Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015."— Presentationens avskrift:

1 Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015

2 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens 73,7%. Offentlig verksamhet. 99 verksamheter, svarsfrekvens 86,4 procent. Intervjuerna genomfördes mellan 15 september och 21 oktober. Prognosen redovisar bl.a. Efterfrågeutvecklingen: faktisk och förväntad Sysselsättningsutveckling: faktisk och förväntad Rekryteringsbehov Brist- och överkottsyrken

3 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Konjunkturen nu och framöver Världsekonomin har utvecklats svagare än vårprognos 2014 förutspådde USA framstår alltmer som motor i världsekonomin. Ukrainakrisen en given negativ faktor (framförallt Finlands export drabbats. En avmattning i den tyska ekonomin. Italiens och Frankrikes ekonomier befinner sig i ett underläge. Avvaktande bedömningar om den svenska konjunkturen av arbetsgivare som ingick prognosundersökningen. Konjunkturen i länet på oförändrad nivå.

4 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Arbetslösheten i Kalmar län, 2004 - oktober 2014 Källa: Arbetsförmedlingen

5 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Ungdomsarbetslöshet

6 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Arbetslöshetens utveckling i länet Källa: Arbetsförmedlingen

7 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften Fördelat på kommun, totalt (16-64 år), oktober 2014

8 Branschfördelning inom respektive kommun

9 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Under perioden 2000 - 2014 t.o.m. oktober inkomna varsel

10 Källa: Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2015 Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4 2014 och kvartal 4 2015

11 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Inskrivna arbetslösa – Kalmar län Utfall och prognos Kvartal 4 2014 Förändring -500 Antal 8 826 Andel 7,7% Kvartal 4 2015 Förändring -300 Antal 8 526 Andel 7,4%

12 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Sysselsatta i Kalmar län, 2004 – 2015, prognos för åren 2014 och 2015

13 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Kalmar län, våren 2007 – hösten 2014 Mycket svagare än normalt Normalt Mycket starkare än normalt

14 Efterfrågeutveckling Senaste sex månaderna

15 Efterfrågeutveckling Kommande sex månaderna

16 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Efterfrågeutveckling Sex till tolv månader framöver Källa: Arbetsförmedlingen

17 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Efterfrågeutveckling Offentlig sektor

18 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Brist på arbetskraft 19 procent (22 våren 2014 ) procent av företagen uppgav brist på arbetskraft. Rekryteringsproblem hos 45 procent (44 våren 2014) av arbetsgivare inom den offentliga tjänstesektorn.

19 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Yrkesbarometern / yrkeskompassen Brist- och överskottsyrken på den lokala arbetsmarknaden som identifieras vid Arbetsförmedlingens undersökning ligger till grund för Yrkeskompassen: www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

20 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Yrkesbarometern Ett urval av yrken fördelade på bristyrken och överskottsyrken under det närmsta året BristyrkenÖverskottsyrken ArbetsterapeuterAdministratörer och sekreterare Bagare/konditorerFörsäljare, dagligvaror BarnmorskorFörsäljare, fackhandel Byggnadsingenjörer och byggnadsteknikerLagerarbetare DistriktssköterskorMaskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruind KockarMaskinoperatörer, kemisk industri LäkareMaskinoperatörer, trävaruindustri Mjukvaru- och systemutvecklareProcessoperatörer, kemisk basindustri PsykologerTruckförare RöntgensjuksköterskorVaktmästare Sjuksköterskor, psykiatrisk vårdVårdbiträden

21 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Sammanfattning Optimismen som visades under våren 2014 dämpades något. Privata tjänstesektorn mest positiv. Industri och bygg förväntar sig bättre utveckling på längre sikt (sex till tolv månader framöver) Arbetslösheten minskar både mot slutet av 2014 och under 2015 (500 respektive 300 personer). Sysselsättningen ökar under 2015 med 700 personer. Sysselsättningsökningen sker främst inom privata tjänster, men även offentlig sektor förväntar sig en stigande sysselsättning.

22 Arbetsmarknadsprognos hösten 2014 Utsatta grupper utgör 64 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Störst arbetslöshet bland personer med högst förgymnasial utbildning och bland utrikes födda. Fortsatt hård konkurrens om jobben vilket främst drabbar de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Utmaningar på länets arbetsmarknad 2015


Ladda ner ppt "Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser