Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skåne län 2012 - 2013 PROGNOS våren 2012 Arbetsmarknadsutsikter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skåne län 2012 - 2013 PROGNOS våren 2012 Arbetsmarknadsutsikter."— Presentationens avskrift:

1 Skåne län 2012 - 2013 PROGNOS våren 2012 Arbetsmarknadsutsikter

2 Bild 2 2015-04-02 Utredningsenheten Thomas Behrens Läget : Osäkerheten är stabil   Eurozonen   Världsekonomin   Sveriges ekonomi i gott skick

3 Bild 3 2015-04-02 Utredningsenheten Thomas Behrens Källa: ECOWIN - säsongrensad Konjunkturindikatorer för Danmark och Sverige

4 Bild 4 2015-04-02 Utredningsenheten Thomas Behrens Arbetspendlingen i Öresundsregionen - utveckling t.o.m. kv. 1 2012 Källa: Ørestat, Jobindsats.dk, egna beräkningar

5 Bild 5 2015-04-02 Utredningsenheten Thomas Behrens Nya platser - Skåne Arbetsmarknadens utveckling t.o.m. maj 2012

6 Bild 6 2015-04-02 Utredningsenheten Thomas Behrens Nyanmälda varsel t.o.m. maj 2012

7 Några ljuspunkter på arbetsmarknaden Försiktig framtidsoptimism om ökad efterfrågan under 2012 som förstärks något 2013 Antalet sysselsatta - ökar med 2 500 (0,5%) år 2012 - ökar med 3 300 (0,6%) år 2013 Antalet sysselsatta - ökar med 2 500 (0,5%) år 2012 - ökar med 3 300 (0,6%) år 2013  Uppåt för hotell o restaurang, IT & kommunikation, handel, företagstjänster, transport och byggverksamhet  Oförändrad för industrin  Något sämre trend inom de offentliga tjänsterna  Befolkningen ökar i år (1 600) och nästa år (1 700)  Arbetskraften ökar i år och nästa år med vardera 1 600 Arbetslöshet * : från 9,4% - 2011 till 9,2% - 2012 och 8,9% - 2013 *) i procent av arbetskraften 16-64 år inkl. Öresundspendlingen - siffrorna avser 4:e kv. Arbetslöshet * : från 9,4% - 2011 till 9,2% - 2012 och 8,9% - 2013 *) i procent av arbetskraften 16-64 år inkl. Öresundspendlingen - siffrorna avser 4:e kv. Bild 7 Utredningsenheten Thomas Behrens 2015-04-02   

8 Arbetsmarknadsutveckling 2012-2013 - Skåne Jämförelse mot fjärde kvartal året innan Bild 8Utredningsenheten Thomas Behrens 2015-04-02

9 Totalt inskrivna arbetsösa Prognos fr.o.m. 2012 Kv. 2 Bild 9Utredningsenheten Thomas Behrens 2015-04-02

10 Yrkesbarometern / yrkeskompassen I samband med prognosarbetet identifierar Arbetsförmedlingen brist- och överskottsyrken på den lokala arbetsmarknaden Ligger till grund för Yrkeskompassen: www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

11 Om ett år - 2013 Bild 11Utredningsenheten Thomas Behrens2015-04-02

12 Om ett år - 2013 Bild 12Utredningsenheten Thomas Behrens 2015-04-02

13 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Hög arbetslöshet samtidigt som företag upplever brist på vissa yrkeskompetenser Viktigt att behålla fokus på grupper med svag position på arbetsmarknaden även när konjunkturen bromsar in Personer med svagare position tillhör ofta någon av de utsatta grupperna: –Arbetslösa med förgymnasial utbildning –Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga –Utomeuropeiskt födda –Arbetslösa personer i åldern 55-64 år

14 Sammanfattning Försiktig framtidsoptimism om ökad efterfrågan under 2012 som förstärks något 2013 Fortsatt brist på personer inom särskilda yrkesområden Svag sysselsättningsökning Arbetslösheten på fortsatt hög nivå, minskar svagt 2012 - 2013 Fortsatta svårigheter för utsatta grupper på arbetsmarknaden


Ladda ner ppt "Skåne län 2012 - 2013 PROGNOS våren 2012 Arbetsmarknadsutsikter."

Liknande presentationer


Google-annonser