Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens 12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens 12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens 12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors

2 Antaganden 1.Att den globala ekonomin växer med 3,5 procent 2012 och med cirka 4 procent Att finanspolitiska beslut förändras i Förenta staterna 3.Att krisen i Eurozonen kan hanteras inom den ekonomiska politiken 4.Att kronan förstärks, framför allt mot euron, men försvagas mot dollarn 5.Att den inhemska efterfrågan håller uppe BNP- tillväxten 6.Att Riksbanken bibehåller styrräntan på 1,5 procent under Att löneökningarna uppgår till drygt 3 procent per år 2012 och 2013

3 Procentuell förändring BNP, till marknadspris3,3-0,6-5,06,23,90,71,7 BNP, kalenderkorrigerat3,5-0,8-4,96,04,01,11,7 Arbetade timmar3,11,2-2,93,22,3-0,50,5 Arbetade timmar, kalenderkorrigerat3,40,7-2,62,62,30,30,5 Produktivitetstillväxt0,1-1,5-2,33,41,70,81,2 KPIF, inflation, årsgenomsnitt1,52,71,72,01,41,01,3 Timlön3,34,33,42,62,73,33,1 Hushållens reala disp. Inkomster5,52,32,21,23,02,32,4 Privat konsumtion3,70,0-0,33,72,01,82,4 Sparkvot, inkl. avtalspension7,28,911,28,59,79,89,9 Valda indikatorer

4 Tusental personerFörändring, tusental / %-enhet UtfallPrognosUtfallPrognos Arbetskraft Sysselsatta Arbetslösa % av arbetskraften8,48,47,67,77,80,1-0,90,10,1 Relativa arbetskraft80,280,881,581,581,70,60,70,00,2 Sysselsättningsgrad73,574,075,375,275,30,51,3-0,10,1 Programdeltagare % av arbetskraften2,73,83,63,94,11,2-0,20,20,2 Nyckeltal 1 Exklusive subventionerade anställningsformer för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

5 Grupper som har svårt att finna arbete: •Personer med högst förgymnasial utbildning •Ungdomar och särskilt för dem med bristfällig utbildning •Utrikes födda, särskilt för dem födda utom Europa •Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga •Arbetslösa personer år

6

7

8 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

9 Ett unikt scenario uppstår då dessa faktorer sammanfaller •Finansiell oro •Generationsväxling •Arbetskraftsbrist •Arbetslöshet •Attityder och diskriminering

10 Förändringar på arbetsmarknaden perioden 2001 till •Sysselsättningen har minskat med •Sysselsättningsgraden minskat från 75,8 till 73,9 •Befolkningen har ökat med •Tillskottet i arbetskraften •Sysselsättningen har ökat med •Sysselsättningsgraden ökat från 73,9 till 75,3 •Befolkningen har ökat med •Tillskottet i arbetskraften • •Sysselsättningen har ökat med •Sysselsättningsgraden minskat från 75,7 till 75,3 •Befolkningen har ökat med •Tillskottet i arbetskraften

11 Totalt inskrivna arbetssökande april respektive år (samtliga sökandekategorier) • • • • • •

12

13 Andel åldersavgångar inom Jord- och skogsbruk, Branschen utgör 1,6 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

14 Andel åldersavgångar inom Industri Branschen utgör 16,3 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

15 Andel åldersavgångar inom Byggnadsverksamhet, Branschen utgör 6,3 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

16 Andel åldersavgångar inom privata tjänster, Branschen utgör 41,1 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

17 Andel åldersavgångar inom offentliga tjänster, Branschen utgör 33,9 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

18 Egenföretagare totalt , andel över 50 år 2010 Mycket över rikssnittet (Över 50 procent) Över rikssnittet (46 – 50 procent) Under rikssnittet (under 46 procent)

19 Ungdomsstrategi •Den allvarliga ungdomsarbetslösheten ligger på mellan 7-10 procent. (ca personer) •Ökade aktiviteter för ungdomar i garantierna •Uppsökande verksamhet Unga In •Nolltolerans för ungdomar i Sysselsättningsfasen

20 Verifiering av kunskap Yrkeskompetens Bedömning/Arbetsf örlagd kartläggning Praktik Arbete Nystartsjobb Instegsjobb Swedbank LKAB, ABB VOLVO WSP-group Apoteket AB Carema Swedavia Arriva, Nobina Atkins Rejlers STRI, Rejlers Damil Folktandvården Ludvika Kommun Skellefteå Kommun Lönebidrag Kompletterande utbildning Yrkessvenska SamarbetspartnersAnpassade aktiviteter Resultat Samarbete med arbetsgivare på nationell nivå Nationell matchning ICA Åhléns Max Hamburgare Swedbank Sparbankerna LKAB Svensk Travsport Försvarsmakten Mekonomen Apoteket AB Clarion Hotel Arbetsförmedlingen H&M, IKEA Swedavia Nobina Coca-Cola Peab NCC, Relacom (El-tele) Empower


Ladda ner ppt "Presskonferens 12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors."

Liknande presentationer


Google-annonser