Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv Mars 2016

2 Konjunkturläget 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Gävleborgs län och Gävle kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens sex län samt en gemensam för länen tillsammans. Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg. Gävleborgs län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal Under årets sista kvartal 2015 startades det totalt 341 företag i länet, varav 157 i kommunen. För länet är det en ökning med 9 % och för staden med närmare 20 % jämfört med motsvarande kvartal På arbetsmarknaden har sysselsättningen utvecklats negativt. Antalet lediga jobb ökar samtidigt som antalet varsel ökar i både länet och kommunen. Arbetslösheten ökar i länet medan i kommunen är nivån oförändrad jämfört med samma kvartal Under 2015 har länet fått drygt fler invånare, varav knappt 600 i kommunen motsvarande befolkningsökningar på knappt 1 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal Totalt har 266 lägenheter påbörjats i länet under 2015, varav 222 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Gävleborgs län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal Under årets sista kvartal 2015 startades det totalt 341 företag i länet, varav 157 i kommunen. För länet är det en ökning med 9 % och för staden med närmare 20 % jämfört med motsvarande kvartal På arbetsmarknaden har sysselsättningen utvecklats negativt. Antalet lediga jobb ökar samtidigt som antalet varsel ökar i både länet och kommunen. Arbetslösheten ökar i länet medan i kommunen är nivån oförändrad jämfört med samma kvartal Under 2015 har länet fått drygt fler invånare, varav knappt 600 i kommunen motsvarande befolkningsökningar på knappt 1 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal Totalt har 266 lägenheter påbörjats i länet under 2015, varav 222 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv kv4 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige289,864,030,55,2 Stockholmsregionen130,170,331,25,9 Gävleborgs län6,657,122,43,2 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma, Gävleborgs län Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4 Förändring (%) sedan, mdkr2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige Privat sektor 289,864,030,55,2 Industri 61,315,211,22,3 Tjänster 196,778,034,55,8 Övrigt* 31,7123,254,58,0 Offentlig sektor 108,647,824,04,5 Totalt 398,359,228,75,0 Stockholmsregionen Privat sektor 130,170,331,25,9 Industri 19,516,810,71,7 Tjänster 98,480,833,36,3 Övrigt* 12,3131,657,69,3 Offentlig sektor 38,045,224,54,2 Totalt 168,163,929,65,5 Gävleborgs län Privat sektor 6,657,122,43,2 Industri 2,114,2-1,7-0,4 Tjänster 3,581,034,14,8 Övrigt* 1,0137,756,65,3 Offentlig sektor 3,237,620,65,2 Totalt 9,750,121,83,8 *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,6 Stockholmsregionen8 7019, ,5 Gävleborgs län3418, ,2 Gävle kommun15719,852510,8 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,2 Stockholmsregionen733-14, ,4 Gävleborgs län49-14,0179-5,3 Gävle kommun205,360-29,4 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv4 årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv4 Sverige ,29,81,6 Stockholmsregionen ,411,11,4 Gävleborgs län ,9-1,1 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen

8 Sysselsättning i Gävleborgs län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv4Årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv4 Total ,9-1,1 Jordbruk, skogsbruk & fiske ,0 Tillverkning & utvinning, energi och miljö ,3-17,2-15,2 därav Tillverkning av verkstadsvaror ,7-28,0-18,1 Byggverksamhet ,216,7-10,1 Handel ,3-2,2-5,0 Transport ,9-6,30,0 Hotell och restaurang ,325,710,0 Information & kommunikation ,496,234,2 Personliga & kulturella tjänster ,5-2,924,1 Finansiell verksamhet, företagstjänster ,9-6,4-9,3 Offentlig förvalting ,8102,043,5 Utbildning ,422,96,6 Vård och omsorg ,6-27,7-5,2 Uppgift saknas ,0 Sysselsatta i Sverige ,6-0,8-0,5 Sysselsatta utomlands ,0 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,1 Stockholmsregionen , ,6 Gävleborgs län , ,4 Gävle kommun2 6555, ,4 *De fyra senaste kvartalen

10 Varslade personer Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,4 Stockholmsregionen , ,7 Gävleborgs län464115, ,3 Gävle kommun12852, ,0 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, år 2015 kv4 årstakt*2010 kv12014 kv42015 kv4 Sverige ,25,2 Stockholmsregionen ,54,9 Gävleborgs län ,77,57,6 Gävle kommun ,07,9 *De fyra senaste kvartalen

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv kv4Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige9 851,0103,79,35,31,1 Stockholmsregionen3 706,448,914,07,91,3 Gävleborgs län281,81,82,0 0,7 Gävle kommun98,90,67,44,60,6 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,9 Stockholmsregionen , ,8 Gävleborgs län11-97, ,5 Gävle kommun6-98, ,6 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv4 (kv4, ) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2015 kv4Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv42010 kv42014 kv4 Sverige ,922,37,5 Stockholmsregionen ,832,17,3 Gävleborgs län ,73,16,1 Gävle kommun ,524,67,1 *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Kommunsiffran är exklusive camping

15 Stockholm Business Alliance, SBA Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Gävleborgs län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser