Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv Juni 2016

2 Konjunkturläget 2016 kv1 i Stockholmsregionen Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. I rapporten omfattar Stockholmsregionen Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport även på länsnivå för regionens sex län. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg. Fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen Under årets första kvartal hade Stockholmsregionen en fortsatt positiv utveckling. Lönesumman för Stockholmsregionen visade en god tillväxt jämfört med motsvarande kvartal Under årets första kvartal startades det totalt företag i Stockholmsregionen vilket innebär en ökning med 7 procent jämfört med samma kvartal De senaste fyra kvartalen har nya företag startats motsvarande en ökning på närmare 6 % i förhållande till de fyra föregående kvartalen. Arbetsmarknaden fortsätter utvecklas positivt. Antalet lediga jobb ökar med störst antalsmässig ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Även antalet varsel minskar. Arbetslösheten i Stockholmsregionen är oförändrad jämfört med första kvartalet Sysselsättningen ökade mest under årets första kvartal inom hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin. Under de senaste fyra kvartalen har regionen fått drygt fler invånare vilket motsvarar en befolkningsökning om 1 % i regionen. Bostadsbyggandet i regionen ökade med närmare 6 % jämfört med samma kvartal Totalt har drygt lägenheter påbörjats i regionen under de senaste fyra kvartalen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen Under årets första kvartal hade Stockholmsregionen en fortsatt positiv utveckling. Lönesumman för Stockholmsregionen visade en god tillväxt jämfört med motsvarande kvartal Under årets första kvartal startades det totalt företag i Stockholmsregionen vilket innebär en ökning med 7 procent jämfört med samma kvartal De senaste fyra kvartalen har nya företag startats motsvarande en ökning på närmare 6 % i förhållande till de fyra föregående kvartalen. Arbetsmarknaden fortsätter utvecklas positivt. Antalet lediga jobb ökar med störst antalsmässig ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Även antalet varsel minskar. Arbetslösheten i Stockholmsregionen är oförändrad jämfört med första kvartalet Sysselsättningen ökade mest under årets första kvartal inom hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin. Under de senaste fyra kvartalen har regionen fått drygt fler invånare vilket motsvarar en befolkningsökning om 1 % i regionen. Bostadsbyggandet i regionen ökade med närmare 6 % jämfört med samma kvartal Totalt har drygt lägenheter påbörjats i regionen under de senaste fyra kvartalen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv kv1Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12015 kv1 Stockholmsregionen149,669,632,05,7 Övriga Sverige139,054,927,94,7 Stockholms län98,377,934,66,6 Uppsala län7,481,740,26,0 Södermanlands län5,647,323,23,4 Östergötlands län11,351,926,94,5 Örebro län7,360,530,24,7 Västmanlands län6,951,727,92,3 Dalarnas län6,546,322,82,8 Gävleborgs län6,452,718,93,2 Källa: Statistiska centralbyrån I Stockholms län ökade lönesumman mest i hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin vid en jämförelse med första kvartalet 2015.

4 Lönesumma efter sektor Index 100 = 2005 kv kv1Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12015 kv1 INDUSTRI Stockholmsregionen25,820,714,93,3 Övriga Sverige36,815,312,32,6 Stockholms län10,626,722,28,8 Uppsala län1,528,419,0-2,8 Södermanlands län1,710,711,7-0,2 Östergötlands län3,212,310,01,1 Örebro län2,225,717,33,5 Västmanlands län2,519,713,9-2,1 Dalarnas län2,012,05,6-1,9 Gävleborgs län2,114,7-1,3-0,7 TJÄNSTER Stockholmsregionen110,683,035,55,9 Övriga Sverige86,773,234,25,4 Stockholms län80,684,435,66,0 Uppsala län4,999,444,38,8 Södermanlands län3,166,026,44,4 Östergötlands län6,876,633,85,4 Örebro län4,385,237,35,4 Västmanlands län3,880,839,75,8 Dalarnas län3,666,031,85,0 Gävleborgs län3,476,430,64,7 ÖVRIGT* Stockholmsregionen13,2105,842,98,5 Övriga Sverige15,599,337,55,6 Stockholms län7,1123,045,210,6 Uppsala län1,0122,560,67,4 Södermanlands län0,7100,141,17,9 Östergötlands län1,280,444,58,4 Örebro län0,865,332,34,4 Västmanlands län0,764,125,10,5 Dalarnas län0,985,834,95,5 Gävleborgs län0,9112,339,87,5 Källa: Statistiska centralbyrån *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Stockholmsregionen , ,7 Övriga Sverige8 9005, ,5 Stockholms län6 7407, ,7 Uppsala län65727, ,6 Södermanlands län4407, ,9 Östergötlands län6151, ,9 Örebro län48011, ,5 Västmanlands län364-11, ,9 Dalarnas län38917, ,8 Gävleborgs län3440, ,3 Antalet nyregistrerade aktiebolag i Stockholmsregionen är över tio procent fler än första kvartalet 2015.

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Stockholmsregionen717-10, ,4 Övriga Sverige703-13, ,9 Stockholms län4830, ,7 Uppsala län42-39,1191-8,6 Södermanlands län38-13, ,9 Östergötlands län46-2, ,8 Örebro län41-10, ,5 Västmanlands län14-64,197-33,6 Dalarnas län27-27, ,3 Gävleborgs län26-39, ,1

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Stockholmsregionen ,310,01,5 Övriga Sverige ,18,21,5 Stockholms län ,612,11,5 Uppsala län ,013,72,3 Södermanlands län ,36,7-1,5 Östergötlands län ,210,03,0 Örebro län ,28,71,7 Västmanlands län ,77,2-0,6 Dalarnas län ,27,22,7 Gävleborgs län ,4-1,71,9 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen Hotell- och restaurangbranschen tillsammans med byggindustrin ökade sysselsättningen mest i Stockholmsregionen jämfört med första kvartalet 2015.

8 Sysselsättning i Stockholmsregionen Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Total ,310,01,5 Jordbruk, skogsbruk & fiske ,6-17,2-17,6 Tillverkning & utvinning, energi och miljö ,0-1,9-0,6 därav Tillverkning av verkstadsvaror ,11,12,9 Byggverksamhet ,411,27,4 Handel ,95,10,0 Transport ,1-1,4-2,0 Hotell och restaurang ,315,29,6 Information & kommunikation ,118,4-4,0 Personliga & kulturella tjänster ,47,41,2 Finansiell verksamhet, företagstjänster ,611,60,8 Offentlig förvalting ,723,95,0 Utbildning ,217,62,3 Vård och omsorg ,89,62,1 Uppgift saknas 3 200i.u. Sysselsatta i Sverige ,510,11,6 Sysselsatta utomlands ,751,40,0 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Stockholmsregionen , ,0 Övriga Sverige , ,9 Stockholms län , ,8 Uppsala län , ,7 Södermanlands län , ,6 Östergötlands län , ,0 Örebro län , ,7 Västmanlands län , ,6 Dalarnas län7 1546, ,2 Gävleborgs län , ,4 *De fyra senaste kvartalen Företagen i Stockholmsregionen inom finansiell verksamhet och företagstjänster anmälde fler platser till Arbetsförmedlingen under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal 2015.

10 Varslade personer Index 100 = 2006 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Stockholmsregionen , ,8 Övriga Sverige , ,7 Stockholms län , ,6 Uppsala län71-83, ,6 Södermanlands län574-29, ,9 Östergötlands län352-55, ,0 Örebro län413-33, ,5 Västmanlands län417-38, ,0 Dalarnas län366-58, ,8 Gävleborgs län234-45, ,5 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, år 2016 kv1 årstakt*2010 kv12015 kv12016 kv1 Stockholmsregionen ,75,0 Sverige ,25,35,2 Stockholms län ,44,34,2 Uppsala län ,63,6 Södermanlands län ,86,97,1 Östergötlands län ,96,15,9 Örebro län ,45,55,4 Västmanlands län ,26,16,3 Dalarnas län ,94,85,0 Gävleborgs län ,77,97,8 *De fyra senaste kvartalen Andelen ungdomsarbetslösa i åldern år minskade i Stockholmsregionen jämfört med första kvartalet 2015.

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12015 kv1 Stockholmsregionen4 445,956,412,87,41,3 Övriga Sverige5 429,551,67,04,11,0 Stockholms län2 239,234,119,310,51,5 Uppsala län355,55,517,46,81,6 Södermanlands län284,53,49,05,61,2 Östergötlands län446,74,07,44,50,9 Örebro län291,62,76,64,40,9 Västmanlands län264,82,61,55,31,0 Dalarnas län281,42,22,01,70,8 Gävleborgs län282,31,92,2 0,7 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen Stockholmsregionen svarade för 50 % av Sveriges befolkningsökning under första kvartalet 2016.

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Stockholmsregionen7 1955, ,2 Övriga Sverige , ,8 Stockholms län , ,9 Uppsala län , ,7 Södermanlands län174-35,3801-7,3 Östergötlands län430-56, ,5 Örebro län475-46, ,3 Västmanlands län141-79, ,9 Dalarnas län44-43,632232,0 Gävleborgs län313334,763412,0 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv1 (kv1, ) 2016 kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv12010 kv12015 kv1 Stockholmsregionen ,810,32,6 Övriga Sverige ,326,310,3 Stockholms län ,536,73,7 Uppsala län ,315,80,9 Södermanlands län ,513,56,9 Östergötlands län ,129,24,0 Örebro län ,616,73,4 Västmanlands län ,120,5-7,6 Dalarnas län ,7-13,61,0 Gävleborgs län ,930,37,6 Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket *De fyra senaste kvartalen Den största ökningen av antalet övernattningar i Stockholmsregionen under årets första kvartal stod resenärer från Irland och Tyskland för. Störst minskning hade besökare från Ryssland och Norge.

15 Stockholm Business Region Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser