Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens 11 juni 2014 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2014 Tord Strannefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens 11 juni 2014 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2014 Tord Strannefors."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens 11 juni 2014 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2014 Tord Strannefors

2 Antaganden Att den globala ekonomin växer med 3,5 procent 2014 och 3,9 procent 2015 Att Ukrainakrisen får marginell inverkan på världsekonomin Att återhämtningen i euroområdet fortsätter Att en deflationistisk miljö undviks Att kronan kortsiktigt deprecieras mot euron, men att en appreciering sker därefter Att kronan deprecieras mot dollarn Att löneökningarna uppgår till 2,8 procent 2014 och till 2,9 procent 2014 Att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter Att prisförändringarna på hus och lägenheter blir små

3 Procentuell förändring 200720082009201020112012201320142015 BNP, till marknadspris3,3-0,6-5,06,62,90,91,6 2,53,1 BNP, kalenderkorrigerat3,4-0,8-4,96,32,91,31,62,62,9 Arbetade timmar, kalender- korrigerat3,40,7-2,62,02,00,60,41,31,5 Produktivitetstillväxt0,0 -1,5-2,34,30,90,7 1,21,31,4 KPIF, inflation, årsgenomsnitt1,52,71,72,01,41,00,90,41,2 Timlön3,34,33,42,62,43,02,62,82,9 Hushållens reala disp. inkomster5,52,3 2,01,63,33,52,63,02,0 Privat konsumtion3,70,0-0,34,01,71,62,02,63,0 Sparkvot, inkl. avtalspension7,29,011,08,310,412,212,312,511,6 Valda indikatorer

4 Nyckeltal Tusental/procent Förändring, tusental / %-enhet Utfall Prognos UtfallPrognos 200920102011201220132014201520112012201320142015 Arbetskraft47824812487348954948498650206222533834 Sysselsatta 43814395449145024545458646409611434154 Arbetslösa 401417383394403400380-34119-3-20 % av arbetskraften8,48,47,98,08,1 8,07,6 -0,60,20,1 -0,1 -0,4 Programdeltagare127185178187201198200-7914-32 % av arbetskraften2,7 3,93,73,84,1 4,04,0-0,20,20,3-0,10,0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Slutsatser Fortfarande små rekryteringsproblem i privat sektor, det vill säga mindre brist på arbetskraft än vid tidigare jämförbara konjunkturlägen. Stora och växande rekryteringsproblem inom den offentliga tjänstesektorn. Sysselsättningen ökar i samtliga län. Stora grupper som har mindre jobbchanser, närmare en kvarts miljon. Kräver stora personalresurser. Arbetsmarknadspolitiken kan inte lösa allt.


Ladda ner ppt "Presskonferens 11 juni 2014 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2014 Tord Strannefors."

Liknande presentationer


Google-annonser