Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Blod, möda, tårar och svett” – en diskussion om global konkurrens och ödesfrågor i tillväxtpolitiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Blod, möda, tårar och svett” – en diskussion om global konkurrens och ödesfrågor i tillväxtpolitiken."— Presentationens avskrift:

1 ”Blod, möda, tårar och svett” – en diskussion om global konkurrens och ödesfrågor i tillväxtpolitiken

2 Tårar och svett... finns inga genvägar Omvärlden ger möjligheter och hot –Inse allvaret och laga efter läge –Att skapa värde i globala produktionssystem Kompetensmiljöer behövs för att möta utmaningarna –”Hård attraktivitet” –”Mjuk” attraktivitet Ledarskapet avgörande

3 Från Göteborg 7 juni 1979 till Umeå 27 maj 2015 – en intressant resa!

4 OMVÄRLDEN – ATT INSE ALLVARET Umeå i världen...

5 Storföretag i samspel med små …

6 … Anm. Städer med fler än 5 miljoner innevånare Globaliseringen

7

8 Internationellt beroende på gott och ont Hälften av BNP på export/import Varannan arbetar i ett företag som har verksamhet i Sverige och utomlands svenska företag har 1,3 miljoner anställda utomlands och utlandsägda har 0,6 miljoner anställda i Sverige Allt mer är sammanflätat i globala värdekedjor, där värde skapas i Sverige

9 Exemplet Volvo: Värde skapas i alla led i den globala värdekedja …

10 …med egen verksamhet och leverantörer över hela världen 115 000 anställda i 18 länder + leverantörer av varor och tjänster

11 Spetskompetens ger mervärde i Sverige – även i framtiden? Exempel: Svensk transportmedels- industri ? i tusental Tillväxtanalys 2014:12: Sverige i globala värdekedjor – Förändringar av företagens roll i en alltmer sammanflätad världsekonomi

12 80 procent av befolkningstillväxten i kompetensintensiva stora regioner

13 Två gånger Nordens befolkning i Pearl River Delta – skalfördelar!

14 Kompetensen finns i Kina: På en åker i Shanghai 1992 …

15 … som idag är en stor och världsledande forskningspark

16 Oroande rapporter

17 Backar mest av alla i PISA- undersökningen Källa: OECD 2015 Improving schools in Sweden

18 Endast 5% av lärarna tycker att de är uppskattade Källa: OECD 2015 Improving schools in Sweden

19 Våga se behov av dynamik och kompetens på stora arbetsmarknader …

20 Källa: Umeå kommuns hemsida – den täta staden … och satsa på ”uppkopplade kompetensmiljöer”

21 KOMPETENS FÖR ATT MÖTA KONKURRENSEN

22 ”Hård” attraktivitet Tillgången till arbete/försörjning/investeringar Transportinfrastruktur (”cykelställ på flygplatsen”) Ett bra boende (i den ”täta staden”) Fysisk tillgång till fritid, kultur och nöjen (”gärna en kulturhuvudstad”)

23 ”Mjuk” attraktivitet Bra kommunal kärnverksamhet avgörande: –Skolan, vården och omsorgen –Kultur och fritid –Den fysiska planeringen – den täta staden en nyckelfråga Goda relationer och allianser med regionen/nationen/ omvärlden –Näringsliv –Forskning –Sjukvård m m –Stabilt politiskt ledarskap och tillit i samhället Tillväxtanalys 2011:01 Utvecklingskraft i kommuner och regioner

24 LEDARSKAPET AVGÖRANDE

25

26

27 Utmaningen: att kombinera det ”hårda” och det ”mjuka” perspektivet … och det finns inga genvägar …

28 SLUT

29 Mer av flexibilitet och förändringsbenägenhet. Behov av att markera det internationella perspektivet. Viktigt att ännu tydligare framhålla kommunens fördelar i intern och extern marknadsföring. Höja ambitionsnivån när det gäller att skapa goda utvecklingsförutsättningar för medborgare och näringar genom en högklassig kommunal service, en tät och spännande stadsutveckling, ett starkt föreningsliv och goda kommunikationer. Stor enighet kring att medverka till att utveckla universitetens och vårdens internationella konkurrenskraft. Nödvändigt att ge Umeå en central roll i en stor funktionell region med starka externa allianser. Sikta högt och verka för en kommunal förvaltning i världsklass med en entreprenöriell skola, stärkta insatser för näringslivsutveckling, planering med framförhållning, vård, omsorg och kultur. Komplettera en effektiv förvaltning med intraprenader, eget val och entreprenader. Detta och tydliga gränser mellan privat och offentligt ger förutsättningar för tillväxt i privat sektor. Med dessa insatser är tillväxtmålet 150 000 innevånare år 2050 inom räckhåll! Källa: EuroFutures 2005: Umeås recept för tillväxt

30

31

32 300 företag dominerar helt!

33 Entreprenörskap i nya företag och … Entreprenörskap och kultur

34 .. i företag i globala värdekedjor Entreprenörskap och kultur

35 300 000 nya jobb per år

36 Varför är vissa platser mer attraktiva? PM Tillväxtanalys 2014:13 Varför är vissa orter mer attraktiva än andra?

37

38 Helhetsperspektivet Kompetensförsörjning – från förskola till spetsforskning Kultur och föreningsliv Transportinfrastukturen och tillgänglighet

39 Allianser Kommunala kluster och innovationssystem Samverka med närområden (Umeåalliansen) Nationella kontakter (Västerbottensdagarna på Grand Hotell i Stockholm) Globala nätverk (kommunen och näringslivet)

40 Långsiktigheten Fysisk planering (t ex den täta staden ger fysiska ”kunskapsmiljöer”) Grundläggande utbildning och forskning Skapa en entreprenöriell kultur där näringslivet och det offentliga samspelar


Ladda ner ppt "”Blod, möda, tårar och svett” – en diskussion om global konkurrens och ödesfrågor i tillväxtpolitiken."

Liknande presentationer


Google-annonser