Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 APRIL 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 APRIL 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 APRIL 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg ,

2 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering

3 30-årigt perspektiv av antal asylsökande i Sverige + prognos kommande två år Prognos 2016 (70 000– ) Prognos 2017 ( )

4 Antal av de asylsökande som varit ensamkommande barn sedan prognos de närmaste två åren Prognos 2016 ( ) Prognos 2017 ( )

5 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos kommande två år OBS! Prognos för 2017 är inte hämtad från någon officiell rapport, utan bygger på kommunalförbundets uträkning som baseras på arbetsförmedlingens prognos av inflöde i etableringen. Den skall ses som ett tänkbart scenario.

6 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos kommande två år, samt asylsökande boende i Fyrbodal – (orange färg)

7 Källa: Migrationsverket Fyrbodal nyanlända med uppehållstillstånd asylsökande som ännu inte fått besked inkl. de som fått besked men ej kommunplacering (dvs de som bor kvar på asylboendet) och ej börjat etablering) ensamkommande barn utan vårdnadshavare Karta nyanlända max 2 år hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad.

8 Bengtsfors260(19) Dals-Ed 66 (9) Färgelanda 93 (11) Lysekil237 (14) Mellerud352 (11) Munkedal145 (10) Orust 52 (4) Sotenäs 38 (9) Strömstad 71 (11) Tanum131 (10) Trollhättan805 (58) Uddevalla825 (54) Vänersborg784 (28) Åmål506 (18) Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

9 Vidareflytt under etableringstiden 2015 Är i etableringsfasen och har flyttat någon gång under Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering. Fyrbodal Vidareflytt in 542 Vidareflytt ut 479 Källa: Migrationsverket

10 Fyrbodal Vidareflytt in 65 Vidareflytt ut 59 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari och februari 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de två första månaderna Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

11 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 april 2016 KommunABOEBO + Övrigt boend e Summa ABO+E BO+ Övr: Boende för ensamkomman de barn Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Summa Fyrbodal: ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Exempel är familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus m.fl. Med ensamkommande barn avses person under 18 år som kommit hit och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg.

12 Åldersfördelning på de asylsökande 1 april 2016 (ej medräknat de asylsökande ensamkommande barnen) Summa: Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Källa: Migrationsverket 1 april. 2016

13 Anvisningar till kommun av ensamkommande barn Steg 0 Anvisning på begäran Steg 1 Anvisning på anknytning Steg 2 Enligt överenskommelse till plats Steg 3 Till kommun med färre överenskomna asylplatser än fördelningstal Steg 4 Utvidgad anvisning, steg 4 KommunSteg 0Steg 1Steg 2Steg 3Steg 4Totalt Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg.

14 Anvisningar till kommun av ensamkommande barn KommunSteg 0Steg 1Steg 2Steg 3Steg 4Totalt Bengtsfors 11 Dals-Ed Färgelanda 224 Lysekil 22 Mellerud 33 Munkedal Orust 22 Sotenäs 22 Strömstad 44 Tanum 22 Trollhättan 10 Uddevalla 11 Vänersborg 55 Åmål 22 Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg. Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn börjar gälla 1 april Se nästa bild. Steg 0 Anvisning på begäran Steg 1 Anvisning på anknytning Steg 2 Enligt överenskommelse till plats Steg 3 Till kommun med färre överenskomna asylplatser än fördelningstal Steg 4 Utvidgad anvisning,steg 4

15 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje kommun tilldelas en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt antal gjorda anvisningar från 1 januari 2016 framåt. Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser under föregående kalenderår. Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari varje år, och löper under tolv månader från och med den 1 mars. För 2016 fastställdes andelarna den 30 mars och modellen börjar gälla den 1 april 2016.


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 APRIL 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser