Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt perspektiv Aktuella frågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt perspektiv Aktuella frågor"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt perspektiv Aktuella frågor
En väg in till arbetsplatserna när det gäller APL och praktik. Deltagande kommuner har ordnat samordnarfunktioner och Landstinget Västernorrland är på gång Betydelsen av tydlig samordning har aktualiserats via ESF projeket .Fokus , Vård och omsorg Betydelsefullt att regional samordning Vård och omsorgscollege finns på Kommunförbundet Västernorrland ger större kontaktyta. APL branschprojekt regionalt med Kommunal som ansvarig Handledare i Södra Norrland använder samarbetsrum/mini facebook för att diskutera frågor som berör handledning tillsammans med lärarna Regionalt handledarevent Inventering av handledare i Södra Norrland Utnämning årets handledare Attraktionsarbete genom regionala projekt men genomförs lokalt

2 Fokusera på det vi kan göra tillsammans.
Egen reflektion efter septemberdialogerna och internatet utifrån tanken att stärka det regionala arbetet utifrån respektive regions förutsättningar. Fokusera på det vi kan göra tillsammans. Sträva efter att Barn och fritidsprogrammet certifieras. Fortsätta med politiker dialog Viktigt med den interna dialogen. Att själva skapa tydlighet hur vi ska arbeta tillsammans Vid regionbildningen nu 2017 utveckla kontakterna med ansvariga för kompetensplattformarna

3 Reflektion från eventuell diskussion i regionen efter internatet utifrån tanken att stärka det regionala arbetet utifrån respektive regions förutsättningar I projekt Länsstyrelseprojektet Upplevelseverkstäder har det regionala perspektivet varit viktigt, men när det ex gäller att organisera handledarutbildningar i steg 1-3 ,så är det mer naturligt fortfarande att organisera handledarutbildningar 1-2 på respektive ort. Däremot har vi enats om att regionalt utbilda steg 3 handledare hösten 2017 Utbildningsledarnas uppdrag utgår från Södra Norrlands behov, inte helt självklart om ex, skolor betalat utbildningskostnader För att utbilda språkombud krävs att arbetsgivarna bidrar med vikariekostnader när språkombuden utbildas.

4 Förutsättning Nya frågor som har dykt upp utifrån tanken att stärka det regionala arbetet utifrån respektive regions arbete Södra Norrlands befolkningsmängd minskar. Medelåldern är högre än i många andra län, och antalet personer i yrkesverksam ålder minskar l Ett litet befolkningstillskott finns bland nyanlända som behövs i vård och omsorgsarbetet . Det är därför viktigt att rusta handledarskapet ,så att flera kan rekryteras till utbildning och arbete i vård och omsorg. Ett tilltänkt EFS projekt-diskussion pågår med Länspartnerskapet..


Ladda ner ppt "Regionalt perspektiv Aktuella frågor"

Liknande presentationer


Google-annonser