Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Våra tankar om ett nytt program Stödja innovationsprocesser - klusterinitiativ Stödja regionernas innovationsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Våra tankar om ett nytt program Stödja innovationsprocesser - klusterinitiativ Stödja regionernas innovationsarbete."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Våra tankar om ett nytt program Stödja innovationsprocesser - klusterinitiativ Stödja regionernas innovationsarbete Stödja kunskaps- och metodutveckling och processtöd 1

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Innovationsprocessen

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Juridiska förutsättningar - långsiktighet EUs regelverk kring klusterstöd och en svensk framställan till EU Ett arbete med både bygga attraktiva miljöer och starkare kluster Därför betona samverkan med andra kluster/innovationsmiljöer inom EU – till nytta för det Europeiska projektet! 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stödja kluster Aktivt främja korskopplingar mellan klusterinitiativ/andra noder via finansiering, förstudier och testmiljöer Fortsatt inriktning med ”näringslivet i förarsätet” med behov av koordinering av andra nationella/regionala satsningar Integrera finansiering och omvärldsanalyser för internationella marknader Innovations- och affärsutveckling: samma mynt 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stödja regionernas innovationsarbete Finansiering för strategiskt regionalt innovationsarbete genom Framtagande av kunskapsunderlag Interregionala samarbeten inom innovationsområdet Kunskapsutbyten och lärande (lokalt-regionalt-nationellt-EU) och mellan sektorer för att förbättra systemets funktion 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stödja kunskaps-, process- och metodutveckling Medverka till att stödja professionellt ledarskap, strategisk utveckling i klusterinitiativen Medverka till att anpassa insatser till klusterinitiativens behov Metodutveckling för uppföljning av resultat och långsiktiga effekter 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kriterier: Kluster En beskrivning av samarbetets funktion i innovationssystemet med tonvikt på kommersialisering – en ”innovationsstrategi” Företagens engagemang Regional förankring i en eller flera regioner Utvecklat ledarskap – förmåga till mobilisering av engagemang och resurser Koppling till FoU-miljö och hur den kan förstärkas – särskilt viktigt med U Idé om hur miljön kan utveckla nya produkter genom att samarbeta i nya former över sektoriella, organisatoriska, regionala och nationella gränser Miljöns koppling till internationella marknader och samarbeten 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kriterier: Regionalt innovationsarbete En problembeskrivning av regionens kontext och det nuvarande arbete med innovation. Aktiviteten bör ha en tydlig koppling till pågående arbete och processer för att utveckla det regionala innovationsarbetet. Utveckling av strategiskt arbete och stödsystemets funktion – i syfte att få stödsystemet anpassat efter företagens och regionernas specifika behov (kluster är här en delmängd). A) Framtagande av kunskapsunderlag B) Utveckling av utvärderingsmodeller C) Interregionala samarbeten inom Sverige och internationellt – kan vara inom ramen för pågående samarbeten. 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kriterier: Kunskapsunderlag och processtöd Framtagande av kunskapsmaterial kring frågor som är av intresse för programmets genomförande och utveckling utifrån ett nationellt perspektiv Fortsatt arbete med processledare – som ett sätt att utveckla kunskap och stödja processerna (som genomförs) 9

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tack! www.tillvaxtverket.se Tina Melin Tina.melin@tillvaxtverket.se 08-681 95 64 Ewa Andersson ewa.andersson@tillvaxtverket.se +46 8 681 94 51


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Våra tankar om ett nytt program Stödja innovationsprocesser - klusterinitiativ Stödja regionernas innovationsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser