Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens den 9 december Tord Strannefors, prognoschef Mikael Sjöberg, generaldirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens den 9 december Tord Strannefors, prognoschef Mikael Sjöberg, generaldirektör."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens den 9 december Tord Strannefors, prognoschef Mikael Sjöberg, generaldirektör

2 Antaganden 1.Den globala ekonomin växer med 3,5 procent 2016 och med 3,8 procent 2017. 2.De geopolitiska kriserna får marginell inverkan på världsekonomin. 3.Kronan apprecieras mot euron och deprecieras mot dollarn. 4.Löneökningarna uppgår till 3,1 procent 2016 och till 3,3 procent 2017. 5.Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad till slutet av 2016. 6.Anslagen för lönesubventionerade anställningar används fullt ut. 7.Det stora antalet nyanlända kommer in på arbetsmarknaden mer tydligt 2017. 8.De föreslagna nya asylreglerna får en mer tydlig effekt på arbetsmarknaden först efter prognosperioden.

3 Valda indikatorer

4 Nyckeltal

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Tudelning på arbetsmarknaden fortsätter att öka o Inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar  Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning  Arbetslösa utomeuropeiskt födda  Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  Arbetslösa äldre 55-64 år o Stort inflöde av inskrivna arbetslösa nyanlända på Arbetsförmedlingen o Antalet inskrivna arbetslösa som inte har grundskoleutbildning ökar Bristen på arbetskraft inom flera sektorer ökar o Bristen är redan i nuläget besvärande inom den offentliga tjänstesektorn

15 Andra samhällsutmaningar som påverkar inträdet på arbetsmarknaden Bostadsbrist Brist på utbildningsplatser Kapacitet inom hälso- och sjukvård


Ladda ner ppt "Presskonferens den 9 december Tord Strannefors, prognoschef Mikael Sjöberg, generaldirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser