Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INCLUSIVE CITY.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INCLUSIVE CITY."— Presentationens avskrift:

1 INCLUSIVE CITY

2 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern med representativa kvoter avseende kön och ålder. Insamlingsperiod: 12/4 – 12/5 2017 Antal svarande: Sverige: 1012 Norge: 1004 Danmark: 1044 Finland: 1123 Undersökningsinstitut: United Minds

3 ATT INTE FÅ EN BOSTAD HAR BLIVIT DET STÖRSTA OROSMOLNET FÖR BOENDE I STOCKHOLMSREGIONEN

4 Bostadsbrist oroar stockholmarna i större utsträckning än vad ökad kriminalitet och ökad invandring gör Om du tänker på den nuvarande utvecklingen i Stockholmsregionen. Hur orolig är du över följande aspekter? BOENDE OROANDE FÖR DE SOM ÄR NÖJDA MED SAMHÄLLSUTVECKLINGEN, KRIMINALITET OCH OSÄKERHET FÖR DE SOM ÄR MISSNÖJDA Om du tänker på den nuvarande utvecklingen i Stockholmsregionen. Hur orolig är du över följande aspekter? n: 1012

5 Bostadsbristen oroar stockholmarna i större utsträckning än boende i de andra nordiska huvudstadsregionerna 69% 71% 67% 81% Om du tänker på den nuvarande utvecklingen i Stockholmsregionen. Hur orolig är du över följande aspekter? n: 1012

6 Var fjärde person tror inte att de kommer ha
råd att bo kvar i sitt område i framtiden Instämmer 73% 62% 69% 74% 71% 75% 79% 83% 68% 76% 26% 36% 25% 37% 31% 19% 27% 23% Instämmer du med följande påståenden? n: 1012 [Andel som svarat Instämmer]

7 SVIKTANDE FRAMTIDSTRO I SYNNERHET HOS DE UNGA

8 Drygt hälften av svenskarna tror att de kommer att få det
bättre än sina föräldrar, bland ungdomar endast 4 av 10 Sämre ekonomisk framtidstro bland yngre I den äldsta åldersgruppen, de över 66 år, så tror 7 av 10 att de kommer få det bättre än sina föräldrar jämfört med endast drygt 4 av 10 bland dem i den yngsta åldersgruppen. Hur nöjd är du med den nuvarande utvecklingen i samhället? n: 1012

9 EN MAJORITET AV INVÅNARNA ÄR MISSNÖJDA MED SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

10 En knapp majoritet är missnöjda med utvecklingen i samhället
Framför allt boende i områden med lägre inkomster är missnöjda med samhällsutvecklingen 64% är missnöjda med samhällsutvecklingen i områden med lägre inkomst, medan i områden med högre inkomst är det endast 45% som är missnöjda. I områden med högre inkomst är hela 50% nöjda med samhällsutvecklingen och endast 27% är nöjda med samhällsutvecklingen i områden med lägre inkomster. Nöjda: Missnöjda: Vet ej: 54% 38% 8% 42% 52% 6% 38% 56% 6% Hur nöjd är du med den nuvarande utvecklingen i samhället? n: 1012

11 Missnöjet med samhällsutvecklingen återfinns i
alla samhällsgrupper Kön Utbildningsnivå Inkomstnivå Är du… n: 1012 Vilken är din högsta avslutade utbildning? n: 1012 Vilken av följande intervaller faller din månadsinkomst innan skatt in i? n: 1012

12 3 AV 4 ÄR OROLIGA FÖR ÖKADE BOENDEKOSTNADER
76% 75% 81% 75% Om du tänker på den nuvarande utvecklingen i Stockholmsregionen. Hur orolig är du över följande aspekter? n: 1012

13 DE BOENDE I STOCKHOLMSREGIONEN SER ALLT STÖRRE PROBLEM MED VÄXANDE KLYFTOR

14 7 av 10 ser det som ett problem att rika
områden blir rikare och fattiga områden fattigare Instämmer 83% 84% 89% 72% 87% 70% 69% 66% 63% 67% 68% Instämmer du med följande påståenden? n: 1012 [Andel som svarat Instämmer]

15 Fler än 7 av 10 upplever ökade sociala klyftor i stockholmsregionen
71% upplever ökade sociala klyftor i Stockholmsregionen De som är missnöjda upplever större sociala klyftor Endast 68% av de som är nöjda med samhällsutvecklingen upplever ökade sociala klyftor, medan 78% av de som är missnöjda upplever ökade sociala klyftor. 67% 57% 67% Hur har du upplevt att de sociala klyftorna har förändrats i Stockholmsregionen? n: 1012

16 Osäkerheten har ökat något sedan 2016
Finns det områden i din stad som du… Finns det områden i din stad som du… n: 1012

17 Personer som bor i områden med lägre inkomst än genomsnittet känner sig inte lika säkra i sitt område Äldre känner sig säkrare än yngre Bland de under 25 år är det 64% som känner sig säkra jämfört med 88% bland de som är äldre än 66 år. Jag känner mig säker i mitt område 83% 77% 89% 77% Instämmer du med följande påståenden? n: 1012 [Andel som svarat Instämmer]

18 MEDBORGARNA VILL VARA MER DELAKTIGA I UTVECKLING AV SITT OMRÅDE

19 Stockholmarna vill vara mer delaktiga i utvecklingen av sitt område
2017 2016 72% 61% 64% 56% 68% 58% Ja: Skulle du önska att du hade större möjligheter till att påverka utvecklingen av ditt område, när det kommer till exempelvis nybyggen av fastigheter, offentliga platser och renoveringar? n: 1012

20 En tydlig majoritet anser att medborgarna själva måste ta ett
större initiativ för stadens utveckling Instämmer: Instämmer inte: Vet ej: 65% 16% 19% 62% 22% 66% 17% Instämmer du med följande påståenden? n: 1012

21 utvecklingen av staden
6 av 10 stockholmare anser att de själva har ett stort ansvar tillsammans med myndigheter och politiker för utvecklingen av staden Hur mycket ansvar skulle du säga att följande aktörer har för utvecklingen i ditt område? = 67% = 59% = 58% = 48% = 47% = 46% = 39% 70% 66% 55% 50% 64% 63% 58% 46% 54% 68% 56% 44% 48% 52% 47% 51% 39% Hur mycket ansvar skulle du säga att följande aktörer har för utvecklingen i ditt område? n: 1012 [Andel som svarat 4. Stort ansvar eller 5. Mycket stort ansvar]

22 71% anser att kommuner och byggföretagen måste öka
sitt samarbete för att få staden att blomstra Framför allt äldre är för mer samarbete 81% bland de som är äldre än 66 år jämfört med endast 57% bland dem som är under 25 år. Instämmer: Instämmer inte: Vet ej: 73% 14% 63% 17% 21% 70% 13% 16% Instämmer du med följande påståenden? n: 1012

23 NCC AB


Ladda ner ppt "INCLUSIVE CITY."

Liknande presentationer


Google-annonser