Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURBAROMETERN 24 oktober 2012 ROGER KNUDSEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURBAROMETERN 24 oktober 2012 ROGER KNUDSEN."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURBAROMETERN 24 oktober 2012 ROGER KNUDSEN

2 KONJUNKTURBAROMETERN 24 oktober 2012 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag Konjunkturbarometern Hushåll

3 Barometerindikatorn KONJUNKTURBAROMETERN 24 oktober 2012 ROGER KNUDSEN

4 4 Barometerindikatorn

5 Konjunkturbarometern Företag KONJUNKTURBAROMETERN 24 oktober 2012 ROGER KNUDSEN

6 6 Tillverkningsindustri Konfidensindikator

7 7 Tillverkningsindustri Orderingång, utfall

8 8 Tillverkningsindustri Total orderstock

9 9 Tillverkningsindustri Orderingång, förväntningar

10 10 Tillverkningsindustri Företagens konkurrenssituation

11 11 Tillverkningsindustri Produktionsvolym

12 12 Tillverkningsindustri Kapacitetsutnyttjande

13 13 Tillverkningsindustri Produktionskapaciteten

14 14 Tillverkningsindustri Färdigvarulager

15 15 Tillverkningsindustri Antal anställda

16 16 Tillverkningsindustri Lönsamhet

17 17 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikator

18 18 Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet

19 19 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstock

20 20 Bygg- och anläggningsverksamhet Antal anställda

21 21 Bygg- och anläggningsverksamhet Förväntningar närmaste året

22 22 Detaljhandel Konfidensindikator

23 23 Livsmedelshandel Försäljningsvolym

24 24 Specialiserad butikshandel Försäljningsvolymen

25 Handel med motorfordon Försäljningsvolymen

26 26 Privata tjänstenäringar Konfidensindikator

27 Konjunkturbarometern Hushåll KONJUNKTURBAROMETERN 24 oktober 2012 ROGER KNUDSEN

28 28 Hushåll Konfidensindikatorn

29 29 Hushåll Mikroindex

30 30 Hushåll Makroindex

31 31 Hushåll Förväntningar på arbetslösheten

32 Sammanfattning Indikatorer

33 Konjunkturbilden KONJUNKTURINSTITUTET 24 OKTOBER 2012 Jesper Hansson

34 Marknadernas oro för statskuldskrisen har dämpats 10-åriga statsobligationer, procent

35 Inköpschefsindex tyder på svag global utveckling i industrin den närmaste tiden Tillverkningsindustrin, diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden t.o.m. september

36 Svag exportorderingång enligt Konjunkturbarometern Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

37 Tillväxten i Sverige bromsar in Barometerindikatorn och BNP, index månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

38 Överraskande stark sysselsättning hittills i år men nu drabbas även svensk arbetsmarknad Anställningsplaner och sysselsättning, nettotal och procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

39 Nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen har slutat öka Lediga platser (normaliserade) och sysselsättning, årlig procentuell förändring, månads- respektive kvartalsvärden

40 Varslen stiger liksom arbetslösheten med normal fördröjning Tusental respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

41 Inflationen har blivit lägre än väntat och förblir låg under lång tid KPIF, årlig procentuell förändring

42 Växelkursen har försvagats efter den kraftiga förstärkningen i somras

43 Marknadsräntor har fallit mer än reporäntan

44 Reporäntan sänks i december Procent, dagsvärden

45 Sammanfattning Något svagare internationell utveckling den närmaste tiden Fortsatt stor osäkerhet om utvecklingen av skuldkrisen i euroområdet Verkligheten hinner i fatt svenska företag – risk för fortsatt nedgång i förtroendeindikatorerna och svagare BNP-tillväxt Arbetslösheten fortsätter att stiga till över 8 procent i slutet av 2013 Svagare växelkurs och lägre marknadsräntor stimulerar efterfrågan men reporäntan sänks ändå i december


Ladda ner ppt "KONJUNKTURBAROMETERN 24 oktober 2012 ROGER KNUDSEN."

Liknande presentationer


Google-annonser