Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 Arbetsmarknadsutsikter våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 Arbetsmarknadsutsikter våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486."— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 Arbetsmarknadsutsikter våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20 Anna Hansen 010-488 55 90

2 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Efterfrågan – Skåne  april 2011 – april 2016 Fler lediga platser Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data trendvärden

3 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Något svagare stämningläge i Sverige – dämpad konjunktur i Danmark Konjunkturindikatorer för Danmark och Sverige, april 2006 – april 2016 Eurostat – Economic sentiment

4 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Eurostat – Economic sentiment Måttlig tillväxt i Eurozonen Konjunkturindikatorer för Tyskland och Eurozonen, apr 2006 – apr 2016

5 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 … och måttlig tillväxt i omvärlden Nuläget   Olösta konflikthärdar Mellanöstern (flyktingar), Ukraina, BREXIT och GREXIT   Svagare utveckling i tillväxtekonomierna – BRIC   USA håller taktpinnen – försvagad industri   Eurozonen – återhämtning fortsätter dock i måttlig takt   Svensk export uppåt – dock orosmoln i sikte   Hemmamarknad mycket stark

6 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Positiv stämningsbild Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet

7 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Skåne: flera PLUS men också ett MINUS  Sysselsättningstillväxt fortsätter (16-64 år, inkl. arbetspendling) - med 8 200 personer (2016) +1,4% - med 7 800 personer (2017) +1,3%  Uppgång för handel, hotell o restaurang, IT och företagstjänster, bygg och transport  Uppgång inom de offentliga tjänsterna - men rekryteringssvårigheter  Bättre inom industrin  Arbetskraften ökar (befolkningsökning – flyktinginvandring)  9,6% 9,7%  Arbetslösheten kvar på hög nivå under 2016 och 2017: 2015 (kvartal 4): 9,6% 2016 (kvartal 4): 9,7% Undersökningens resultat

8 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Prognosen i överblick Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Arbetsmarknadsutveckling (Skåne) 2015-2016

9 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Efterfrågan ökar … utbudet ökar … Arbetskraft och sysselsatta nattbefolkning, 16 – 64 år, faktisk utveckling 2004 -2014, prognos 2015 - 2017 Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen Utbud på arbetskraft – Skåne 2004 – 2016

10 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 … antalet arbetslösa på hög nivå Källa: Arbetsförmedlingen Inskrivna arbetslösa 16-64 år, 2004 -2016 (kvartalsvärden), prognos fr.o.m. kvartal 2 2016 Arbetslösa i Skåne 2004 – 2016

11 Splittrad Sverigekarta Regional utveckling  kvartal 4 2017 Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4 2016 och kvartal 4 2017 Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2017 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017

12 Bild 12 Utmaningar ! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017

13 Brist på yrkeskompetent arbetskraft   Tillgången på arbetskraft inom vissa yrken inte tillräcklig Lärare, vårdyrken (eftergymnasial och gymnasienivå)   Antalet bristyrken ökar Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet (Höstprognosen 2015: 107; Vårprognosen 2016: 128)   Antalet arbetslösa med efterfrågade utbildningar och kompetenser minskar i snabb takt   Arbetsmarknaden fortsatt könssegregerad Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Utmaningar

14 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Utmaningar på kort sikt Matchningsproblem Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data trendvärden

15 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Bristen mest framträdande i följande yrkesgrupper:  Yrken med krav på högskoleutbildning inom teknik och data  Yrken med yrkesbevis inom byggverksamheten  Vissa kvalificerade yrken inom industrin  Yrken med krav på högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård samt undersköterskor  Läraryrken  Vissa yrken med krav på högskoleutbildning inom försäljning och ekonomi Vårprognosen 2016: 128 bristyrken av totalt 174 ”barometeryrken” Utmaningar på längre sikt

16 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Utmaningar på kort sikt Bristyrken (axplock) OBS: Gul markerad: nytt bristyrke

17 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 Utmaningar på kort sikt Överskottsyrken

18 Arbetsmarknadsutsikterna 2016-2017 ”Nyanlända” ett potentiellt tillskott Utmaningar Sysselsatta som andel av befolkningen 16-64 år (sysselsättningsgrad) Efter födelseregion,utveckling mellan 2004 och 2014 Källa: Arbetsförmedlingen och SCB


Ladda ner ppt "Bild 1 Arbetsmarknadsutsikter våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486."

Liknande presentationer


Google-annonser