Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historiska flyttmönster – mot en öppen och ömsesidig global nordisk arbetsmarknad Dan Hjalmarsson GD/PhD Tillväxtanalys Utvärderar och analyserar grunderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historiska flyttmönster – mot en öppen och ömsesidig global nordisk arbetsmarknad Dan Hjalmarsson GD/PhD Tillväxtanalys Utvärderar och analyserar grunderna."— Presentationens avskrift:

1 Historiska flyttmönster – mot en öppen och ömsesidig global nordisk arbetsmarknad Dan Hjalmarsson GD/PhD Tillväxtanalys Utvärderar och analyserar grunderna för hållbar tillväxt i ett globalt perspektiv…

2 Mot en öppen och ömsesidig global nordisk arbetsmarknad En tillbackablick – hur långt har vi kommit? Utmaningar för ”tredje steget”: global konkurrensförmåga, styrkepositioner i globala värdekedjor/ produktionssystem Att göra: storlek (”global skala”), dynamik (rörlighet och förändring) samt kvalitet (bästa möjliga forskning och utbildning)

3 Första steget: Det fattas arbetskraft och många är arbetslösa (obalanser rättas till)

4 Andra steget: finns bättre möjligheter på andra sidan (löneskillnader utjämnas)

5 Tredje steget: får intressanta och välbetalda jobb i globala värdekedjor (öppen och ömsesidig nordisk arbetsmarknad där varannan jobbar i ett internationellt företag etableras)

6 UTMANINGAR FÖR ”DET TREDJE STEGET”

7 … Anm. Städer med fler än 5 miljoner innevånare Globaliseringen

8

9 Två gånger Nordens befolkning i Pearl River Delta

10 Västvärlden och Norden minskar sin andel av världsekonomin …

11 …och av världshandeln

12 MÅSTE KUNNA UTVECKLA GLOBALA STYRKEPOSITIONER

13 Exemplet Volvo: Värde skapas i alla led i den globala värdekedja …

14 …med egen verksamhet och leverantörer över hela världen 115 000 anställda i 18 länder + leverantörer av varor och tjänster

15 Mer värde utomlands och högre kunskapskrav i Norden Exempel: Svensk transportmedels- industri ?

16 Norden är i ”början” och ”slutet” av värdekedjan – där mest värde skapas

17 VAD BEHÖVER GÖRAS FÖR ”DET TREDJE STEGET” Storlek (”global skala”), kvalitet (bästa möjliga forskning och utbildning), och dynamik (rörlighet och förändring)

18 Skala i Kina: en åker i Shanghai 1992 …

19 … som idag är stor och världsledande

20 Skala i Norden: stora regionala arbetsmarknader som bygger värde

21 Dynamik och rörlighet avgörande på stora arbetsmarknader som nyttjar hela Norden

22 Arbetspendling över gränsen allt vanligare Så mycket ökar förvärvsintensiteten om man räknar svenskar som arbetar i ett annat land

23 Kvalitet: Bra men inte bäst på entreprenörskap men …

24 .. på att vara entreprenöriell på jobbet

25 Det tredje steget förutsätter: Regioner/områden som kan uppnå global skala En fortsatt ömsesidig dynamik på en öppen nordisk arbetsmarknad – både internt och externt Bästa möjliga forskning och utbildning (inte minst för hållbar tillväxt) Kompetenta entreprenörer och medarbetare som kan utveckla styrkepositioner i globala värdekedjor/ produktionssystem – nyttja hela Norden och går mot hållbarhet

26 Dan Hjalmarsson, GD

27 SLUT

28 Svensk tillverkningsindustri ökar, om vi räknar med tjänsterna Källa: McKinsey 2012 Sverigerapporten

29 300 000 nya jobb per år

30 Stora regioner växer …

31 31 Figur 1.1 Utveckling av real bruttonationalprodukt, produktivitet och arbetade timmar i Sverige under perioden 1960–2009 BNP har tredubblats sedan 1960, eftersom vi kan mer …

32 Svensk tillverkningsindustri ökar, om vi räknar med tjänsterna Källa: McKinsey 2012 Sverigerapporten

33 300 000 nya jobb per år

34 Stora regioner växer …

35 35 Figur 3.9 Varu- och tjänstehandelns utveckling 1993–2009, mätt i 2000 års priser (miljoner kronor) Sverige stärker sin position inom tjänsteexport

36 36 Figur 1.1 Utveckling av real bruttonationalprodukt, produktivitet och arbetade timmar i Sverige under perioden 1960–2009 BNP har tredubblats sedan 1960, eftersom vi kan mer …

37 37 Figur 3.8 Export och import av varor och tjänster som andel av BNP, 1950–2009 (i procent), mätt i 2000 års priser Hälften av vår BNP på export/import

38 38 Figur 3.11 Andel anställda i utlandsägda företag i näringslivet 1980–2008, uppdelat på industri och tjänstesektor (i procent). Var fjärde arbetar i ett utlandsägt företag

39 En femtedel av alla anställda arbetar i svenska företag med verksamhet utomlands Källa: Tillväxtanalys

40 Källa: OECD TiVA data (datamängd EXGRDVA_EX) http://www.oecd.org/industry/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm#countries En allt större del av exporten är import

41 Källa TiVA databas (SERV_VAGR: Tjänster adderat värde som ingår i bruttoexport som % av landets bruttoexport) Och en allt större andel av bruttoexporten är tjänster 1995/2009


Ladda ner ppt "Historiska flyttmönster – mot en öppen och ömsesidig global nordisk arbetsmarknad Dan Hjalmarsson GD/PhD Tillväxtanalys Utvärderar och analyserar grunderna."

Liknande presentationer


Google-annonser