Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROGNOS hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROGNOS hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län."— Presentationens avskrift:

1 PROGNOS hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

2 Hur blir det kommande halvåret? Näringslivet – Efterfrågan kommande 6 månader Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

3 Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. Konjunkturindikator för näringslivet Gävleborgs län, våren 2007–hösten 2015

4 Vad tror branscherna i länet om framtiden? Hösten 2015 – Efterfrågeutveckling kommande 6 månader Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

5 Är det höga eller låga förväntningar för länet sett över tid ? Efterfrågeutveckling kommande 6 månader Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

6 Brist på arbetskraft i näringslivet och offentlig verksamhet, Gävleborgs län Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

7 Vilka yrken i länet är svårrekryterade … Källa: Arbetsförmedlingen

8 … och inom vilka yrken finns många sökande Källa: Arbetsförmedlingen

9 Bristyrken Många bristyrken kräver minst en 3-årig eftergymnasial utbildning Cirka 300 arbetslösa inom tio bristyrken, varav 40 inom yrken som kräver eftergymnasial utbildning Länet har landets lägsta andel högutbildade*, 18 procent, (Stockholms län den högsta 33 procent) Överskottsyrken De flesta överskottsyrken har lägre utbildningskrav Cirka 2 000 arbetslösa med erfarenhet och/eller utbildning inom tio överskottsyrken Länet har landets tredje högsta andel lågutbildade**15 procent Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Varför är det så? *Andel av befolkningen 25-64 år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning **Andel av befolkningen 25-64 år med förgymnasial utbildning kortare än 9 år eller förgymnasial utbildning, 9 (10) år

10 Vad sade arbetsgivarna i näringslivet? Senaste halvåret positivt men motsvarade inte förväntningarna Starkare förväntningsläge än normalt inför det kommande halvåret Brist på arbetskraft inom näringslivet och stigande brist på arbetskraft inom offentliga tjänster från en redan hög nivå

11 Hur ser Arbetsförmedlingen på 2016? Sysselsättningen ökar Likaså arbetslösheten Arbetskraft med efterfrågad kompetens behöver öka Tillskottet av arbetskraft från andra länder måste tas tillvara

12 * Inskrivna med utsatt ställning på arbetsmarknaden löper i genomsnitt signifikant högre risk än andra att fastna i långa tider av arbetslöshet. Till grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden hör: utomeuropeiskt födda, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga samt personer 55-64 år. Inskrivna arbetslösa 16–64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden* och övriga inskrivna arbetslösa, januari 2004–oktober 2015, Gävleborgs län

13 Arbetslösheten totalt samt med utsatt ställning Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år, oktober 2015 Utsatt ställning Inskrivna arbetslösa Källa: Arbetsförmedlingen

14 Svenskfödd befolkning i yrkesaktiv ålder 20–64 år har minskat, Gävleborgs län 1991–2014 - 20 000

15 Utomeuropeiskt född befolkning i yrkesaktiv ålder 20-64 år har ökat, Gävleborgs län 1991–2014 + 11 000

16 Befolkning 0–19 år och 65–100+ år, Gävleborgs län 1991–2014

17 Källa: Arbetsförmedlingen BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N AB 1,0 – 1,3 % 0,8 – 0,9 % < 0,8 % 1,4 – 2,4 % >2,4 % Sysselsatt dagbefolkning 16–64 år förändring i procent, kvartal 4 2015 till kvartal 4 2016 (prognos)

18 Inskrivna arbetslösa i slutet av 2016 (prognos) som andel av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år Källa: Arbetsförmedlingen BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N AB < 6,7 % 6,7 – 8,7 % > 8,7 %


Ladda ner ppt "PROGNOS hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län."

Liknande presentationer


Google-annonser