Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Taltidning till fler 16 mars 2017 Götabiblioteken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Taltidning till fler 16 mars 2017 Götabiblioteken."— Presentationens avskrift:

1 Taltidning till fler 16 mars 2017 Götabiblioteken

2 Bakgrund till projektet
I Sverige är det ungefär 6 % som behöver stöd för att kunna läsa. Biblioteken har byggt upp en unik kunskap om förmedling av talböcker i jämförelse med andra länder. Tjänsten fungerar väl men skulle kunna utvecklas ytterligare, bl.a. med ökad kunskap om samtliga tillgängliga medier, inklusive dagstidningar som taltidning. Götabiblioteken

3 Taltidningar är en del av alla tillgängliga medier och bör vara en naturlig tjänst på bibliotek, inom LSS- och äldreomsorg och syncentraler. Taltidningsnämnden har via Östgöta Media bedrivit en kampanj i regionen vilket resulterat i fler taltidningsabonnenter. Vad mer kan man göra för att dagstidningar som taltidning, blir mer kända och använda? Götabiblioteken

4 Syfte med Taltidning till fler i Östergötland
Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning hos förmedlare på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Östergötland Att utarbeta metoder och utrustning för hantering av dagstidningar som taltidning på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Östergötland. Metodiken ska efter genomfört projekt kunna appliceras på motsvarande miljöer i Sverige Götabiblioteken

5 Målgrupper Primära Sekundära
Personal inom folk-, skol-, gymnasie- ,universitets- och sjukhusbibliotek Personal på Syncentralen Personal på LSS-boenden och äldreomsorg Andra relevanta intresse- och brukarorganisationer på regional och lokal nivå Sekundära Biblioteksbesökare med behov av taltidning Elever och studenter Brukare Götabiblioteken

6 Några av projektmålen Åstadkomma ett tekniklyft hos personal på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg gällande tillgängliga medier Utveckla samarbete på lokal nivå mellan aktörer med anknytning till tillgängliga medier inklusive lokala tidningsföretag Identifiera behov av teknisk utrustning och/eller kommunikations- kanaler som exponerar dagstidningar som taltidning på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg Götabiblioteken

7 Projektorganisation Götabiblioteken Styrgrupp (MTM och RBÖ)
Projektledare Projektstöd från MTM Referensgrupper: Läsa på olika sätt Tillgänglighet och digital delaktighet Projekt Region Värmland Lokala samarbetsgrupper som består av Bibliotek LSS-boenden Äldreomsorg Andra aktörer Arbetsgrupp (Göta tillgänglighet) Götabiblioteken

8 Arbetsgrupp Arbetsgruppen fungerar som stöd för att utveckla och utvärdera aktiviteter för och med målgrupperna för projektet. Götabiblioteken

9 Aktiviteter Informera bibliotek och övriga målgrupper om projektet.
Lokala samarbetsgrupper etableras - om sådana inte redan finns Utbildning för målgruppen om tillgängliga medier/taltidning Utveckla metoder och utrustning för hantering av dagstidningar som taltidning Götabiblioteken

10 Effektmål Ökad kännedom och kompetens om tillgängliga medier i allmänhet och dagstidningar som taltidning i synnerhet, hos målgrupperna. Ökat intresse, engagemang och ansvar för taltidningar samt tillgängliga medier hos målgrupperna. Ha utvecklat en metod som kan användas inom andra regioner. Ökad kunskap och kompetens hos MTM om hur bibliotek, syncentraler verksamheter inom LSS- och äldreomsorg arbetar med samtliga tillgängliga medier. Ökat antal taltidningsläsare Götabiblioteken

11 Projektmål (sida 2 av 2) Ta fram en modell hur dagstidningar som taltidning ska hanteras i offentlig miljö Utvärdera/Fånga upp de erfarenheter Region Värmland fått i projektet Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet Säkerställa att alla/lokala och regionala papperstidningar som bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg prenumererar på ska finnas som taltidningar Götabiblioteken

12 Pilotprojekt i Region Värmland 2016
Syfte att sprida kännedom och kunskap om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning på folkbibliotek. Resultat: Bibliotekspersonalen fick ökad kunskap om tillgängliga mediers betydelse, främst när det gäller taltidningar. Biblioteken är inte den självklara platsen för att lyssna på taltidningen. Man behöver utveckla andra vägar för att nå ut till de personer som behöver ta del av tillgängliga medier. Ett projektmål var att alla papperstidningar som folkbiblioteken prenumererar på också ska finnas som tal­tidningar på biblioteken. En bedömning från arbetsgrupp och projektledning var att detta skulle vara en för stor kostnad i relation till den potentiella användningen på de fysiska biblioteken. Samarbeta med externa aktörer av olika slag, som vårdpersonal, anhöriga, organisationer, föreningar och tidningsföretag. Götabiblioteken

13 Götabiblioteken


Ladda ner ppt "Taltidning till fler 16 mars 2017 Götabiblioteken."

Liknande presentationer


Google-annonser