Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2013-2014 Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Ann Mannerstedt, utredare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2013-2014 Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Ann Mannerstedt, utredare."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2013-2014 Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Ann Mannerstedt, utredare

2 Totalt inskrivna arbetslösa i april 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N = 9,6 % – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 7,5 – 9,5 % 1 = – 7,4 %

3 Totalt inskrivna arbetslösa i april 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år Torsby Hagfors Filip- stad Sunne Arvika Eda Årjäng Säffle Kil Karlstad Stor- fors Kristine- hamn Munk- fors Fors- haga Hammarö Grums 1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet = 10,7 % – = 8,6 – 10,6 % 1 = – 8,5 % *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

4

5 Antal nyanmälda platser i Värmlands län 2011-2013, ackumulerat per år

6 Värmlands län Antal personer berörda av varsel om uppsägning

7 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Två prognoser per år, vår och höst 12 000 arbetsställen inom privat näringsliv 2 200 inom offentlig sektor Frågor till arbetsgivarna: - Efterfrågan på varor och tjänster – faktisk och bedömd - Kapacitetsutnyttjandet (personal) - Sysselsättningsutveckling – faktisk och bedömd - Rekryteringsbehov + problematiska yrken Bedömningar till Yrkeskompassen

8 Värmlands län. Andel förvärvsarbetande inom respektive näringsgren (dagbefolkning) Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2011

9 PRIVATA NÄRINGSLIVET Efterfrågan kommande 6 mån Konjunkturindex

10 INDUSTRIN Efterfrågan kommande 6 månader Konjunkturindex

11 BYGGVERKSAMHET Efterfrågan kommande 6 mån Konjunkturindex

12 PRIVATA TJÄNSTER. Efterfrågan kommande 6 månader Konjunkturindex

13 Övriga privata tjänster Efterfrågan kommande 6 mån och kommande 6 -12 månader Konjunkturindex

14 OFFENTLIGA TJÄNSTER Efterfrågan kommande 6 månader Konjunkturindex

15 Offentliga sektor Verksamhetsutveckling kommande 6 mån och 6 -12 månader Konjunkturindex

16 Nyttjar personalresurserna nästan fullt ut. Heldragen linje = historiskt genomsnitt

17 Upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering

18 Värmlands län Förändring av antal sysselsatta och arbetslösa

19 Värmlands län Utsikter för ett urval yrken

20 Störst optimism inom hotell- och restaurang och företag som säljer tjänster till andra företag. Fortsatt osäkerhet kring ekonomin i Europa påverkar exportföretagen Fler sysselsatta och färre arbetslösa Generationsväxlingen särskilt märkbar i offentlig sektor. Utmaningar finns på arbetsmarknaden Långsamt bättre arbetsmarknad

21 Utmaningar på arbetsmarknaden Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Utomeuropeiskt födda Personer med högst förgymnasial utbildning Ungdomar med bristfällig utbildning Arbetslösa 55-64 år Brist på arbetskraft inom vissa näringsgrenar

22 Värmlands län. Antal arbetslösa i utsatta grupper och arbetslösa i ej utsatta grupper


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2013-2014 Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Ann Mannerstedt, utredare."

Liknande presentationer


Google-annonser