11(75) Redan boende ensamkomman de barn i kommunen 49 + 14 35 + 8 35 + 10 73 + 14 45 + 12 57 + 8 52 + 4 46 + 10 61 + 11 53 + 11 140 + 62 200 + 60 135 + 32 58 + 20 Asyl + PUT Kommun Bengtsfors Dals-Ed Färgeland a Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersbor g Åmål OBS! Nya prognoser 4 ggr/år Anvisade under 2015 inom parentes (inom etableringen)

12 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos kommande två år, samt asylsökande boende i Fyrbodal 2009-12-31 – 201512-31 (orange färg) Källa: Migrationsverket ? ?

13 Antal inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem 1 juni 2016 9 925 av de 13 394 som har uppehållstillstånd bor i ABO och har rätt till anvisning (Fyrbodal 704 personer där 585 bor i ABO) 13 394 2 820 Källa: Migrationsverket


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 juni 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser