Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsdagarna 2015 Annika Wallenskog. Ny befolkningsprognos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsdagarna 2015 Annika Wallenskog. Ny befolkningsprognos."— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsdagarna 2015 Annika Wallenskog

2 Ny befolkningsprognos

3 Ökad befolkning olika åldrar

4 Japan: Inkomster, utgifter och obligationer

5 Befolkningsprognos Japan

6 Tillväxt och arbetsmarknad

7 Arbetsmarknaden i balans redan 2016

8 6 Arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet för flykting - invandrare efter vistelsetid 8Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent av befolkningen (15-74 år) respektive arbetskraften

9 7 Arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet efter födelseplats 2014 9Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent av befolkningen respektive arbetskraften

10 6 Hushållens konsumtion och sparande 10Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring i fasta priser respektive procent av disponibel inkomst

11 Skatteunderlagsprognos

12 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år 12Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent

13 Resultat för kommunerna Ekonomirapporten. December 2014

14 Demografiskt tryck i kommunerna tidigare och nu, med ny och gammal prognos

15 Beräknade demografiska behov

16 Större investeringar i de kommunala bolagen

17 Kommunernas ekonomi Demografiska behoven ökar kraftigt framöver

18 Landstingens resultat Ekonomirapporten. December 2014

19 Skuld till banker och kreditinstitut som andel av skatter och statsbidrag

20 Skuld till banker och kreditinstitut som andel av tillgångarna

21 Resultatet faller trots skattehöjningar och ökade statsbidrag

22 9 Skatter och avgifter samt offentliga utgifter (exklusive ränteutgifter) 22Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent av BNP


Ladda ner ppt "Bokslutsdagarna 2015 Annika Wallenskog. Ny befolkningsprognos."

Liknande presentationer


Google-annonser