Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 Antonios Georgelis Anne-Sophie Merritt Niklas Andersson Tom Bellander Rapporten kan beställas och laddas ned på:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 Antonios Georgelis Anne-Sophie Merritt Niklas Andersson Tom Bellander Rapporten kan beställas och laddas ned på:"— Presentationens avskrift:

1 Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 Antonios Georgelis Anne-Sophie Merritt Niklas Andersson Tom Bellander Rapporten kan beställas och laddas ned på: www.slso.sll/camm www.slso.sll/camm

2 Miljöhälsorapportering

3 Miljöhälsoenkäten, BMHE11 Jämföra olika grupper Utveckling över tid Geografiska skillnader

4 Grundurval (Socialstyrelsen), 600 enkäter Tilläggsurval (SLL, Länsstyrelsen), 22 000 enkäter Kommunala förtätningar (Huddinge, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Sundbyberg och Upplands Väsby), totalt 8 000 enkäter Sammanlagt 30 600 enkäter 31 geografiska områden i Stockholms län 25 kommuner + Stockholms stad, uppdelad i 6 geografiska områden Urval

5 Miljöhälsoenkäten, BMHE11 8 månader, 4 år, 8 år, 12 år, 16 år Folkbokförda i Sverige samt minst en vårdnadshavare folkbokförd under 5 år 30 500 enkäter av totalt 104 000 barn Den hittills största enkätundersökningen (15 500 enkätsvar) när det gäller miljöhälsa För första gången kan vi redovisa hur barns miljö och hälsa utvecklats över tid Resultaten är representativa för hela målpopulationen 450 000 barn (0-18 år)

6 Barn är särskilt känsliga Snabb utveckling Barns kroppsliga system utvecklas i snabb takt och genomgår en rad känsliga utvecklingsfaser Högre exponering Barn har ofta en högre exponering än vuxna eftersom de äter, dricker och andas mer i proportion till sin kroppsstorlek Barnspecifikt beteende Barns beteende och bristande riskmedvetenhet kan i många fall leda till en högre exponering för skadliga ämnen Miljö Barn kan inte välja i vilka miljöer de vistas

7 Hälsorisker ur ett befolkningsperspektiv

8 Solning Hur många gånger har man bränt sig i solen senaste året? Hur brukar man skyddar sig? Solning i solarium Hudcancer är den snabbast växande cancerformen i Sverige I Stockholm dör c:a 100 personer varje år p.g.a. hudcancer Om man bränner sig i solen eller i solarium ökar risken för hudcancer. Störst risk löper de som har solat solarium i unga år

9 Sola i solarium Var fjärde 16-årig flicka har solat i solarium det senaste året Andel barn och ungdomar som bränt sig i solen någon gång under det senaste året Solning

10 Buller och höga ljud Hörselnedsättning, tinnitus Barn och ungdomar är särskilt känsliga för buller och höga ljud Socialstyrelsen rekommenderar därför lägre riktvärden för ljudnivåer för barn än vuxna, till exempel vid musikevene­ mang

11 Buller och höga ljud Var tredje 16-åring uppger att de lyssnar på hög musik i hörlurar varje dag

12 Störs mycket/väldigt mycket av trafikbuller i och i närheten av bostaden Medelvärde: 6,6 procent

13 Luftföroreningar utomhus Hälsoeffekter Lungfunktion Luftvägsbesvär Allergi Besvär Hälsoeffekter under vägdammsperioder Fler öppenvårdsbesök för astma Fler sjukhusinläggningar för luftvägssjukdom Fler sjukhusinläggningar för hjärtkärlsjukdom

14 Luftföroreningar Andel som uppger att uppger att luftkvaliteten är dålig eller mycket dålig utanför bostaden

15 Bostadens läge har betydelse för inomhusmiljön Dålig/mycket dålig luftkvalitet i bostaden Totalt 3,3 % Typ av byggnad Totalt 3,4 % Läge i förhållande till trafikerad väg

16 Hälsoeffekter Hämmad fostertillväxt Låg födelsevikt För tidig födsel Ökad risk för fosterdöd Rökning under graviditeten

17 Rökning TidstrendUtbildningsnivå

18 Läkardiagnosticerad astma Astma fortsätter att öka i alla åldersgrupper


Ladda ner ppt "Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 Antonios Georgelis Anne-Sophie Merritt Niklas Andersson Tom Bellander Rapporten kan beställas och laddas ned på:"

Liknande presentationer


Google-annonser