Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Billstam Konjunkturbarometern April 2016. Barometerindikatorn Index, medelvärde = 100 Standardavvikelse = 10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Billstam Konjunkturbarometern April 2016. Barometerindikatorn Index, medelvärde = 100 Standardavvikelse = 10."— Presentationens avskrift:

1 Maria Billstam Konjunkturbarometern April 2016

2 Barometerindikatorn Index, medelvärde = 100 Standardavvikelse = 10

3 Konfidensindikatorer Mars 2015 April 2015 Diff.Läget Tillverkningsindustri111,9107,9 - 4,0 Starkare än normalt Bygg- och anläggningsverksamhet 110,5110,0 - 0,5 Mycket starkare än normalt Detaljhandel105,0106,9+ 1,9Starkare än normalt Privata tjänstenäringar101,2102,2+ 1,0Starkare än normalt Hushåll99,597,1 - 2,4 Svagare än normalt Index, medelvärde = 100

4 Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden, förväntningar Säsongsrensade nettotal (öka – minska)

5 Tillverkningsindustri Orderingång exportmarknad, de senaste tre månaderna Säsongsrensade nettotal (ökat – minskat)

6 Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden, förväntningar Säsongsrensade nettotal (öka – minska)

7 Tillverkningsindustri Produktionsvolym, förväntningar Säsongsrensade nettotal (öka – minska)

8 Tillverkningsindustri Antalet anställda de senaste tre månaderna Säsongsrensade nettotal (ökat – minskat)

9 Tillverkningsindustri Antal anställda, förväntningar Säsongsrensade nettotal (öka – minska)

10 Tillverkningsindustri Brist på arbetskraft i nuläget (ja – nej)

11

12 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

13 Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda, förväntningar Säsongsrensade nettotal (öka – minska)

14 Bygg- och anläggningsverksamhet Främsta hinder för ökat byggande: arbetskraftsbrist Andel företag (procent), säsongsrensade värden

15 Detaljhandel Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100

16 Handel Försäljningssituationen för närvarande (god – dålig) Säsongsrensade nettotal (öka – minska)

17 Handel Antalet anställda, förväntningar Säsongsrensade nettotal (öka – minska)

18 Handel Brist på personal i nuläget (ja – nej)

19 Handel Lönsamheten för närvarande (god - dålig)

20 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

21 Privata tjänstenäringar Brist på arbetskraft (ja – nej)

22 Hushåll Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.

23 Hushåll Mikro- och makroindex Index, medelvärde = 100

24 Hushåll Arbetslösheten på tolv månaders sikt (öka – minska)

25 Hushåll Risken att själv bli arbetslös (ökat – minskat)

26 Inflationsförväntningar tolv månaders sikt Medelvärde i procent Okt 2015 Jan 2016 April 2016 Företag0,81,00,9 Hushåll2,01,81,5

27 Barometerindikatorn pekar på stark ekonomisk tillväxt Fortsatt optimistiska anställningsplaner i näringslivet Andelen företag som har brist på personal är något högre än normalt Hushållen fortsätter att vara något mer pessimistiska än normalt

28 Kristian Nilsson KONJUNKTURINSTITUTET 27 april 2016 Uppdatering av konjunkturbilden

29 Tecken på något mindre stark tillväxt i år än vad som förutsågs i mars. 20162017 BNP3,5  2,3 Arbetslöshet 1 6,7  6,3  Timlön i näringslivet 2 3,13,4 KPIF1,3  1,5 Reporänta 3 -0,500,00 Offentligt finansiellt sparande 4 -0,3-0,6 Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Enligt konjunkturlönestatistiken 3 Vid årets slut 4 Procent av BNP

30 Normalläge i tillverkningsindustrin Inköpschefsindex, standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

31 Världshandeln står och stampar Container index, 2010=100, säsongrensade månadsvärden Källa: RWI/ISL

32 Konsumenterna fortsatt optimistiska i omvärlden Index, medelvärde=100, månads- respektive kvartalsvärden

33 Återhämtning på internationella aktiebörser Index 2006-12-29=100, dagsvärden, 5 dagars glidande medelvärde

34 Konjunkturen fortsätter att stärkas i Sverige Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

35 Svaga indikatorer för exporten Exportorderingång i tillverkningsindustrin, nettotal, säsongrensade månadsvärden (inköpschefsindex och KI)

36 Tillfälligt avbrott i nedgången i arbetslösheten Procent av arbetskraften, kvartals- respektive månadsvärden

37 Bristen på arbetskraft högre än normalt i alla delar av näringslivet Andel företag, procent, säsongsrensade kvartalsvärden

38 Svensk ekonomi går in i en högkonjunktur Andel företag, procent, respektive procent av potentiell BNP, säsongrensade kvartalsvärden

39 Avtalsrörelsen Industrins avtal ger ökade lönekostnader med 2,2 procent över 12 månader Industrins normerande roll förefaller hålla Måttliga avtalade löneökningar med tanke på den starka utvecklingen på arbetsmarkanden

40 Inflationen något högre än väntat KPIF, årlig procentuell förändring, månadsvärden

41 Medelfel för olika prognoshorisonter 1-24 månader, februari/mars 2011-december 2015 Procentenheter

42 Förväntningar på fortsatt expansiv penningpolitik Reporänta, procent

43 Sammanfattning Det går bra för den svenska ekonomin men tillväxten bromsar in första kvartalet i år Högkonjunktur på väg Måttliga avtalade löneökningar med tanke på den starka utvecklingen på arbetsmarkanden Något högre inflation än väntat i mars, men det tar lång tid innan inflationen når 2 procent varaktigt Riksbanken avvaktar med att höja räntan tills mitten av 2017


Ladda ner ppt "Maria Billstam Konjunkturbarometern April 2016. Barometerindikatorn Index, medelvärde = 100 Standardavvikelse = 10."

Liknande presentationer


Google-annonser