Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Västmanlands län Konjunkturläget kv3 2015 December 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Västmanlands län Konjunkturläget kv3 2015 December 2015."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Västmanlands län Konjunkturläget kv3 2015 December 2015

2 Konjunkturläget 2015 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Västmanlands län och Västerås kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens sex län samt en gemensam för länen tillsammans. Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på http://www.stockholmbusinessalliance.se/hitta- material/konjunkturrapporter/ Frågor kan ställas till Vanessa Gisbert på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg. Västmanlands län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal 2014. Under tredje kvartalet 2015 startades det totalt 294 företag i länet, varav 183 i kommunen. För både länet och kommunen är det en ökning med 9 % jämfört med tredje kvartalet 2014. På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar i både länet och kommunen samtidigt som antalet varsel minskar i såväl länet som kommunen. Arbetslösheten är oförändrad i länet och minskar något i kommunen jämfört med samma kvartal 2014. Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt 2 700 fler invånare, varav 1 700 i kommunen motsvarande befolkningsökningar på 1%. Bostadsbyggandet ökar i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal 2014. Totalt har 1 200 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav närmare 1 100 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Västmanlands län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal 2014. Under tredje kvartalet 2015 startades det totalt 294 företag i länet, varav 183 i kommunen. För både länet och kommunen är det en ökning med 9 % jämfört med tredje kvartalet 2014. På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar i både länet och kommunen samtidigt som antalet varsel minskar i såväl länet som kommunen. Arbetslösheten är oförändrad i länet och minskar något i kommunen jämfört med samma kvartal 2014. Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt 2 700 fler invånare, varav 1 700 i kommunen motsvarande befolkningsökningar på 1%. Bostadsbyggandet ökar i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal 2014. Totalt har 1 200 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav närmare 1 100 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv1 2015 kv3 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12014 kv3 Sverige 288,663,430,04,3 Stockholmsregionen 128,267,829,25,1 Västmanlands län 7,156,231,82,3 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma, Västmanlands län Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv3 Förändring (%) sedan, mdkr2005 kv12010 kv12014 kv3 Sverige Privat sektor 288,663,430,04,3 Industri 62,116,712,61,8 Tjänster 196,177,534,14,7 Övrigt* 30,4113,847,97,0 Offentlig sektor 112,352,828,23,9 Totalt 400,960,329,54,2 Stockholmsregionen Privat sektor 128,267,829,25,1 Industri 19,617,611,51,1 Tjänster 96,978,131,35,5 Övrigt* 11,6119,549,39,1 Offentlig sektor 38,948,827,63,7 Totalt 167,162,928,84,7 Västmanlands län Privat sektor 7,156,231,82,3 Industri 2,624,718,7-0,8 Tjänster 3,984,242,33,8 Övrigt* 0,772,631,76,2 Offentlig sektor 2,744,330,34,3 Totalt 9,952,831,42,9 *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige13 8981,863 0752,8 Stockholmsregionen6 7195,530 1004,6 Västmanlands län2949,31 3385,9 Västerås kommun1838,98594,1 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige1 201-14,96 671-6,9 Stockholmsregionen503-17,72 947-9,2 Västmanlands län21-38,2145-2,0 Västerås kommun12-47,8893,5 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv3 årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv3 Sverige4 924 30045 7008,911,60,9 Stockholmsregionen1 884 70018 60011,911,61,0 Västmanlands län126 3007009,110,60,6 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen

8 Sysselsättning i Västmanlands län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv3Årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv3 Total 126 3007009,110,60,6 Jordbruk, skogsbruk & fiske 0-2 000-100,0 Tillverkning & utvinning, energi och miljö 22 400800-4,78,73,7 därav Tillverkning av verkstadsvaror 13 700700-8,117,15,4 Byggverksamhet 7 800-2 40013,0-22,0-23,5 Handel 14 10050029,4-16,13,7 Transport 5 500-70041,022,2-11,3 Hotell och restaurang 3 500-400-18,6 -10,3 Information & kommunikation 2 900-30011,50,0-9,4 Personliga & kulturella tjänster 5 90030018,047,55,4 Finansiell verksamhet, företagstjänster 18 1001 3002,321,57,7 Offentlig förvalting 7 800-1 200-2,527,9-13,3 Utbildning 11 900600-11,912,35,3 Vård och omsorg 23 8002 00044,238,49,2 Uppgift saknas 0-400-100,0 Sysselsatta i Sverige 125 9005009,510,30,4 Sysselsatta utomlands 0-200-100,0 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige220 37631,3986 80335,0 Stockholmsregionen97 25827,0425 59136,4 Västmanlands län4 57017,223 34833,7 Västerås kommun2 95919,514 80736,6 *De fyra senaste kvartalen

10 Varslade personer Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige7 717-24,344 660-11,4 Stockholmsregionen3 112-21,118 508-5,3 Västmanlands län362-17,41 4402,6 Västerås kommun113-69,7808-24,4 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), 15-74 år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, 15-74 år 2015 kv3 årstakt*2010 kv12014 kv32015 kv3 Sverige365 979-3 0266,25,15,0 Stockholmsregionen133 0946815,54,94,8 Västmanlands län11 600567,26,0 Västerås kommun6 134-146,95,85,7 *De fyra senaste kvartalen

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv1 2015 kv3Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12014 kv3 Sverige9 828,7100,295,11,0 Stockholmsregionen3 696,446,813,77,61,3 Västmanlands län263,92,71,14,91,0 Västerås kommun145,11,710,66,51,2 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Den 1 januari 2007 flyttades Heby kommun till Uppsala län.

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige11 62823,052 07523,3 Stockholmsregionen4 13311,020 92618,7 Västmanlands län6468,41 241166,9 Västerås kommun5783,91 076151,4 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv3 (kv3, 2008 - 2015) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2015 kv3Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv32010 kv32014 kv3 Sverige 24 92959 18820,511,67,0 Stockholmsregionen 6 49117 85929,217,710,3 Västmanlands län 28972710,214,65,0 Västerås kommun 8932011,415,310,1 *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Kommunsiffran är exklusive camping

15 Stockholm Business Alliance, SBA Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på www.stockholmbusinessalliance.se. Frågor kan ställas till Vanessa Gisbert på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box 16282 SE-103 25 Stockholm, Sweden Phone + 46 8 508 280 00 www.visitstockholm.com investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Västmanlands län Konjunkturläget kv3 2015 December 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser