Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens 2012 ”Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen” citat:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens 2012 ”Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen” citat:"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens 2012 ”Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen” citat: Riksprognos Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, analysavdelningen

2 Höstprognos 2011 Antal intervjuade arbetsställen privata: 476 av 573 svarsfrekvens 83% Antal intervjuade offentliga verksamheter: 87 av 88 svarsfrekvens 99% Fler nyanmälda platser Antalet varsel på relativt låg nivå Utveckling arbetslösheten Fortsatt god orderingång trots ekonomisk oro Högt kapacitetsutnyttjande Stigande arbetskraftsbrist Ökad sysselsättning Tillträdande - avgångar Arbetskraften Norrbottens utmaningar Utsatta grupper

3 Nyanmälda lediga platser med varaktighet längre än tio dagar under perioden januari 1993 till oktober Norrbottens län, Säsongs- och trendrensade värden

4 Antal personer berörda av varsel, Norrbottens län oktober 2011 ÅrAntal varslade (t.o.m. oktober) 482

5

6 Näringslivet

7 Kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket företagen kan öka sin produktion utan att behöva anställa mer personal. 0 procent 1-10 procent procent mer än 30 procent Jord- och skogsbruk Byggnadsverksamhet Industri Privata tjänster Totalt

8 Andel arbetsgivare som angett att man upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret, Norrbottens län Hösten 2010 Våren 2011 Hösten 2011 Genomsnittligt bristtal, våren hösten 2011 Jord- och skogsbruk Byggnadsverksamhet Industri Privata tjänster Offentliga tjänster Totalt

9 Upplevda bristyrken senaste halvåret

10 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken.. BristyrkenÖverskottsyrken ANLÄGGNINGSARBETARE ADMINISTRATÖR/SEKRETERARE ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE BARNSKÖTARE BETONGARBETARE FÖRSÄLJARE, DAGLIGVAROR CIV.ING/ING. IT,BYGG,MASKIN,EL,VVS FÖRSÄLJARE, FACKHANDEL FÖRARE AV SKOGSMASKINER KÖKS- OCH RESTAURANGBITRÄDEN DISTRIKTS-OCH SPECIALIST LÄKARE LAGERARBETARE MEKANIKER BIL-OCH TUNGA FORDON PERSONLIGA ASSISTENTER SPECIALIST SJUKSKÖTERSKOR STÄDARE/LOKALVÅRDARE SPECIALKOCKAR VAKTMÄSTARE TIMMER-, LASTBILS- OCH LÅNGTRADARFÖRARE VÅRDBITRÄDEN

11 Bedömd sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden Norrbottens län Kvartal Kvartal Jord- och skogsbruk  Bygnadsverksamhet  Industri  Privata tjänster  Offentliga tjänster  Totalt

12 ARBETSKRAFTSUTBUD

13

14

15 Genomsnitt kvartal 4 resp. år Åldersgrupp år UtfallUtfallPrognosPrognos Befolkning år Arbetskraft år Sysselsatta år Arbetslösa + program år % av registerbaserad arbetskraft år Totalt inskrivna arbetslösa 11,2 % 10,6 % 9,5 % 9,2 % NYCKELTAL PROGNOS NORRBOTTEN

16

17 Utsatta grupper som bedöms få svårast att finna ett arbete under prognosperioden är:  ungdomar med bristfällig utbildning (ökat med 44% sedan våren 2006)  personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (41% utan arbete senaste tre åren)  personer med högst förgymnasial utbildning (27% utan arbete senaste tre åren)  utomeuropeisk födda (21% utan arbete senaste tre åren)  arbetssökande i åldersgruppen år där stor delar av arbetslösa finns inom tillbakagående yrken (40% utan arbete senaste tre åren)

18 Utmaningar för länets arbetsmarknad  stora pensionsavgångar de kommande 15 åren i merparten av länets kommuner.  säkerställa det långsiktiga behovet nyckelpersoner inom exempelvis gruv-, bygg-, tillverkning och sjukvård.  fortsatt bostadsbrist bromsar rekrytering av arbetskraft och riskerar att skapa en framtida ”fly in and fly out” situation.  öka arbetskraftsdeltagande och motverka långa tider utan arbete för utsatta grupper.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens 2012 ”Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen” citat:"

Liknande presentationer


Google-annonser