Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Välkommen till introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Välkommen till introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Välkommen till introduktion
i Äldres behov i centrum! 9 februari 2016

2 Dagens program 8.30 - 8.40 Inledning ÄBIC Erik Wessman
Kaffepaus Lunch Kaffepaus 15.15 Vad är viktigast för att lyckas … 35 - övningen Avslutning HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Dagens syfte Introduktion i modellen Äldres behov i centrum – få en uppfattning om modellen i sin helhet Stöd i att förbereda er - senast 15 maj får utförare nya uppdrag sorterade i livsområden och stödjande/tränande respektive kompenserande arbetssätt/insatser (del av ÄBIC) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 För att säkra den enskildes rättssäkerhet
IBIC Individens behov i centrum. Utgå från ÄBIC men anpassas att passa vuxna med funktionshinder Hur började det ….. Ökat själv-bestämmande Ram-beslut ÄBIC 12 juni 2015 rambeslut För att säkra den enskildes rättssäkerhet krävs ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (ÄBIC) och kontinuerlig utvärdering av rambesluten Anpassning av Treserva till ÄBIC försenats = successivt införande av ÄBIC

5 …. medför att …. Alla ärenden/ansökningar SoL för äldre handläggs enligt ÄBIC Alla utförare av äldreomsorg enligt SoL berörs, inte bara hemtjänst HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Möjligheter - ex. från handläggare
Samsyn med utförarna/bättre samarbete med utförarna Lättare att lyfta fram vad den enskilde klarar på ett strukturerat sätt Lättare att identifiera individuella mål, tydligare mål Större tydlighet i vad uppdraget är för utföraren Bättre och mer relevanta genomförandeplaner, utförare arbetar med rätt saker Tydliggör behov o därmed nyanseras hur hjälpen ska utföras Bättre kunna tillgodose just de behov den enskilde har HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Planering stegvis införande
Rambeslut, Steg 1 under 2015 ÄBIC delvis, utan IT- stöd, Steg 2 under 2016, start 15 maj ÄBIC fullt ut, med ÄBIC - modul i Treserva, Steg 3 under 2017 när ?? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Hur hänger ihop med annan utveckling för oss i Göteborg?
ÄBIC – arbetssättet med strukturerad dokumentation och gemensamma begrepp ger oss stöd i vårt arbete med: Individen i centrum – självbestämmande, inflytande Värdigt liv och välbefinnande Se hela individen och hens situation (helhetssyn) Likvärdig biståndshandläggning Tvärprofessionellt arbetssätt HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Systematiskt arbetssätt
Socialtjänstprocessen i Göteborgs Stad ÄBIC Steg 2 ÄBIC Steg 2 ÄBIC Steg 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Målsättning ÄBIC Steg 2 Handläggarna utreder i (nya beslut) delvis enligt ÄBIC senast 15 maj Beslutsunderlag och uppdrag till utföraren utgår från delar av begreppen i ÄBIC Enhetschef (den som tar emot uppdragen till enheten) förstå begreppen inför att utföra aktiviteter som att bedöma uppdrag, matcha resurser och utse kontaktpersonal. (”ICF-språk” gällande livsområden, stödjande/tränande/kompenserande arbetssätt) Kontaktpersonal förstå begreppen inför att upprätta och följa upp genomförandeplan samt all omsorgspersonal förstå utifrån att arbeta med olika arbetssätt enligt den enskildes genomförandeplan. (I första hand stödjande/tränande och kompenserande arbetssätt) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Vad händer efter 9 februari?
Material för introduktion på era enheter skickas ut inom kort Enhetschef, ev. med stöd av omsorgshandledare, introducerar omsorgspersonal 1-2 timmar senast 15 maj Information om uppdaterad uppdragsmall senast 15 april Föra dialog med biståndsenhet chef och processledare i SDF inför start Frågor och uppföljning SDF till strategiledare via LAGA – nätverket Planering av steg 3 pågår – mer information längre fram! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Strukturerad dokumentation stödjer arbetssättet
Men vad kommer först i införandet? Införa arbetssätt? Införa strukturerad dokumentation? Eller parallellt? I olika takt …? Äldres behov i centrum

13 Att förändra arbetssätt tar tid
och måste få ta tid Äldres behov i centrum

14 Vad är viktigast …. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Charlotte Nyberg Strategi och projektledare införa rambeslut och ÄBIC Attraktiv Hemtjänst Här kommer material från dagen att finnas: attraktivhemtjanst.goteborg.se


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Välkommen till introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser