Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2014 Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Ann Mannerstedt, utredare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2014 Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Ann Mannerstedt, utredare."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2014 Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Ann Mannerstedt, utredare

2 Nuläge

3 Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N = 9,6 % – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 7,5 – 9,5 % 1 = – 7,4 %

4 Torsby Hagfors Filip- stad Sunne Arvika Eda Årjäng Säffle Kil Karlstad Stor- fors Kristine- hamn Munk- fors Fors- haga Hammarö Grums 1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet = 10,5 % – = 8,4 – 10,4 % 1 = – 8,3 % *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

5

6 Antal nyanmälda platser i Värmlands län 2011-2013, ackumulerat per år

7 Värmlands län Antal personer berörda av varsel om uppsägning

8 Prognos

9 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Två prognoser per år, vår och höst 450 arbetsställen inom privat näringsliv 115 inom offentlig sektor Frågor till arbetsgivarna: - Efterfrågan på varor och tjänster – faktisk och bedömd - Kapacitetsutnyttjandet (personal) - Sysselsättningsutveckling – faktisk och bedömd - Rekryteringsbehov + problematiska yrken Bedömningar till Yrkeskompassen

10 Värmlands län. Andel förvärvsarbetande inom respektive näringsgren (dagbefolkning) Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2011

11 PRIVATA NÄRINGSLIVET Efterfrågan kommande 6 mån Konjunkturindex

12 INDUSTRIN Efterfrågan kommande 6 månader Konjunkturindex

13 BYGGVERKSAMHET Efterfrågan kommande 6 mån Konjunkturindex

14 PRIVATA TJÄNSTER. Efterfrågan kommande 6 månader Konjunkturindex

15 Övriga privata tjänster Efterfrågan kommande 6 mån och kommande 6 -12 månader Nettotal

16 OFFENTLIGA TJÄNSTER Efterfrågan kommande 6 månader Konjunkturindex

17 Offentlig sektor Verksamhetsutveckling kommande 6 mån och 6 -12 månader Nettotal

18 Nyttjar personalresurserna nästan fullt ut. Heldragen linje = historiskt genomsnitt

19 Upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering

20 Värmlands län Utsikter för ett urval yrken

21 Värmlands län Förändring av antal sysselsatta och arbetslösa

22 Störst optimism inom hotell- och restaurang och företag som säljer tjänster till andra företag. Viss förbättring i Europa, konjunkturbotten har passerats Fler sysselsatta och färre arbetslösa Generationsväxlingen särskilt märkbar i offentlig sektor. Utmaningar finns på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden förbättras

23 Värmlands län. Antal arbetslösa Utsatta grupper och ej utsatta grupper

24 Värmlands län I nskrivna arbetslösa, 18-24 år, kvartal 3 2013

25 Värmlands län Totalt antal inskrivna arbetslösa per ettårsklass, kvartal 3 2013

26 Värmlands län Inskrivna arbetslösa, 18-24 år, per utbildningsnivå, kvartal 3 2013 Andel av den registerbaserade arbetskraften för respektive grupp

27 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2014 Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Ann Mannerstedt, utredare."

Liknande presentationer


Google-annonser