Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion i näringslivet Index 2005=100, förädlingsvärde till baspris, fasta priser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion i näringslivet Index 2005=100, förädlingsvärde till baspris, fasta priser."— Presentationens avskrift:

1 Produktion i näringslivet Index 2005=100, förädlingsvärde till baspris, fasta priser

2 Tjänste- och varuproduktion Procentuell förändring

3 Produktion i tjänstebranscherna Index 2005=100

4 Bidrag till tillväxten i tjänsteproduktionen Procentenheter, genomsnitt över perioden

5 Bidrag till sysselsättningstillväxten Procentuell förändring respektive procentenheter

6 Sysselsatta i tjänste- respektive varubranscher Procent av sysselsatta i näringslivet

7 Sysselsättning i tjänstebranscherna Index 2005=100

8 Bidrag till sysselsättningstillväxten i tjänstebranscherna Procentenheter, genomsnitt över perioden

9 Arbetslöshet och sysselsättningsgrad Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

10 Indikatorer för resursutnyttjandet i ekonomin Normaliserade säsongsrensade kvartalsvärden

11 PCA-indikatorn Standardiserade kvartalsvärden

12 Skattningar av PCA-indikatorn när tidshorisonten förlängs Standardiserade kvartalsvärden

13 BNP-gap och PCA-indikatorn Procent av potentiell BNP och normaliserade säsongsrensade kvartalsvärden

14 Reporänta och bostadsränta i KPI Procent, kvartalsvärden

15 Reporänta och KPI Procent respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

16 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

17 KPIF och HIKP Procentuell förändring

18 Skillnad mellan HIKP- och KPIF-inflation Procentenheter

19 HIKP och KPIF Index 1995=100

20 Offentliga sektorns sparande Procent av BNP respektive potentiell BNP

21 BNP-gap och arbetsmarknadsgap i Sverige Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar

22 Strukturellt sparande i offentlig sektor Procent av potentiell BNP

23 BNP-gap Procent av potentiell BNP

24 Arbetslöshet Procent av arbetskraft respektive potentiell arbetskraft, 15–74 år

25 KPIF Procentuell förändring

26 Reporänta Procent, årsmedelvärden

27 Offentliga sektorns sparande Procent av BNP respektive potentiell BNP

28 Bostadsrelaterade skatter Procent av BNP

29 Realisationsvinster, netto från försäljning av småhus och bostadsrätter Realisationsvinster, miljarder kronor respektive antal personer med realisationsvinst, tusental

30 Fastighetsskatter i några länder Procent av BNP i respektive land

31 Fastighetsskatter i några länder Procent av BNP i respektive land

32 Bostadsrelaterade skatter i Sverige Procent av BNP


Ladda ner ppt "Produktion i näringslivet Index 2005=100, förädlingsvärde till baspris, fasta priser."

Liknande presentationer


Google-annonser