Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta om företagandet i Stockholm Statistik för 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta om företagandet i Stockholm Statistik för 2015."— Presentationens avskrift:

1 Fakta om företagandet i Stockholm Statistik för 2015

2 Innehåll  Ekonomi  Näringsliv  Arbetskraft och befolkning  Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Dalarnas län, Västmanlands län, Örebro län, Södermanlands län samt Östergötlands län.

3 Ekonomi Stockholm är ett ekonomiskt centrum med god ekonomisk tillväxt och en av Europas högsta BRP per invånare.

4 Bruttoregionprodukt, BRP Stockholms län har en av Europas högsta BRP per invånare. Av 276 regioner i Europa intar Stockholms län en nionde plats. Stockholms BRP per invånare är 72 procent högre än genomsnittet i EU. Bruttoregionprodukt per invånare (köpkraftsjusterad) i förhållande till EU28, 2014 Källa: Eurostat RankingRegionEU28=100 1London371 2Luxemburg266 3Bryssel207 4Hamburg206 5Bratislava186 6München179 7Paris178 8Prag173 9Stockholm172 10Aberdeen164 17(Köpenhamn)157 22(Helsingfors)144

5 Bruttoregionprodukt, BRP Stockholmsregionen svarar för 51 procent av Sveriges BNP och nådde 2014 en ny toppnivå på närmare 2000 miljarder kronor. Motsvarande siffra för Stockholms län är 32 procent (1244 miljarder kronor). Bruttoregionprodukt, BRP, i miljarder SEK, 2005-2014 (Index = 2005) Källa: Statistiska centralbyrån

6 Bruttoregionprodukt, BRP Bruttoregionprodukt, MSEK, per bransch i Stockholms län 2014 I Stockholms län är det branschen företagstjänster, i vilken ingår företag verksamma inom exempelvis juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, som är den bransch som bidrar mest till länets BRP. Närmast därefter följer branscherna handel, tillverkning, finansiell verksamhet samt information och kommunikation. Källa: Statistiska centralbyrån BranschMSEKFördelning, % Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik153 47712 Handel126 94110 Tillverkning, gruvor, mineral123 42510 Kreditinstitut och försäkning107 0739 Information och kommunikation105 4658 Fastighet och fastighetsförvaltning100 9038 Vård och omsorg94 7198 Byggindustrin57 4515 Offentlig förvaltning och försvar51 2334 Utbildning47 9144 Transport och magasinering43 7174 Kultur, nöje och fritid36 2853 El, gas, värme, vatten och rening21 8992 Hotell- och restaurang20 7672 Övriga branscher151 88412

7 Näringsliv Stockholm är ett centrum för nyföretagande med över 23 000 nystartade företag per år. Var tredje nystartat företag år 2015 startades i Stockholms län.

8 Det startas många nya företag i Stockholm. Under 2015 startades cirka 23 300 företag i Stockholms län. Antalet företagskonkurser minskade 2015 till cirka 2000 under året, en minskning med över 300 konkurser jämfört med 2014 och den lägsta siffran under den senaste 10-års perioden. Nyföretagandet Antal nyregistrerade företag och företagskonkurser i Stockholms län, 2005-2015 Källa: Bolagsverket och Statistiska centralbyrån

9 Antalet nystartade företag per invånare är betydligt högre i Stockholm än i övriga riket. Stockholms stad ligger främst och nådde under 2015 över 15 nyregistrerade företag per invånare. Nyföretagandet Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare 2015 Källa: Bolagsverket och Statistiska centralbyrån

10 Av Sveriges alla företag finns vart fjärde i Stockholms län. Sammanlagt finns det cirka 300 000 företag i länet. Motsvarande siffra för antal anställda är 36%, vilket motsvarar närmare 1,6 miljoner anställda. I Stockholms län finns flest anställda i medelstora eller stora företag med över 200 anställda. Dessa företagen har totalt strax över en miljon anställda. Sett till hela Stockholmsregionen så har de cirka 530.000 företag som finns i regionen drygt 2,3 miljoner anställda. Företagsstorlek Antal företag och anställda efter företagsstorlek (antal anställda) i Stockholm 2015 Källa: Statistiska centralbyrån Företag Anställda Företags- storlek, antal anställda Stockholms länAndel av Stockholms- regionenAndel avStockholms länAndel av Stockholms- regionenAndel av Antalriket, %Antalriket, %Antalriket, %Antalriket, % 0207 23224376 452440-0- 1-468 25024111 32749114 14729190 17649 5-911 7483020 4144776 37027132 77347 10-196 4822711 0414886 64628147 41648 20-493 893286 43548117 78229193 53548 50-1991 944292 87649177 34234258 19449 200-9995683381057233 74939335 50856 1000-2074030257774 683411 112 26659 Totalt300 32425529 657451 580 719362 369 86854

11 Antal företag och anställda efter bransch i Stockholm 2015 Stockholms län domineras av tjänstesektorn. Störst branscher sett till antal anställda är företag verksamma inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med drygt 300.000 anställda följt av handelsföretag med cirka 200.000 anställda. Vart fjärde företag i länet finns inom företag verksamma inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Branschstruktur Källa: Statistiska centralbyrån Företag Stockholms- Anställda Stockholms- Stockholms länAndel avregionenAndel avStockholms länAndel avregionenAndel av Företagsstorlek, antal anställdaAntalriket, %Antalriket, %Antalriket, %Antalriket, % Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik81 85638115 98654308 67138366 35554 Handel33 1512656 72545207 76928278 45046 Utbildningsväsendet8 8503314 10452165 69339232 93256 Vård o omsorg12 7733619 47054159 01913400 65739 Information och kommunikation26 3324634 53060108 16049123 33160 Transport och magasinering7 6212613 15846104 47427134 01046 Byggindustri26 2262747 09448101 80826156 07047 Tillverkningsindustri, gruvor och mineral9 7381921 1984192 96213223 70338 Kreditinstitut och försäkring7 5893810 4215376 0685479 90165 Hotell och restauranger8 3382714 4774658 0163382 20651 Kultur, nöje, fritid38 4232964 7564954 2833281 95752 Fastighet och fastighetsförvaltning21 4882538 9714520 7822635 01749 El, gas, värme, vatten och rening842152 1093711 0381918 97042 Jordbruk, skogsbruk och fiske13 983672 038292 981514 13932 Övriga branscher3 114374 62054108 99534142 17054 Totalt300 32425529 657451 580 719362 369 86854

12 Företagsområden Källa: Statistiska centralbyrån I Stockholms stad finns 26 företagsområden fördelade över staden. Ofta ligger de vid de stora trafiklederna med god tillgänglighet för både person- och varutransporter. Av stadens samtliga företag finns vartannat, strax över 9 000 företag, i företagsområde City som är det största företagsområdet med närmare 122 000 anställda. Det näst största företagsområdet är Kista med drygt 30 000 anställda fördelade på cirka 800 företag. Antal arbetsställen och anställda i Stockholms stads företagsområden 2015

13 Stockholms näringsliv har en stark internationell prägel. Antalet anställda i utlandsägda företag överstiger nu 230 000 personer i Stockholms län. Det är en ökning med 40 % sedan 2005 då drygt 160 000 personer var anställda i utlandsägda företag. Antal anställda i utlandsägda företag i Stockholms län, 2005-2015 Utländskt ägande Källa: Statistiska centralbyrån

14 I Stockholms län finns närmare 16 000 arbetsställen som tillhör utlandsägda företag, vilket motsvarar drygt 60 % av alla i Sverige. Handeln, med 55 000 anställda, är den bransch i Stockholms län med flest anställda i utlandsägda företag. Därefter följer företag verksamma inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med cirka 45 000 anställda. Sett till både Stockholmsregionen och Stockholms län så arbetar cirka 15 % av alla anställda i ett utlandsägt företag. Antal arbetsställen och anställda med utländskt ägande efter bransch 2015 Utländskt ägande efter bransch Källa: Statistiska centralbyrån Utlandsägda företagAnställda i utlandsägda företag Stockholms län Stockholms- regionenSverige Stockholms län Stockholms- regionenSverige Handel4 7535 0937 02455 57678 987152 845 Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik2 3562 6003 55845 57763 624114 278 Information och kommunikation1 1551 2371 59930 58334 79054 080 Tillverkningsindustri, gruvor och mineral8871 2112 09628 12884 188208 337 Transport och magasinering35038262921 94026 78350 162 Vård och omsorg18521629312 56619 13535 550 Kreditinstitut och försäkring7097661 01710 26410 97515 043 Hotell och restaurang1611913428 23210 52219 167 Byggindustri1 8671 9502 6117 17213 39430 118 Utbildningsväsendet1461551926 2007 82412 945 Kultur, nöje och fritid2622863862 9503 7365 947 El, gas, värme: vatten och rening1511782802 0583 4947 486 Fastighet och fastighetsförvaltning1 2511 4502 5711 6682 3323 863 Jordbruk, skogsbruk och fiske1 1891 2651 8271595501 108 Övriga branscher9429751 189448475514 Totalt utlandsägda företag16 36417 95525 614233 521360 809711 443

15 Arbetskraft och befolkning Stockholm är en av Europas snabbast växande städer med ett stort utbud av arbetskraft och företag.

16 Källa: Statistiska centralbyrån Antalet sysselsatta har under perioden från 2008 till 2015 utvecklats positivt både i Stockholmsregionen och i riket. Stockholmsregionens utveckling från 2008 och framåt motsvarar drygt 62 procent av Sveriges tillväxt i antalet sysselsatta invånare. Mellan 2008 och 2015 har antalet sysselsatta i Stockolms län ökat med drygt 126 000 personer, vilket är en ökning på knappt 12 procent. I Stockholmsregionen är den största branschen företagstjänster och finansiell verksamhet med närmare 450.000 sysselsatta 2015. Det är en ökning med drygt 80.000 sysselsatta jämfört med 2008. Sysselsättning Antal sysselsatta invånare 2008-2015 (index = 2008)

17 I Sverige har andelen arbetslösa i förhållande till arbetskraften ända sedan 2008 ökat. Den högsta nivån nåddes i början av 2010, men därefter har andelen minskat. Både Stockholms län och stad har färre andel arbetslösa i förhållande till arbetskraften än övriga landet. 2015 var andelen arbetslösa av arbetskraften cirka 5,5 procent i både Stockholms stad och län. Arbetsmarknad Källa: Statistiska centralbyrån Andel (%) arbetslösa i förhållande till arbetskraften, 2008-2015

18 Antalet nyanmälda platser i Stockholm fortsätter att öka. I Stockholms län registrerades drygt 320 000 stycken nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen under 2015, vilket är fler än det tidigare rekordåret 2007 då antalet nyanmälda platser var knappt 300 000. I Stockholms län är det branschen företagstjänster och finansiell verksamhet som stod för den största ökningen 2015 med totalt 44 000 fler nyanmälda platser jämfört med året innan. Varslen har sjunkit senaste åren och under 2015 varslades knappt 12 100 personer i Stockholms län, vilket är den lägsta nivån sedan 2010. Nyanmälda platser Källa: Arbetsförmedlingen Antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingarna samt antalet varslade personer i Stockholms län 2005-2015

19 Stockholmsområdet drar till sig högutbildade och det finns en god tillgång på välutbildad arbetskraft. I Stockholmsområdet finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning. I Stockholmsområdet är drygt 30 % av befolkningen i åldern 25-64 år högutbildad, det vill säga har minst treårig eftergymnasial utbildning. Flest högutbildade har Stockholms Stad med 40 % i åldern 25-64 år. Andelen som har någon form av eftergymnasial utbildning, är närmare 50 % för både Stockholms län och Stockholms- regionen, vilket kan jämföras med cirka 40 % i hela riket. Utbildning Andel av befolkningen (25-64 år) med eftergymnasial utbildning, 2015 Källa: Statistiska centralbyrån

20 De senaste tio åren har antalet invånare i Stockholms- regionen ökat med över 470 000 personer. Stockholms län stod för cirka 70 % av ökningen. Mellan 2014 och 2015 ökade Stockholms läns befolkning med omkring 33 000 personer, varav 11 500 i Stockholms stad. Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling år 2005-2015 (index 100 = år 2005) Källa: Statistiska centralbyrån

21 Stockholmsregionen är Sveriges i särklass största region. 2015 nådde Stockholmsregionen en befolkning på över 4,4 miljoner människor, vilket motsvarar 45 procent av hela Sveriges befolkning. Drygt 2,2 miljoner bor i Stockholm län där Huddinge, Nacka och Södertälje är de kommuner med flest antal invånare efter Stockholms stad. Invånare per kommun Källa: Statistiska centralbyrån Antal invånare i Stockholm efter kommun, 2015 Förändring 20152014%2010%2005% Botkyrka89 42588 9010,6%82 6088,3%76 59216,8% Danderyd32 42132 2950,4%31 3303,5%30 2267,3% Ekerö26 98426 6981,1%25 4106,2%24 01012,4% Haninge83 86682 4071,8%77 0548,8%71 83716,7% Huddinge105 311104 1851,1%97 4538,1%88 75018,7% Järfälla72 42970 7012,4%66 2119,4%61 74317,3% Lidingö46 30245 4651,8%44 0175,2%41 89210,5% Nacka97 98696 2171,8%90 1088,7%80 24722,1% Norrtälje58 66957 5681,9%56 0804,6%54 5967,5% Nykvarn10 1929 8153,8%9 3319,2%8 35422,0% Nynäshamn27 50027 0411,7%26 0325,6%24 64811,6% Salem16 42616 1401,8%15 3916,7%14 33414,6% Sigtuna44 78644 0851,6%39 99012,0%36 71122,0% Sollentuna70 25169 3251,3%64 6308,7%59 35518,4% Solna76 15874 0412,9%68 14411,8%60 57525,7% Stockholm923 516911 9891,3%847 0739,0%771 03819,8% Sundbyberg46 11044 0904,6%38 63319,4%34 01635,6% Södertälje93 20292 2351,0%86 2468,1%80 55315,7% Tyresö46 17745 3901,7%42 9477,5%41 13412,3% Täby68 28167 3341,4%63 7897,0%60 59412,7% Upplands Väsby42 66141 8162,0%39 2898,6%37 62413,4% Upplands-Bro25 78925 2872,0%23 6768,9%21 32720,9% Vallentuna32 38031 9691,3%30 1147,5%27 39718,2% Vaxholm11 38011 3290,5%10 9653,8%10 12312,4% Värmdö41 10740 5411,4%38 3017,3%34 93317,7% Österåker42 13041 1802,3%39 5216,6%37 33612,8% Stockholms län2 231 4392 198 0441,5%2 054 3438,6%1 889 94518,1% Stockholmsregionen4 433 1074 378 5041,2%4 177 1466,1%3 959 77112,0% Riket9 851 0179 747 3551,1%9 415 5704,6%9 047 7528,9%

22 Infrastruktur Den samlade investeringspotentialen i Stockholmsregionen uppgår till över 100 miljarder euro fram till 2021.

23 Kommunikationer – flygpassagerare Stockholmsregionens åtta flygplatser hade under 2015 närmare 28 miljoner passagerare. Den senaste 10-års perioden har antalet flygpassagerare i regionen ökat med 36 procent. Det är inom Europa antalet flygpassagerare är störst med drygt 18 miljoner passagerare 2015. Var fjärde passagerare är en inrikes resenär (26 %) och cirka 10 % avser flygpassagerare utanför Europa. Ankommande och avresande flygpassagerare, 2005-2015 (i 1000-tal) Källa: Transportstyrelsen

24 2015 påbörjades över 23 000 lägenheter i Stockholms- regionen, varav cirka hälften i Stockholms län. Under 2015 nådde bostadsbyggandet i Stockholmsregionen sin högsta nivå sett till de senaste tio åren. Bostäder Antal påbörjade lägenheter i Stockholm, 2005-2015 Källa: Statistiska centralbyrån

25 Kommersiella fastigheter - vakansnivåer Mest attraktivt är kontorslokaler i centrala Stockholm där vakanserna de senaste åren fortsatt minska. Vakansnivån i de centrala delarna ligger nu på 3 procent, vilket är den lägsta noterade nivån under den senaste 10-års perioden. För Stockholm totalt har vakansnivån sjunkit till cirka 7 procent, också det den lägsta nivån på många år, och en minskning med 4 procentenheter under de senaste fem åren. Vakansnivåer (%) för kontorslokaler i Stockholm, 2010-2016 Källa: JLL

26 Kommersiella fastigheter - hyresnivåer Hyresnivåerna för lediga kontorslokaler har de senaste åren fortsatt öka i Stockholm. De mest centrala delarna av Stockholms innerstad stod för den största förändringen jämfört med 2015, från 4500 till 5200 kr per kvadratmeter vilket är en ökning med 16 procent. I närförorterna och övriga delar utanför innerstaden är hyresnivåerna nu över 50 procent lägre än i de mest centrala delarna av Stockholms innerstad. Marknadshyresnivåer i Stockholm, 2007-2016 Källa: JLL

27 I Stockholmsregionen finns närmare 45 procent av Sveriges bostadsbestånd. Av dessa finns cirka hälften, motsvarande en miljon bostäder, i Stockholms län. Sedan år 2000 har bostadsbeståndet ökat med 18 procent i Stockholms län. I länet är det Stockholms stad, följt av Nacka och Solna, som svarat för den största volymökningen. Bostadsbestånd i Stockholm 2015 Bostäder Källa: Statistiska centralbyrån


Ladda ner ppt "Fakta om företagandet i Stockholm Statistik för 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser