Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vid en specifik arbetsplats möter personalen dessa frågor med nyfikenhet och delar med sig av sina kunskaper, men också för att själv lära. I en specifik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vid en specifik arbetsplats möter personalen dessa frågor med nyfikenhet och delar med sig av sina kunskaper, men också för att själv lära. I en specifik."— Presentationens avskrift:

1

2 Vid en specifik arbetsplats möter personalen dessa frågor med nyfikenhet och delar med sig av sina kunskaper, men också för att själv lära. I en specifik utbildning/klass skapas verksamhetsuppgifter för klassen som ska arbetas med på en specifik arbetsplats Utbildning Arbetsplats ”Lärande arbetsplatser”

3 Lärande arbetsplatsens/utvalda arbetsplatser med språkombud Utbildnings-ledare som utbildar språkombud Handledare Steg 1-2 Steg 3 handledare handledare/ för handledare Steg 3 handledare som inkluderingshand ledare Speciellt utvalda steg 3 handledare som arbetar med värdegrund Yrkessocialisation Kultur i arbetsgrupper Handledare för ungdomar, vuxenstuderande studerande validering, lärling Handledare utbildade enligt steg 3 och utsedda av organisationen för uppdraget

4 Planering 2016 Regionalt Jan - Mars Nationell uppföljning av samverkan inom Vård- och omsorgscollege Gemensam konferens regionalt och lokalt 4/2- 5/2 Uppdrag arbetsätt, fördelning arbetsuppgifter Planering av tider regionala styrgruppsmöten 2016- 2017- 06-30 Avslut projektet upplevelseverkstäder- fortsättningen attraktionsarbete? APL- Bransch ansökan via Kommunal Innehåll. Nätverk handledare och implementering struktur för handledare. Start förstudie ESF Förberedelser dialogmötet med förtroendevalda 4/4 Västermalm ? Vem,vilka? Lokalt Jan- Mars Implementering av nationell struktur för handledning samt genomförande av handledarutbildning Gemensam konferens regionalt och lokalt 4/2- Uppdrag, arbetssätt, fördelning arbetsuppgifter Planering av tider lokala styrgruppsmöten 2016 -02-05 2017- 06-30 Avslut projektet upplevelseverkstäder. Attraktionsarbete fortsättningen? Start förstudie ESF APL- Bransch ansökan via Kommunal Innehåll. Nätverk handledare och implementering struktur för handledare.

5 Planering Regionalt April- Juni Implementering av arbetsätt vi beslutat den 4/2- 5/2 APL- Bransch start av genomförande Förstudie ESF pågår Genomförande av Dialogmöte förtroendevalda 4/4Västermalmsskola Regional kvalitéuppföljning av handledarutbildning???? Göra kriterier regionens handledar stipendium samt beslutsgrupp April - Juni Fokusgruppssamtal om handledarskap Implementering av arbetsätt vi beslutat den 4/2- 5/2 Fortsatt Implementering av nationell struktur för handledning samt genomförande av handledarutbildning APL- Bransch start av genomförande? Förstudie ESF. Implementering åretshandledare o inlämning av förslag.

6 Planering 2016 Regionalt Juli-September Fortsatt arbetsätt utifrån konferens 4/2 -5/2 APL- Bransch genomförande Avslut förstudie ESF Planering av dialogmöte. Vilka? Regional kvalitéuppföljning av handledarutbildning ??? Utnämning vid höstens första första dialogmöte Södra Norrlands handledare Lokalt Juli -September Fortsatt arbetsätt utifrån konferens 4/2 -5/2 APL- Bransch genomförande Avslut förstudie ESF Utnämning vid höstens första dialogmöte Södra Norrlands handledare

7 Planering 2016 Regionalt oktober - dec Under 1 dec ska de lokala ansökningarna vara klara. Skriva samman lokalt till regionalt. Färdigt 1 Februari ESF genomförande? Regionalt utnämnd handledare deltar i nationell utnämning (rikskonferensen) Lokalt oktober- Dec Skriva återcertifieringsansökning lokalt. Ansvaret lokalt 1/10 – klart 1/12 ESF genomförande?

8 Aktuellt www.Vo-college.se Processledare Vård och omsorgscollege Södra Norrland Ingrid Säterberg 070/6973178 E: post ingrid.saterberg@sundsvall.se


Ladda ner ppt "Vid en specifik arbetsplats möter personalen dessa frågor med nyfikenhet och delar med sig av sina kunskaper, men också för att själv lära. I en specifik."

Liknande presentationer


Google-annonser