Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsliv i Sundsvall. Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige Över 95 000 invånare i Sundsvall 200 000 invånare i Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsliv i Sundsvall. Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige Över 95 000 invånare i Sundsvall 200 000 invånare i Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen."— Presentationens avskrift:

1 Näringsliv i Sundsvall

2 Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige Över 95 000 invånare i Sundsvall 200 000 invånare i Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen är norra Sveriges största arbetsmarknad Areal Sundsvall: 3 206 km 2

3 Näringsliv i Sundsvall Sundsvall har en bra mix av växande lokala företag och multinationella, världsledande företag Staden har tre spetsområden: - Cellulosa och fiberteknologi - Digitala tjänster - Bank och försäkring Det största och mest betydande handels- och servicecentrumet i Norrland

4 Arbetsmarknaden spänner över många branscher Har drygt 8 000 registrerade företag Dominerande branschen är parti- och detaljhandeln Därefter följer skogsbruk, jordbruk och fiske Väl utvecklad infrastruktur förstärker stadens strategiska placering Näringsliv i Sundsvall

5 Sundsvall Business Region Verkar för att öka antalet företagsetableringar i Sundsvallsregionen. Hjälper befintliga företag och nyetableringar att växa och utvecklas Ger företag kvalificerad och kostnadsfri service Hjälper till att ordna lokaler, mark, arbetskraft, nätverk, ordna tillstånd och andra viktiga stöd Bistår företag med kontakter till berörda myndigheter

6 Sundsvall Business Region Lotsar rätt i byråkratins labyrinter Erbjuder kunskap om vart innovatörer finns Ger entreprenörer stöd för att förverkliga sina affärsidéer Driver flera projekt för att stärka tillväxten i Sundsvallsregionen Samarbetar med näringslivet och Mittuniversitetet Sundsvall Business Region består av: Fiber Optic Valley Företagslotsen Sundsvalls kommun Investera i Sundsvall AB Norrlands Huvudstad Nyföretagarcentrum På Stan Citybolaget AB Åkroken Sciense Park

7 Cellulosa/Fiberteknologi Skogen har alltid varit en stark inkomstkälla för Sundsvall och riket Industrierna utvecklar kompetens kring cellulosa och fiberteknologi Sysselsätter ca 5 000 personer FSCN - världsledande forskningscentra Sundsvalls spetsområde

8 Bank, försäkring och pension Sundsvalls spetsområde Mest omfattande bank- och försäkringssektor utanför storstäderna Spetskompetens - Pensioner - Skadereglering - Stora kundcentra - IT-system - Administration Sysselsätter ca 2 000 personer Flera statliga verk

9 Digitala tjänster En av landets främsta IT-kommun utanför Stockholm Spetskompetens –stora datasystem –mobila tjänster –IT-stödsystem Mittuniversitetet med ca 1 500 studenter inom IT, telekom och elektronik Sysselsätter ca 3 500 personer Sundsvalls spetsområde

10 Arenan för innovation, entreprenörskap och tillväxt Åkroken Initiera, stötta och medverka i att utveckla befintliga och nya företag Bygga broar mellan näringslivet och universitet Stötta nyföretagande och potentiella tillväxtföretag Marknadsföra den samlade kompetensen inom spetsområdena


Ladda ner ppt "Näringsliv i Sundsvall. Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige Över 95 000 invånare i Sundsvall 200 000 invånare i Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser