Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är KKiK? och hur bra är vi?. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Jämförelse med andra kommuner och med oss själva över tid 245 kommuner deltar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är KKiK? och hur bra är vi?. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Jämförelse med andra kommuner och med oss själva över tid 245 kommuner deltar"— Presentationens avskrift:

1 Vad är KKiK? och hur bra är vi?

2 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Jämförelse med andra kommuner och med oss själva över tid 245 kommuner deltar

3 Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultaten med medborgarna Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

4 Fem områden – Din kommuns tillgänglighet – Trygghetsaspekter i din kommun – Din delaktighet och kommunens information – Din kommuns effektivitet – Din kommun som samhällsutvecklare – Totalt ett fyrtiotal mått

5 Hur läser man resultatet? Grått= Inte deltagit i mätning alternativt kostnadsmått som inte är klart för 2015 Rött= bland de 25% kommuner med sämst resultat Gult=bland de 50% mittersta kommunerna Grönt= bland de 25% kommuner med bäst resultat

6 Tillgänglighet Hur tillgänglig är kommunen utifrån öppettider, väntetider samt kontakt

7 Tillgänglighet kontakt och öppettider

8 Tillgänglighet väntetider

9 Trygghet Hur fungerar kommunen utifrån trygghetsaspekter?

10 Trygghet

11 Delaktighet Hur delaktiga är våra kommuninvånare och hur bra är kommunen på att informera.

12 Delaktighet

13 Effektivitet Kommunens effektivitet gällande, kostnader, resultat och kvalitet.

14 Effektivitet skola

15 Effektivitet Äldreomsorg, LSS och IFO

16 Äldreomsorg kvalitet särskilt boende

17 Äldreomsorg kvalitet särskilt boende

18 Äldreomsorg kvalitet hemtjänst

19 Äldreomsorg kvalitet hemtjänst

20 Samhällsutveckling Kommunen som samhällsutvecklare

21 Samhällsutveckling

22 Sammanfattning Vi är snabba på att svara på frågor, men behöver bli bättre på bemötande och service Vi har en bra hemsida Vi har en bra äldreomsorg med nöjda brukare Vi behöver förbättra resultaten inom skolan och motivera våra elever bättre Vi har ett bra miljöarbete

23 Ann-Louis Edén


Ladda ner ppt "Vad är KKiK? och hur bra är vi?. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Jämförelse med andra kommuner och med oss själva över tid 245 kommuner deltar"

Liknande presentationer


Google-annonser