Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, näringslivet, Chalmers och kommunerna med stöd av Energimyndigheten

2 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Metod Kartläggning av kända leverantörer, med sysselsatta i Sverige, inom: tillverkning av vindkraftverk och komponenter projektering bygg och anläggning drift och underhåll Telefonintervjuer av ca 40 företag: Företag som har många sysselsatta inom vindkraft idag. Företag som satsar starkt på vindkraftssegmentet. Genomgång av befintliga studier och statistik

3 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Mål och syfte Kartlägga sysselsättningseffekter av vindkraften i Sverige idag Kartlägga företagens syn på utvecklingen: Trender Potential Hinder Finna möjliga vägar att öka sysselsättningen inom vindkraft

4 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Huvudresultat sysselsättning idag Totalt antal jobb kopplat till vindkraft i Sverige uppskattas idag till 6000-10.000 årsarbeten: 3400 inom projektering, bygg, anläggning och energibolag (enligt schablon per effekt installerad under 2010) 1000 inom drift och underhåll (enligt schablon baserad på sammanlagd installerad effekt) 1600 hos komponentleverantörer identifierade i denna undersökning Plus mer osäkra: 1700 multiplikatoreffekter i flera led (enligt schablon per effekt installerad under 2010) 3700 hos komponentleverantörer ”uppskattat mörkertal” (baserat på jämförelse med tysk industri)

5 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft

6 Delmarknader & hinder Vindkraftverk & komponenter Projektering Bygg & montering Drift & underhåll Karaktär: Lokaliserade internationellt Exportfokus Karaktär: Levererar med lokal kompetens, experter Karaktär: Levererar mest med lokal kompetens Flera internationella bolag Karaktär: Levererar med lokal kompetens Flera internationella bolag Hinder för tillväxt (i svenska bolaget): Kompetens Interna synergier Hinder för tillväxt (i svenska bolaget): Hemmamarknad På sikt; certifikat och tillståndsproc. Hinder för tillväxt (i svenska bolaget): Hemmamarknad: -Finansiering -Tillståndsproc. Hinder för tillväxt (i svenska bolaget): Hemmamarknad: -Finansiering -Tillståndsproc.

7 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Komponentleverantörer – 33 identifierade och kartlagda, 19 intervjuade De 33 identifierade leverantörerna omsätter totalt 120 miljarder kronor Av 33 identifierade leverantörer är det 58% som även levererar till fordonsindustrin. Av de som intervjuats angav samtliga att de trodde på en tillväxt fram till 2020, många angav ”kraftig tillväxt” Snittomsättning på vindsegmentet för de som kunde ange det är runt 4%, eller 5,6 miljarder

8 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Komponentleverantörer - Kunder Vindkraftverkstillverkare Underleverantörer till vindkraftverkstillverkare Energibolag

9 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Aktuella exempel - ABB Order värd cirka 700 miljoner dollar på nätanslutning av havsbaserad vindkraft Order värd 125 miljoner dollar på kraftlänk till havsbaserad vindkraftpark i Belgien. Order värd cirka 100 miljoner kronor för kraftkabel mellan havsbaserade vindkraftverk Servicekontrakt värda 50 miljoner dollar för vindkraftparker ABB tog hem beställningar inom havsbaserad vindkraft Motsvarande 6 000 MSEK under 2010.

10 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Komponentleverantörer - slutsatser Stor potential i framtiden; många väletablerade teknikföretag har redan fått en del av marknaden och tror på stark tillväxt. Stor andel är även leverantörer till fordonsindustrin, gränsgångare mellan kluster utvecklar branschen Kompetensbrist den främsta sysselsättningshämmaren för expansion inom vindkraftssegmentet för svenska företag.

11 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Havsbaserat – företagens bild ”Stendöd” marknad i Sverige så länge stödsystemen inte ändras Kraftig tillväxt i Europa På lång sikt den dominerande utbyggnaden

12 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Framtiden EWEA tror på en lika bra utveckling av den havsbaserade vindkraften som för den landbaserade. Årlig tillväxt på 30 %. Den havsbaserade vindkraften kommer då att vara utbyggd till mellan 40-55 GW till år 2020 från dagens 2 GW i Europa. Investeringarna kommer att öka från 28,7 till 101,3 miljarder kronor per år fram till 2020.

13 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Havsbaserat - slutsatser Stark tillväxt utomlands, ingen i Sverige Goda förutsättningar i Sverige En marknad – och företag som levererar till den – byggs upp nu. Tjänsterna köps lokalt/regionalt. Om man avvaktar utvecklingen kommer Sverige missa chansen att bygga upp en tjänstesektor för havsbaserat och framtida utbyggnad kommer i mindre grad ge sysselsättning i Sverige.

14 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Möjliga sätt för politiker att stötta vindkraftmarknaden Stötta forskning & utveckling Utbildning av efterfrågad kompetens Stärka hemmamarknaden och därigenom stärka ett vindkraftkluster där företag och forskningsinstitutioner kan: ha utbyte av kompetens ha gemensam nytta av forskning och utveckling stärka svenskt varumärke som kompetenta inom vindkraft

15 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Jämförelse av svenska anslag till forskning, utveckling och demonstration under 2009-11 Källa: Rapportering till IEA + Fouriertransform AB

16 Kartläggning av sysselsättningseffekter från Vindkraft Tack Power Väst är delfinansierat av


Ladda ner ppt "Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power."

Liknande presentationer


Google-annonser