Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtverket 11 november 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtverket 11 november 2016"— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtverket 11 november 2016
Kompetensbarometern Tillväxtverket 11 november 2016

2 197 197 jobb hade skapats varje dag under de senaste två åren, om de företag (1-49 anställda) som behövt anställa hade lyckats göra det.

3 Brist på lämplig arbetskraft?
Stort och växande tillväxthinder. Småföretagarbarometern 2015: 21 % -> 2016: 24 %

4 Förstudiens delar 1. Enkät & djupintervjuer
Kartläggning av det faktiska behovet och upplevda hinder. Kompetensförsörjning genom rekrytering eller kompetensutveckling. Beskriver 4300 företags aktuella behov. 2. Utbildningskartläggning Övergripande analys av marknaden, utbildningsformer, aktörer, trender och dess utmaningar. 3. Modell för kompetensanalys Självinstruerande. Bidra till insikt och grund i strategi.

5 Behov senaste 24 månaderna - hos de 5700 företag som svarat.
46 % har haft rekryteringsbehov En fjärdedel har haft kompetensutvecklingsbehov Endast 52 % har lyckats tillföra kompetensen Störst utmaningar inom Bygg – 58 % Minst utmaningar Vård & Omsorg – 32 %

6 Kommande behov hos 4300 företag
2 av 5 behöver rekrytera Kompetensutveckling 1 av 3 befintlig personal 8 av 10 företagaren själv

7 Hinder för koppla rätt kompetens till företaget?

8 Främsta hindren De som lyckats hitta rätt kompetens tycker i snitt att alla hinder är något mindre, förutom kostnaden för att anställa.

9 Hinder fördelat på branscher
Hur stort hinder upplever du att följande aspekter utgör generellt i samband med rekrytering? Medelvärden Hitta rätt erfarenhet Hitta rätt egenskaper/ attityd Kostnad för att ha anställda Tidskräv-ande process Hitta rätt utbildnings-bakgrund Attrahera rätt kom-petenser Konkurrens från andra arbetsgivare Brist på bostäder Saknar strategi för kompetens-försörjning Företagets geografiska placering Bas: Rekryterings-/Kompetensutvecklingsbehov, intervjuer

10 Svårt att specificera inom SSYK
Om du tänker på ditt nuvarande eller senaste behov av att nyrekrytera, inom vilket område var det? Vad var det för funktion/yrke ni sökte då?

11 Efterfrågade egenskaper och bakgrund - viktigast och svårast att hitta?

12

13

14 Ej lyckats tillföra önskad kompetens söker oftare praktisk yrkesutbildning
Vilken utbildningsnivå har ni efterfrågat i samband med den senaste eller kommande rekryteringen? % Bas: Rekryteringsbehov, intervjuer

15 Symptom på industrisamhällets kollaps att det är brist på allt utom gymnasieutbildade utan erfarenhet.

16

17

18 Samlad bild - viktigast och svårast att hitta?
Efterfrågade egenskaper, förmågor, erfarenheter, utbildning m.m.

19 Gemensamma utmaningar
(Andel som anser att det är mycket viktigt=5) Viktigt Svårt att finna (medel) % Observera att ”Svårt att finna” börjar på 2,5. Skiljer sig EJ geografiskt. Topp tre samma för alla branscher.

20 Läget i länen Efterfrågade egenskaper, förmågor, erfarenheter, utbildning m.m.

21

22 Kompetensutveckling - för företagaren själv och dess personal

23 Kompetensutveckling 37 % anser att befintlig personal kan ta sig an de arbetsuppgifter de söker ny personal till med rätt kompetensutveckling. (38 % Nej, 24 % Vet ej/Ej svar) d I branscher med stort rekryteringsbehov minskar andelen ”Ja”.

24 Hinder för kompetensutveckling
Vilka hinder ser du för kompetensutveckling idag? Flera svar möjliga % Bas: Tidigare eller kommande kompetensutvecklingsbehov, 3805 intervjuer

25 Efterfrågan för anställda
Generellt, inom vilket eller vilka områden behöver din personal kompetensutvecklas idag? Flera svar möjliga % Bas: Rekryterings-/Kompetensutvecklingsbehov, intervjuer

26 Efterfrågan för företagaren själv
Inom vilka områden behöver du vidareutbilda dig/kompetensutvecklas? % Bas: Eget kompetensutvecklingsbehov, 2974 intervjuer

27 Övergripande slutsatser

28 Slutsatser Bekräftar och ger inblick i utmaningarna
Matchningsproblem eller kompetensbrist? Ledarskapet är av största vikt Kompetens och konkurrenskraft Viss potential kring nyanlända givet språkträning

29 Slutsatser rekrytering
Egenskaper utgör större hinder än utbildning Anställer ”fel” kompetens Terminologi – SMEs och AF möts ej Ökad samverkan skola-näringsliv Företagen saknar kompetensstrategi och process för introduktion av nya.

30 Slutsatser kompetensutveckling
Utbildningar för SMEs Tid och hitta rätt störst hinder för kompetensutveckling Företagen saknar strategi och rutiner för intern utveckling

31 Framåt

32 Förslag Politikerna Skolan Företagen Företagarna
Regeringens kompetensutvecklingsgrupp Avskrivningsvillkor för kompetensutveckling Rekryteringsavdrag Lärlingsmodell Akademisk praktiktermin Skolan Obligatorisk prao Praktik för lärare Handlingsplan för entreprenörskap Uppföljning/forskning av skolans uppdrag Företagen Strategi – koppla samman mål, kompetensbehov och konkurrenskraft. Ledarskap i småföretag Företagarna Utbildningsplattform ”Kompetenssökarna” Digitalisering av modell för kompetensanalys

33 Bakgrund respondenter

34 Målgruppen Tillverknings- och utvinningsindustri, inkl. energi & miljö Byggindustri Handel, Transport- och magasineringsföretag, Hotell och restauranger Informations- och kommunikationsföretag Företagstjänster Vård & Omsorg, Utbildning, Personliga & kulturella tjänster, Övriga konsumenttjänster Svaren är viktade utefter bransch och kön för att vara representativt för Sveriges företag. % Bas: Samtliga, 5666 intervjuer

35

36


Ladda ner ppt "Tillväxtverket 11 november 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser