Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta om företagandet i Stockholm Statistik för 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta om företagandet i Stockholm Statistik för 2015."— Presentationens avskrift:

1 Fakta om företagandet i Stockholm Statistik för 2015

2 Innehåll  Ekonomi  Näringsliv  Arbetskraft och befolkning  Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Dalarnas län, Västmanlands län, Örebro län, Södermanlands län samt Östergötlands län.

3 Ekonomi Stockholm är ett ekonomiskt centrum med god ekonomisk tillväxt och en av Europas högsta BRP per invånare.

4 Bruttoregionprodukt, BRP Stockholms län har en av Europas högsta BRP per invånare. Av 276 regioner i Europa intar Stockholms län en nionde plats. Stockholms BRP per invånare är 72 procent högre än genomsnittet i EU. Bruttoregionprodukt per invånare (köpkraftsjusterad) i förhållande till EU28, 2014 Källa: Eurostat RankingRegionEU28=100 1London371 2Luxemburg266 3Bryssel207 4Hamburg206 5Bratislava186 6München179 7Paris178 8Prag173 9Stockholm172 10Aberdeen164 17(Köpenhamn)157 22(Helsingfors)144

5 Bruttoregionprodukt, BRP Stockholmsregionen svarar för 51 procent av Sveriges BNP och nådde 2014 en ny toppnivå på närmare 2000 miljarder kronor. Motsvarande siffra för Stockholms län är 32 procent (1244 miljarder kronor). Bruttoregionprodukt, BRP, i miljarder SEK, (Index = 2005) Källa: Statistiska centralbyrån

6 Bruttoregionprodukt, BRP Bruttoregionprodukt, MSEK, per bransch i Stockholms län 2014 I Stockholms län är det branschen företagstjänster, i vilken ingår företag verksamma inom exempelvis juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, som är den bransch som bidrar mest till länets BRP. Närmast därefter följer branscherna handel, tillverkning, finansiell verksamhet samt information och kommunikation. Källa: Statistiska centralbyrån BranschMSEKFördelning, % Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik Handel Tillverkning, gruvor, mineral Kreditinstitut och försäkning Information och kommunikation Fastighet och fastighetsförvaltning Vård och omsorg Byggindustrin Offentlig förvaltning och försvar Utbildning Transport och magasinering Kultur, nöje och fritid El, gas, värme, vatten och rening Hotell- och restaurang Övriga branscher

7 Näringsliv Stockholm är ett centrum för nyföretagande med över nystartade företag per år. Var tredje nystartat företag år 2015 startades i Stockholms län.

8 Det startas många nya företag i Stockholm. Under 2015 startades cirka företag i Stockholms län. Antalet företagskonkurser minskade 2015 till cirka 2000 under året, en minskning med över 300 konkurser jämfört med 2014 och den lägsta siffran under den senaste 10-års perioden. Nyföretagandet Antal nyregistrerade företag och företagskonkurser i Stockholms län, Källa: Bolagsverket och Statistiska centralbyrån

9 Antalet nystartade företag per invånare är betydligt högre i Stockholm än i övriga riket. Stockholms stad ligger främst och nådde under 2015 över 15 nyregistrerade företag per invånare. Nyföretagandet Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare 2015 Källa: Bolagsverket och Statistiska centralbyrån

10 Av Sveriges alla företag finns vart fjärde i Stockholms län. Sammanlagt finns det cirka företag i länet. Motsvarande siffra för antal anställda är 36%, vilket motsvarar närmare 1,6 miljoner anställda. I Stockholms län finns flest anställda i medelstora eller stora företag med över 200 anställda. Dessa företagen har totalt strax över en miljon anställda. Sett till hela Stockholmsregionen så har de cirka företag som finns i regionen drygt 2,3 miljoner anställda. Företagsstorlek Antal företag och anställda efter företagsstorlek (antal anställda) i Stockholm 2015 Källa: Statistiska centralbyrån Företag Anställda Företags- storlek, antal anställda Stockholms länAndel av Stockholms- regionenAndel avStockholms länAndel av Stockholms- regionenAndel av Antalriket, %Antalriket, %Antalriket, %Antalriket, % Totalt

11 Antal företag och anställda efter bransch i Stockholm 2015 Stockholms län domineras av tjänstesektorn. Störst branscher sett till antal anställda är företag verksamma inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med drygt anställda följt av handelsföretag med cirka anställda. Vart fjärde företag i länet finns inom företag verksamma inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Branschstruktur Källa: Statistiska centralbyrån Företag Stockholms- Anställda Stockholms- Stockholms länAndel avregionenAndel avStockholms länAndel avregionenAndel av Företagsstorlek, antal anställdaAntalriket, %Antalriket, %Antalriket, %Antalriket, % Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Handel Utbildningsväsendet Vård o omsorg Information och kommunikation Transport och magasinering Byggindustri Tillverkningsindustri, gruvor och mineral Kreditinstitut och försäkring Hotell och restauranger Kultur, nöje, fritid Fastighet och fastighetsförvaltning El, gas, värme, vatten och rening Jordbruk, skogsbruk och fiske Övriga branscher Totalt

12 Företagsområden Källa: Statistiska centralbyrån I Stockholms stad finns 26 företagsområden fördelade över staden. Ofta ligger de vid de stora trafiklederna med god tillgänglighet för både person- och varutransporter. Av stadens samtliga företag finns vartannat, strax över företag, i företagsområde City som är det största företagsområdet med närmare anställda. Det näst största företagsområdet är Kista med drygt anställda fördelade på cirka 800 företag. Antal arbetsställen och anställda i Stockholms stads företagsområden 2015

13 Stockholms näringsliv har en stark internationell prägel. Antalet anställda i utlandsägda företag överstiger nu personer i Stockholms län. Det är en ökning med 40 % sedan 2005 då drygt personer var anställda i utlandsägda företag. Antal anställda i utlandsägda företag i Stockholms län, Utländskt ägande Källa: Statistiska centralbyrån

14 I Stockholms län finns närmare arbetsställen som tillhör utlandsägda företag, vilket motsvarar drygt 60 % av alla i Sverige. Handeln, med anställda, är den bransch i Stockholms län med flest anställda i utlandsägda företag. Därefter följer företag verksamma inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med cirka anställda. Sett till både Stockholmsregionen och Stockholms län så arbetar cirka 15 % av alla anställda i ett utlandsägt företag. Antal arbetsställen och anställda med utländskt ägande efter bransch 2015 Utländskt ägande efter bransch Källa: Statistiska centralbyrån Utlandsägda företagAnställda i utlandsägda företag Stockholms län Stockholms- regionenSverige Stockholms län Stockholms- regionenSverige Handel Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Information och kommunikation Tillverkningsindustri, gruvor och mineral Transport och magasinering Vård och omsorg Kreditinstitut och försäkring Hotell och restaurang Byggindustri Utbildningsväsendet Kultur, nöje och fritid El, gas, värme: vatten och rening Fastighet och fastighetsförvaltning Jordbruk, skogsbruk och fiske Övriga branscher Totalt utlandsägda företag

15 Arbetskraft och befolkning Stockholm är en av Europas snabbast växande städer med ett stort utbud av arbetskraft och företag.

16 Källa: Statistiska centralbyrån Antalet sysselsatta har under perioden från 2008 till 2015 utvecklats positivt både i Stockholmsregionen och i riket. Stockholmsregionens utveckling från 2008 och framåt motsvarar drygt 62 procent av Sveriges tillväxt i antalet sysselsatta invånare. Mellan 2008 och 2015 har antalet sysselsatta i Stockolms län ökat med drygt personer, vilket är en ökning på knappt 12 procent. I Stockholmsregionen är den största branschen företagstjänster och finansiell verksamhet med närmare sysselsatta Det är en ökning med drygt sysselsatta jämfört med Sysselsättning Antal sysselsatta invånare (index = 2008)

17 I Sverige har andelen arbetslösa i förhållande till arbetskraften ända sedan 2008 ökat. Den högsta nivån nåddes i början av 2010, men därefter har andelen minskat. Både Stockholms län och stad har färre andel arbetslösa i förhållande till arbetskraften än övriga landet var andelen arbetslösa av arbetskraften cirka 5,5 procent i både Stockholms stad och län. Arbetsmarknad Källa: Statistiska centralbyrån Andel (%) arbetslösa i förhållande till arbetskraften,

18 Antalet nyanmälda platser i Stockholm fortsätter att öka. I Stockholms län registrerades drygt stycken nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen under 2015, vilket är fler än det tidigare rekordåret 2007 då antalet nyanmälda platser var knappt I Stockholms län är det branschen företagstjänster och finansiell verksamhet som stod för den största ökningen 2015 med totalt fler nyanmälda platser jämfört med året innan. Varslen har sjunkit senaste åren och under 2015 varslades knappt personer i Stockholms län, vilket är den lägsta nivån sedan Nyanmälda platser Källa: Arbetsförmedlingen Antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingarna samt antalet varslade personer i Stockholms län

19 Stockholmsområdet drar till sig högutbildade och det finns en god tillgång på välutbildad arbetskraft. I Stockholmsområdet finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning. I Stockholmsområdet är drygt 30 % av befolkningen i åldern år högutbildad, det vill säga har minst treårig eftergymnasial utbildning. Flest högutbildade har Stockholms Stad med 40 % i åldern år. Andelen som har någon form av eftergymnasial utbildning, är närmare 50 % för både Stockholms län och Stockholms- regionen, vilket kan jämföras med cirka 40 % i hela riket. Utbildning Andel av befolkningen (25-64 år) med eftergymnasial utbildning, 2015 Källa: Statistiska centralbyrån

20 De senaste tio åren har antalet invånare i Stockholms- regionen ökat med över personer. Stockholms län stod för cirka 70 % av ökningen. Mellan 2014 och 2015 ökade Stockholms läns befolkning med omkring personer, varav i Stockholms stad. Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling år (index 100 = år 2005) Källa: Statistiska centralbyrån

21 Stockholmsregionen är Sveriges i särklass största region nådde Stockholmsregionen en befolkning på över 4,4 miljoner människor, vilket motsvarar 45 procent av hela Sveriges befolkning. Drygt 2,2 miljoner bor i Stockholm län där Huddinge, Nacka och Södertälje är de kommuner med flest antal invånare efter Stockholms stad. Invånare per kommun Källa: Statistiska centralbyrån Antal invånare i Stockholm efter kommun, 2015 Förändring %2010%2005% Botkyrka ,6% ,3% ,8% Danderyd ,4% ,5% ,3% Ekerö ,1% ,2% ,4% Haninge ,8% ,8% ,7% Huddinge ,1% ,1% ,7% Järfälla ,4% ,4% ,3% Lidingö ,8% ,2% ,5% Nacka ,8% ,7% ,1% Norrtälje ,9% ,6% ,5% Nykvarn ,8%9 3319,2% ,0% Nynäshamn ,7% ,6% ,6% Salem ,8% ,7% ,6% Sigtuna ,6% ,0% ,0% Sollentuna ,3% ,7% ,4% Solna ,9% ,8% ,7% Stockholm ,3% ,0% ,8% Sundbyberg ,6% ,4% ,6% Södertälje ,0% ,1% ,7% Tyresö ,7% ,5% ,3% Täby ,4% ,0% ,7% Upplands Väsby ,0% ,6% ,4% Upplands-Bro ,0% ,9% ,9% Vallentuna ,3% ,5% ,2% Vaxholm ,5% ,8% ,4% Värmdö ,4% ,3% ,7% Österåker ,3% ,6% ,8% Stockholms län ,5% ,6% ,1% Stockholmsregionen ,2% ,1% ,0% Riket ,1% ,6% ,9%

22 Infrastruktur Den samlade investeringspotentialen i Stockholmsregionen uppgår till över 100 miljarder euro fram till 2021.

23 Kommunikationer – flygpassagerare Stockholmsregionens åtta flygplatser hade under 2015 närmare 28 miljoner passagerare. Den senaste 10-års perioden har antalet flygpassagerare i regionen ökat med 36 procent. Det är inom Europa antalet flygpassagerare är störst med drygt 18 miljoner passagerare Var fjärde passagerare är en inrikes resenär (26 %) och cirka 10 % avser flygpassagerare utanför Europa. Ankommande och avresande flygpassagerare, (i 1000-tal) Källa: Transportstyrelsen

24 2015 påbörjades över lägenheter i Stockholms- regionen, varav cirka hälften i Stockholms län. Under 2015 nådde bostadsbyggandet i Stockholmsregionen sin högsta nivå sett till de senaste tio åren. Bostäder Antal påbörjade lägenheter i Stockholm, Källa: Statistiska centralbyrån

25 Kommersiella fastigheter - vakansnivåer Mest attraktivt är kontorslokaler i centrala Stockholm där vakanserna de senaste åren fortsatt minska. Vakansnivån i de centrala delarna ligger nu på 3 procent, vilket är den lägsta noterade nivån under den senaste 10-års perioden. För Stockholm totalt har vakansnivån sjunkit till cirka 7 procent, också det den lägsta nivån på många år, och en minskning med 4 procentenheter under de senaste fem åren. Vakansnivåer (%) för kontorslokaler i Stockholm, Källa: JLL

26 Kommersiella fastigheter - hyresnivåer Hyresnivåerna för lediga kontorslokaler har de senaste åren fortsatt öka i Stockholm. De mest centrala delarna av Stockholms innerstad stod för den största förändringen jämfört med 2015, från 4500 till 5200 kr per kvadratmeter vilket är en ökning med 16 procent. I närförorterna och övriga delar utanför innerstaden är hyresnivåerna nu över 50 procent lägre än i de mest centrala delarna av Stockholms innerstad. Marknadshyresnivåer i Stockholm, Källa: JLL

27 I Stockholmsregionen finns närmare 45 procent av Sveriges bostadsbestånd. Av dessa finns cirka hälften, motsvarande en miljon bostäder, i Stockholms län. Sedan år 2000 har bostadsbeståndet ökat med 18 procent i Stockholms län. I länet är det Stockholms stad, följt av Nacka och Solna, som svarat för den största volymökningen. Bostadsbestånd i Stockholm 2015 Bostäder Källa: Statistiska centralbyrån


Ladda ner ppt "Fakta om företagandet i Stockholm Statistik för 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser