Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 2014-06-11 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 2014-06-11 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 2014-06-11 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen

2 Inskrivna arbetslösa i april 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år Lindesberg 1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet = 9,7 % – = 7,6 – 9,6 % 1 = – 7,5 % Nora Örebro Kumla Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg Karlskoga Hällefors Ljusnars- berg Deger- fors *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

3 Prognosen I prognosen blev svarsfrekvensen för privata näringslivet 79% och 87% för offentlig sektor. Frågor som ställs till arbetsgivarna omfattar bland annat: Efterfrågan på varor och tjänster Kapacitetsutnyttjande Sysselsättningsutveckling Rekryteringsproblem och problematiska yrken Bedömningar för yrkeskompassen

4 Arbetsförmedlingens konjunkturindex för näringslivet, Örebro län Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

5 ABStockholmIGotlandUVästmanland CUppsalaKBlekingeWDalarna DSödermanlandMSkåneXGävleborg EÖstergötlandNHallandYVästernorrland FJönköpingOVästra GötalandZJämtland GKronobergSVärmlandACVästerbotten HKalmarTÖrebroBDNorrbotten Prognostiserad sysselsättningsförändring i riket och länet* Sysselsättningen i Örebro län 2014: + 1 000 personer 2015: + 1 200 personer Sysselsättningen i riket 2014: + 50 000 personer 2015: + 64 000 personer *Kartan avser kvartal 4, 2014

6 Sysselsättningsutveckling i länet Sysselsatta i Örebro län, 2004-2015, prognos för åren 2014 och 2015 (streckad linje) Anm. Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) i november respektive år enligt Statistiska centralbyråns Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

7 Sysselsättningsutveckling i respektive bransch

8 Yrkesbarometern

9 Efterfrågan på arbetskraft* Örebro län *Nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen i Örebro län

10 ABStockholmIGotlandUVästmanland CUppsalaKBlekingeWDalarna DSödermanlandMSkåneXGävleborg EÖstergötlandNHallandYVästernorrland FJönköpingOVästra GötalandZJämtland GKronobergSVärmlandACVästerbotten HKalmarTÖrebroBDNorrbotten Prognostiserad arbetslöshet kvartal 4 2014 och 2015* Arbetslösheten i Örebro län 2014: - 1 000 personer 2015: - 1 200 personer Relativa tal i Örebro län 2014: 8,6% 2015: 7,7% Andel av registerbaserad arbetskraft 16-64 år *Kartan avser kvartal 4, 2014

11 Arbetslöshetens utveckling

12 Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft

13 Skillnaden i arbetslöshet mellan utsatta och ej utsatta är stor

14 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Utsatta grupper Utbildningens vikt Långa tider i arbetslöshet Demografisk utveckling

15 Sammanfattning Utvecklingen går långsamt åt rätt håll –Bättre förväntningar än våren 2013 –Minskad arbetslöshet  Kvartal 4 2014: -1 000 personer*  Kvartal 4 2015: -1 200 personer* –Ökad sysselsättning  Kvartal 4 2014: +1 000 personer*  Kvartal 4 2015: +1 200 personer* *(jämfört med kvartal 4 året innan)

16 Frågor?


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 2014-06-11 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser