Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lyckade Företagsområden Bra kommunikationer- Nära till flygplatser, bra allmänna kommunikation, bra vägförbindelser. Rimliga avstånd för personalrekryteringar-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lyckade Företagsområden Bra kommunikationer- Nära till flygplatser, bra allmänna kommunikation, bra vägförbindelser. Rimliga avstånd för personalrekryteringar-"— Presentationens avskrift:

1 Lyckade Företagsområden Bra kommunikationer- Nära till flygplatser, bra allmänna kommunikation, bra vägförbindelser. Rimliga avstånd för personalrekryteringar- tillgång till välutbildad personal. Attraktiva lägen- nära viktiga transportleder- E4, E18 t.ex. Närhet till centra. En aktiv kommun. Nära kunder eller leverantörer. Höga mark- och fastighetsvärden. Kluster© LÅD 2011-09-14

2 Var finns de i Stockholmsområdet? Kungen Kurva, Solna utefter E4, Kista, Sollentuna, Häggvik, Upplands Väsby, Västberga, m.fl Gemensamma nämnaren = E4 ©LÅD 2011-09-14

3 Vad händer när Förbifarten är klar? E4 flyttas till Förbifarten. Upplands Väsby har inga förändringar, Kista får ett förbättrat läge. Solna tappar E4. Nya områden som får E4 istället är Järfälla, Ekerö, Barkarby, Hässelby- Vällingby och Spånga. Lövsta ligger nära för tunga transporter. Trafikflödena blir helt annorlunda. Hjulstakorset med E18 Trycket på Brommaplan ökar. Bergslagsvägen mellan E18 och Vällingby får kraftigt ökad trafik, framförallt med tyngre fordon. Rekryteringsmöjligheterna förändras radikalt när avstånden mellan Söder och Västerort sjunker kraftigt och får en gemensam arbetsmarknad. ©LÅD 2011-09-14

4 Förutsättningar? Hässelby-Vällingby med Vinsta företagsområde samt Spånga med Lunda har företagsmark tillgänglig som kan förtätas och byggas om. Kring dessa finns också tomma områden som kan användas när Förbifarten är klar. De ingår också i Riktlinjerna för Stockholms Företagsområden. Lövsta( exkl Kyrkhamn) har mark för att utvecklas ytterligare för tung kommunal verksamhet- kanske en Mälarhamn? Det finns markreservat för Företagande mellan Lunda och E18. ©LÅD 2011-09-14

5 Förutsättningar? Hässelby-Vällingby har idag stora problem med kommunikationerna. Brommaplan korkar till både in- och utfart till området. Ett effektiv hinder för företagsetableringar. Bergslagsvägen mellan Vällingby och E18 är också en rejäl kork som under alla förhållanden måste förbättras. Linje 19 tar relativt lång tid in till och ut ur staden ( ur företagssynpunkt). Instängd i ”säcken” Förbifarten och det nya Hjulstakorset öppnar upp områdena och ger helt nya rese- och transporttider både kommunalt, privat och transportmässigt. ©LÅD 2011-09-14

6 Förutsättningar? E4 i den nya Förbifarten ger helt nya förutsättningar för företagsetableringar med attraktivt namn = E4 som är känt i hela Europa. Nära i tid till Arlanda och Bromma, Nyhet- nära till söder och transporter åt det hållet –E4 söderut. Västerort, Norrort och Söder knyts ihop på ett helt nytt sätt. Lunda kan utvecklas som Logistik Center på Norr motsvarande Västberga på söder. På E4, nära till E18 samt järnvägsmöjlighet. Vällingby skall enligt Stockholms översiktsplan utvecklas till ett Stadscentra. Renoverat och nybyggt Centrum. Gammalt känt namn som en av de första ABC städerna. En utveckling av företagsområdena ger Vällingby möjligheterna att just bli det som sägs- Ett Stadscenter med A i arbete- vilket saknas idag.

7 Vad behöver göras? Exploateringskontoret och Stockholm Business Region bör få i uppdrag Att inventera all mark i, runt och mellan Lövsta- Vällingby- Vinsta – Lunda – E18 som ett underlag för beslut om det nya företagsområdet. Att undersöka förutsättningarna för företagsetableringar både före ( kort sikt) och efter Förbifartens öppnande ( lång sikt)samt att undersöka om området kan få en speciell företagsprofil. Stadsbyggnadskontoret bör få i uppdrag att samverka med Exploateringskontoret så att marken inte bebyggs med bostäder under tiden och stödjer en snabb utveckling av företagens etableringar inom området. Miljökontoret får i uppdrag att ta fram förslag för båttrafikens möjligheter att förbättra miljön för Mälarområdet. Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram förslag för förbättrad kommunikation till och från området (Brommaplan, Bergslagsvägen, Lövstavägen). SL får i uppdrag att se över Gröna linjens förutsättningar för ökad trafik och kortare restider. ©LÅD 2011-09-14

8 Mål 10.000 nya arbetsplatser??

9 Andra möjligheter Höja stadens markvärden och få loss kapital för bostadsbyggandet. Skapa arbetsplatser där de behövs mest. Sänka Stadsdelens och stadens kostnader för ekonomiskt bistånd. Kapitalisera på begreppet E4. Koncentrera belastningen på infrastrukturen till de platser där det funkar ©LÅD 2011-09-14

10 VAR?? ©LÅD 2011-09-14


Ladda ner ppt "Lyckade Företagsområden Bra kommunikationer- Nära till flygplatser, bra allmänna kommunikation, bra vägförbindelser. Rimliga avstånd för personalrekryteringar-"

Liknande presentationer


Google-annonser