Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte Miljöminister Andreas Carlgren, Torsdagen den 18 februari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte Miljöminister Andreas Carlgren, Torsdagen den 18 februari 2010."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte Miljöminister Andreas Carlgren, Torsdagen den 18 februari 2010

2 Miljödepartementet Lagrådsremiss Ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte för kärnkraften Ny lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ersätter atomansvarighetslagen Ändringar i miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet Följer av energiöverenskommelsen

3 Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar Svensk lagstiftning syftar till att så långt möjligt undanröja riskerna för olycka Obegränsat ansvar - alla företagets tillgångar kan tas i anspråk vid behov Nu fyrdubblas krav på företagens säkerheter Till cirka 12 miljarder kronor i händelse av olycka mot idag 3 miljarder

4 Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar Reaktorinnehavare ska säkerställa 12 miljarder genom ansvarsförsäkring eller annan säkerhet Säkerheten ska vara betryggande vilket regeringen ska granska med bl.a. stöd av Riksgälden Lag om att bolaget ska ha tillräckliga resurser för att till exempel handla effektivt vid olycka, personellt och organisatoriskt

5 Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar Över 12 miljarder täcker Sverige och övriga stater inom Paris-konventionen ytterligare 3 miljarder kronor, upp till 15 miljarder Totalt 15 miljarder kronor, jämfört med nuvarande 6 miljarder kronor (Bolaget tre + svenska staten tre) Över 15 miljarder kronor inträder det obegränsade ansvaret

6 Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar Sverige ligger i internationell topp med förslagen Sverige går längre i kraven på reaktorinnehavarna än Paris-konventionen (sju miljarder) Träder i kraft när några ytterligare stater tagit fram sin nationella lagstiftning och tillträtt Paris-konventionen. Tidigast 1 januari 2011

7 Miljödepartementet Generationsskifte Ändringar i miljöbalken och kärntekniklagen Tidigare förbud att uppföra kärnkraftreaktorer tas bort

8 Miljödepartementet Generationsskiften – detta gäller Eventuell ny reaktor kan bara ersätta en av de befintliga Högst tio reaktorer får finnas Ny reaktor bara där det idag finns reaktorer i drift; Forsmark, Oskarshamn och Ringhals

9 Miljödepartementet Generationsskiften – detta gäller Även andra aktörer än de som idag har reaktorer kan ansöka – samma förbehåll gällande plats och antal Lagstiftning ökar ansvaret för företagen att regelbundet göra övergripande bedömningar av säkerheten – från föreskrift till kärntekniklagen Miljöbalkens regler för kommunalt veto gäller Träder i kraft 1 augusti 2010 då avvecklingslagen upphör att gälla

10 Miljödepartementet Generationsskiften – tillstånd Regeringen prövar ansökan om tillstånd till ny reaktor enligt 17 kap. 1 § Miljöbalken Tillstånd enligt kärntekniklagen prövas av regeringen efter beredning hos Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa hur en framtida tillståndsprocess kan se ut. Delrapport ska lämnas 1 oktober 2010 och slutrapport 1 februari 2011.

11 Miljödepartementet Regeringens prövning enligt miljöbalken Med avseende på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Klimat och energibedömning Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik Miljöbalkens regler om bästa möjliga teknik gäller


Ladda ner ppt "Miljödepartementet Ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för generationsskifte Miljöminister Andreas Carlgren, Torsdagen den 18 februari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser