Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialt Entreprenörskap Tillväxtverkets roll och uppdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialt Entreprenörskap Tillväxtverkets roll och uppdrag"— Presentationens avskrift:

1 Socialt Entreprenörskap Tillväxtverkets roll och uppdrag

2 Regeringsuppdrag Socialt entreprenörskap 2017
Främja utvecklingen och kunskapen om socialt entreprenörskap Arbeta för att utveckla myndighetens tjänster, information och kommunikation för att möta behoven hos sociala entreprenörer och sociala företag

3 Arbete under året Öka och sprida kunskap om förutsättningarna för sociala entreprenörer och sociala företag i det företagsfrämjande systemet Kartläggning över det företagsfrämjande systemet – hur ser möjligheterna och utmaningarna ut? Inspirera till förändrat arbetssätt inom det företagsfrämjande systemet Utveckla Tillväxtverkets information och kommunikation Verksamt.se, hemsidan, ta fram goda exempel mm.

4 Arbete under året Samverkan med andra i insatser för att främja utvecklingen och kunskapen om Socialt entreprenörskap, t.ex. genom Samarbete MSI & Social Innovation Summit Startup-Sweden – Bootcamp Hållbar Tillväxt – Gröna och Sociala företag Stora sociala företagsdagen i Göteborg Nyttigaste affären

5 EU:s regionalfondsprojekt
Accelerator för sociala innovationer SoPact (Skåne-Blekinge) Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge FRAMSTEG – Främjande av mötesplatser entreprenörskap och företagande (Östra Mellansverige) CROSSOVER – FREE SPACE (Östra Mellansverige) STAR (Västsverige) Mikrofondsfinansiering & affärsutveckling i den Sociala ekonomins företag (Mellersta Norrland) Social Innovation Skåne Kooperativt företagande för inkluderande tillväxt i Värmland Arena Social Innovation (Övre Norrland) Social innovation för regional utveckling (Småland och öarna) Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige

6 Regeringsuppdrag ASF Arbetsintegrerande sociala företag
Att i samverkan med AF stödja utveckling av ASF för att öka sysselsättningen. 60 miljoner kr april 2016 – december 2018 DEFINITION ASF Näringsverksamhet som integrerar människor i arbete och samhälle Hög delaktighet, empowerment Återinvesterar överskottet Fristående från offentlig sektor Cirka 350 ASF idag, enligt lista på Cirka pers. sysselsatta varav anställda Dubbla affärsidéer, arbetsmarknadsinsatser/rehab + något annat som går att sälja på marknaden

7 Insatser för ASF 12 regionala projekt , samverkan, utbildning, in i ordinarie näringslivspolitiken Affärsutvecklingscheckar 6 projekt, utveckling av ASF med Nyanlända Etableringsanalyser inför AFs utbildningar för start Ta fram kunskap, studie om samverkan och överlevnad Kommunikation, seminarier


Ladda ner ppt "Socialt Entreprenörskap Tillväxtverkets roll och uppdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser