Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter hösten 2014 Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter hösten 2014 Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter hösten 2014 Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20

2 Bild 2 Källa: Af Nya platser - Skåne Oktober 2009 - oktober 2014 PROGNOS hösten 2014 Efterfrågetrenden fortsatt uppåt

3 Bild 3 Källa : Af Arbetslösa och programdeltagare – Skåne Oktober 2009 - oktober 2014 PROGNOS hösten 2014 Arbetslösheten – trenden svagt nedåt

4 Bild 4 Källa: Af Nyanmälda varsel - Skåne Oktober 2009 - oktober 2014 PROGNOS hösten 2014 Antalet varslade - nedåt till normala förhållanden

5 Bild 5 Källa: Macrobond - Economic Sentiment Surveys, DG ECFIN Konjunkturindikatorer for Danmark och Sverige November 2004 – november 2014 PROGNOS hösten 2014 Relativt stabil trend i Sverige

6 Bild 6 Källa: Macrobond - Economic Sentiment Surveys, DG ECFIN Konjunkturindikatorer för Tyskland och Euro området (totalt) Maj 2004 – maj 2014 PROGNOS hösten 2014 Svagare indikatorer i Eurozonen

7 Bild 7 Splittrad omvärld   Olösta konflikhärdar Ukraina, Mellanöstern   Global tillväxt – USA växlar upp   Eurozonen – växlar ned   Trög export   Hushållen drivkraften – stabil hemmamarknad Utsikterna PROGNOS hösten 2014

8 Bild 8 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet PROGNOS hösten 2014 Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. Framtidstron har mojnat något

9  Plus och minus på arbetsmarknaden  Sysselsättningstillväxt något mer dämpad - med 7 200 personer (2014) +1,3% - med 7 600 personer (2015) +1,3%  Uppgång för handel, hotell o restaurang, IT och företagstjänster, bygg och transport  Positiv tendens inom de offentliga tjänsterna   nästan oförändrad inom industrin  Arbetskraften ökar  9,6% 9,2%  Arbetslösheten trenden något ner under 2014 och klart ner 2015: 2014 (kvartal 4): 9,6% 2015 (kvartal 4): 9,2%. Bild 9 Arbetsförmedlingens höstprognos: Framåt i motvind PROGNOS hösten 2014

10 Bild 10 Skåne Arbetsmarknadsutveckling 2014-2015 PROGNOS hösten 2014 Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Prognosen i överblick

11 Bild 11 Skåne Arbetslöshetens utveckling & prognos PROGNOS hösten 2014 Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen Sysselsättningen ökar stabilt

12 Bild 12 Skåne Arbetslöshetens utveckling & prognos PROGNOS hösten 2014 Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Arbetslösheten går sakta nedåt

13 Bild 13 Skåne om ett år - 2015 Bristyrken PROGNOS hösten 2014

14 Bild 14 Skåne om ett år - 2015 Överskottsyrken PROGNOS hösten 2014

15 Bild 15   Strukturförändringar Många lågproduktiva jobb har försvunnit inom industrin & tekniktjänsterna – nya jobb inom personliga tjänster, inom vården, hotell och restaurang samt detaljhandeln.   Ungdomsarbetslösheten nedåt – dock från en mycket hög nivå Högst i Skånes industrityngda delar.   Utsatta grupper står för 60% av arbetslösheten Denna grupp står för ökningen av arbetslösheten de senaste åren. Närmare hälften av gruppen utsatta har högst förgymnasial utbildning.   Trots 60 000 arbetslösa brist på många yrken Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet, vilket många inte har.   Konstruktiv samverkan Utmaningar PROGNOS hösten 2014


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter hösten 2014 Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486 11 20."

Liknande presentationer


Google-annonser