Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Västmanlands län Konjunkturläget kv3 2015 December 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Västmanlands län Konjunkturläget kv3 2015 December 2015."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Västmanlands län Konjunkturläget kv December 2015

2 Konjunkturläget 2015 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Västmanlands län och Västerås kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens sex län samt en gemensam för länen tillsammans. Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på material/konjunkturrapporter/ Frågor kan ställas till Vanessa Gisbert på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg. Västmanlands län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal Under tredje kvartalet 2015 startades det totalt 294 företag i länet, varav 183 i kommunen. För både länet och kommunen är det en ökning med 9 % jämfört med tredje kvartalet På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar i både länet och kommunen samtidigt som antalet varsel minskar i såväl länet som kommunen. Arbetslösheten är oförändrad i länet och minskar något i kommunen jämfört med samma kvartal Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt fler invånare, varav i kommunen motsvarande befolkningsökningar på 1%. Bostadsbyggandet ökar i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal Totalt har lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav närmare i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Västmanlands län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal Under tredje kvartalet 2015 startades det totalt 294 företag i länet, varav 183 i kommunen. För både länet och kommunen är det en ökning med 9 % jämfört med tredje kvartalet På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar i både länet och kommunen samtidigt som antalet varsel minskar i såväl länet som kommunen. Arbetslösheten är oförändrad i länet och minskar något i kommunen jämfört med samma kvartal Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt fler invånare, varav i kommunen motsvarande befolkningsökningar på 1%. Bostadsbyggandet ökar i både länet och kommunen jämfört med samma kvartal Totalt har lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav närmare i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv kv3 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12014 kv3 Sverige 288,663,430,04,3 Stockholmsregionen 128,267,829,25,1 Västmanlands län 7,156,231,82,3 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma, Västmanlands län Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv3 Förändring (%) sedan, mdkr2005 kv12010 kv12014 kv3 Sverige Privat sektor 288,663,430,04,3 Industri 62,116,712,61,8 Tjänster 196,177,534,14,7 Övrigt* 30,4113,847,97,0 Offentlig sektor 112,352,828,23,9 Totalt 400,960,329,54,2 Stockholmsregionen Privat sektor 128,267,829,25,1 Industri 19,617,611,51,1 Tjänster 96,978,131,35,5 Övrigt* 11,6119,549,39,1 Offentlig sektor 38,948,827,63,7 Totalt 167,162,928,84,7 Västmanlands län Privat sektor 7,156,231,82,3 Industri 2,624,718,7-0,8 Tjänster 3,984,242,33,8 Övrigt* 0,772,631,76,2 Offentlig sektor 2,744,330,34,3 Totalt 9,952,831,42,9 *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,8 Stockholmsregionen6 7195, ,6 Västmanlands län2949, ,9 Västerås kommun1838,98594,1 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,9 Stockholmsregionen503-17, ,2 Västmanlands län21-38,2145-2,0 Västerås kommun12-47,8893,5 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv3 årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv3 Sverige ,911,60,9 Stockholmsregionen ,911,61,0 Västmanlands län ,110,60,6 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen

8 Sysselsättning i Västmanlands län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv3Årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv3 Total ,110,60,6 Jordbruk, skogsbruk & fiske ,0 Tillverkning & utvinning, energi och miljö ,78,73,7 därav Tillverkning av verkstadsvaror ,117,15,4 Byggverksamhet ,0-22,0-23,5 Handel ,4-16,13,7 Transport ,022,2-11,3 Hotell och restaurang ,6 -10,3 Information & kommunikation ,50,0-9,4 Personliga & kulturella tjänster ,047,55,4 Finansiell verksamhet, företagstjänster ,321,57,7 Offentlig förvalting ,527,9-13,3 Utbildning ,912,35,3 Vård och omsorg ,238,49,2 Uppgift saknas ,0 Sysselsatta i Sverige ,510,30,4 Sysselsatta utomlands ,0 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,0 Stockholmsregionen , ,4 Västmanlands län , ,7 Västerås kommun , ,6 *De fyra senaste kvartalen

10 Varslade personer Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,4 Stockholmsregionen , ,3 Västmanlands län362-17, ,6 Västerås kommun113-69, ,4 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, år 2015 kv3 årstakt*2010 kv12014 kv32015 kv3 Sverige ,25,15,0 Stockholmsregionen ,54,94,8 Västmanlands län ,26,0 Västerås kommun ,95,85,7 *De fyra senaste kvartalen

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv kv3Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12014 kv3 Sverige9 828,7100,295,11,0 Stockholmsregionen3 696,446,813,77,61,3 Västmanlands län263,92,71,14,91,0 Västerås kommun145,11,710,66,51,2 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Den 1 januari 2007 flyttades Heby kommun till Uppsala län.

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv3Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,3 Stockholmsregionen , ,7 Västmanlands län6468, ,9 Västerås kommun5783, ,4 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv3 (kv3, ) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2015 kv3Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv32010 kv32014 kv3 Sverige ,511,67,0 Stockholmsregionen ,217,710,3 Västmanlands län ,214,65,0 Västerås kommun ,415,310,1 *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Kommunsiffran är exklusive camping

15 Stockholm Business Alliance, SBA Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Vanessa Gisbert på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Västmanlands län Konjunkturläget kv3 2015 December 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser