Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens den 9 december 2014 Clas Olsson och Tord Strannefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens den 9 december 2014 Clas Olsson och Tord Strannefors."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens den 9 december 2014 Clas Olsson och Tord Strannefors

2 Antaganden Att den globala ekonomin växer med 3,6 procent 2015 och med 4 procent 2016 Att kriserna i Ukraina och Mellanöstern får marginell inverkan på världsekonomin Att ingen trippel-dipp inträffar i euroområdet Att en deflationistisk miljö undviks i Sverige och övriga Europa. Att kronan apprecieras mot euron Att kronan deprecieras mot dollarn Att löneökningarna uppgår till 2,9 procent 2015 och till 3,4 procent 2016 Att Riksbanken behåller nollräntan till mitten av 2016 Att ett eventuellt införande av amorteringskrav ger små prisförändringar på hus och lägenheter och att effekten på bostadsbyggandet blir marginell Att hushållens framtidstro åter stärks Att nettoinvandringen under 2015 uppgår till 65 000-70 000

3 Valda indikatorer

4 Nyckeltal

5

6

7

8

9

10

11 Summering Sysselsättningen fortsätter att växa liksom utbudet av arbetskraft. Arbetslösheten sjunker därför endast i liten utsträckning. Fortsatt hög strukturarbetslöshet. Privata tjänstesektorn skapar många jobb som är relaterade till hushållens konsumtion. Många nya jobb i offentlig tjänstesektorn. Förbättrad integration bland utrikes födda med lång eftergymnasial utbildning Vanligare att få ett arbete som man är ”överkvalificerad” för i glesbyggd och i mindre regioner. Fortsatt förhållandevis små rekryteringsproblem inom privat näringsliv.

12 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden ökar. –Arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning, här ingår unga med bristfällig utbildning –Arbetslösa utomeuropeiskt födda. –Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga –Arbetslösa äldre 55-64 år. Besvärande brist på arbetskraft inom den offentliga tjänstesektorn. Stort inflöde i etableringsuppdraget, från 40 000 personer till i genomsnitt mer än 70 000 under 2016

13

14

15

16

17

18

19

20


Ladda ner ppt "Presskonferens den 9 december 2014 Clas Olsson och Tord Strannefors."

Liknande presentationer


Google-annonser