Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486."— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens Anna Hansen

2 Arbetsmarknadsutsikterna Efterfrågan – Skåne  april 2011 – april 2016 Fler lediga platser Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data trendvärden

3 Arbetsmarknadsutsikterna Något svagare stämningläge i Sverige – dämpad konjunktur i Danmark Konjunkturindikatorer för Danmark och Sverige, april 2006 – april 2016 Eurostat – Economic sentiment

4 Arbetsmarknadsutsikterna Eurostat – Economic sentiment Måttlig tillväxt i Eurozonen Konjunkturindikatorer för Tyskland och Eurozonen, apr 2006 – apr 2016

5 Arbetsmarknadsutsikterna … och måttlig tillväxt i omvärlden Nuläget   Olösta konflikthärdar Mellanöstern (flyktingar), Ukraina, BREXIT och GREXIT   Svagare utveckling i tillväxtekonomierna – BRIC   USA håller taktpinnen – försvagad industri   Eurozonen – återhämtning fortsätter dock i måttlig takt   Svensk export uppåt – dock orosmoln i sikte   Hemmamarknad mycket stark

6 Arbetsmarknadsutsikterna Positiv stämningsbild Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet

7 Arbetsmarknadsutsikterna Skåne: flera PLUS men också ett MINUS  Sysselsättningstillväxt fortsätter (16-64 år, inkl. arbetspendling) - med personer (2016) +1,4% - med personer (2017) +1,3%  Uppgång för handel, hotell o restaurang, IT och företagstjänster, bygg och transport  Uppgång inom de offentliga tjänsterna - men rekryteringssvårigheter  Bättre inom industrin  Arbetskraften ökar (befolkningsökning – flyktinginvandring)  9,6% 9,7%  Arbetslösheten kvar på hög nivå under 2016 och 2017: 2015 (kvartal 4): 9,6% 2016 (kvartal 4): 9,7% Undersökningens resultat

8 Arbetsmarknadsutsikterna Prognosen i överblick Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Arbetsmarknadsutveckling (Skåne)

9 Arbetsmarknadsutsikterna Efterfrågan ökar … utbudet ökar … Arbetskraft och sysselsatta nattbefolkning, 16 – 64 år, faktisk utveckling , prognos Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen Utbud på arbetskraft – Skåne 2004 – 2016

10 Arbetsmarknadsutsikterna … antalet arbetslösa på hög nivå Källa: Arbetsförmedlingen Inskrivna arbetslösa år, (kvartalsvärden), prognos fr.o.m. kvartal Arbetslösa i Skåne 2004 – 2016

11 Splittrad Sverigekarta Regional utveckling  kvartal Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal och kvartal Inskrivna arbetslösa år som andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal Arbetsmarknadsutsikterna

12 Bild 12 Utmaningar ! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikterna

13 Brist på yrkeskompetent arbetskraft   Tillgången på arbetskraft inom vissa yrken inte tillräcklig Lärare, vårdyrken (eftergymnasial och gymnasienivå)   Antalet bristyrken ökar Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet (Höstprognosen 2015: 107; Vårprognosen 2016: 128)   Antalet arbetslösa med efterfrågade utbildningar och kompetenser minskar i snabb takt   Arbetsmarknaden fortsatt könssegregerad Arbetsmarknadsutsikterna Utmaningar

14 Arbetsmarknadsutsikterna Utmaningar på kort sikt Matchningsproblem Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data trendvärden

15 Arbetsmarknadsutsikterna Bristen mest framträdande i följande yrkesgrupper:  Yrken med krav på högskoleutbildning inom teknik och data  Yrken med yrkesbevis inom byggverksamheten  Vissa kvalificerade yrken inom industrin  Yrken med krav på högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård samt undersköterskor  Läraryrken  Vissa yrken med krav på högskoleutbildning inom försäljning och ekonomi Vårprognosen 2016: 128 bristyrken av totalt 174 ”barometeryrken” Utmaningar på längre sikt

16 Arbetsmarknadsutsikterna Utmaningar på kort sikt Bristyrken (axplock) OBS: Gul markerad: nytt bristyrke

17 Arbetsmarknadsutsikterna Utmaningar på kort sikt Överskottsyrken

18 Arbetsmarknadsutsikterna ”Nyanlända” arbetslösa Utmaningar   arbetslösa har erhållit uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna (nyanlända) av dessa deltar i AF:s etableringsinsatser (april 2015, ökning med 36 procent sedan april 2015, Skåne)   35 procent av de nyanlända har en eftergymnasial utbildning relativt goda chanser att få ett arbete   42 procent är korttidsutbildade Det saknas meningsfulla verktyg i integrationsprocessen, t.ex. grundläggande utbildning och yrkesutbildning

19 Arbetsmarknadsutsikterna ”Nyanlända” ett potentiellt tillskott Utmaningar Sysselsatta som andel av befolkningen år (sysselsättningsgrad) Efter födelseregion,utveckling mellan 2004 och 2014 Källa: Arbetsförmedlingen och SCB


Ladda ner ppt "Bild 1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens 010-486."

Liknande presentationer


Google-annonser