Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Stockholms län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Stockholms län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Stockholms län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016

2 Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Under årets första kvartal fortsatte Stockholms positiva utveckling. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad. 6 740 företag startades i länet under årets första kvartal, varav 3 939 i staden. För länet är det en ökning med 7 % och för staden 2 % jämfört med första kvartalet 2015. På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Sysselsättningen i länet ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin under årets första kvartal. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel minskar. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015. Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 34 100 fler invånare varav drygt 11 000 i staden motsvarande befolkningsökningar motsvarande 2 och 1 %. Bostadsbyggandet ökade kraftigt i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2015. Totalt har drygt 14 400 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 5 900 i staden. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Stockholm fortsätter utvecklas positivt Under årets första kvartal fortsatte Stockholms positiva utveckling. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad. 6 740 företag startades i länet under årets första kvartal, varav 3 939 i staden. För länet är det en ökning med 7 % och för staden 2 % jämfört med första kvartalet 2015. På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Sysselsättningen i länet ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin under årets första kvartal. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel minskar. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015. Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 34 100 fler invånare varav drygt 11 000 i staden motsvarande befolkningsökningar motsvarande 2 och 1 %. Bostadsbyggandet ökade kraftigt i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2015. Totalt har drygt 14 400 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 5 900 i staden. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Rapporten finns tillgänglig på http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/ Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens övriga sju län samt en gemensam för länen tillsammans http://www.stockholmbusinessalliance.se/konjunkturrapporter/ Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg.

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv1 2016 kv1 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige288,562,230,05,2 Stockholmsregionen149,669,632,05,7 Stockholms län98,377,934,66,6 Stockholms stad65,0i.u.37,97,0 Sverige, exkl Stockholms län190,255,127,74,5 Källa: Statistiska centralbyrån I Stockholms län ökade lönesumman mest i hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin vid en jämförelse med första kvartalet 2015. I Stockholms stad uppvisade byggindustrin den största ökningen.

4 Lönesumma, 2016 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån Stockholms länStockholms stad Förändring (%) sedan, Mdkr2009 kv12010 kv12015 kv1Mdkr2009 kv12010 kv12015 kv1 Totalt119,534,833,16,375,237,335,36,8 Jordbruk, skogsbruk och fiske0,142,425,75,30,088,924,06,0 Tillverkning och utvinning9,516,020,48,74,623,323,611,9 Energi och miljö1,140,839,19,40,5-10,01,112,1 Byggindustri6,751,847,110,73,369,584,413,2 Handel15,732,026,36,19,038,530,46,7 Transport5,218,814,83,42,419,513,01,6 Hotell och restauranger3,377,565,011,62,477,266,510,6 Information och kommunikation12,028,733,16,010,035,840,96,9 Bank och försäkring9,922,925,34,67,717,520,03,6 Fastigheter2,049,644,58,81,552,549,310,8 Företagstjänster18,344,944,55,314,646,646,55,9 Offentlig förvaltning0,128,416,2-4,30,119,312,1-6,1 Utbildning2,756,248,45,41,658,851,96,6 Vård och omsorg7,677,358,98,84,474,953,99,9 Personliga och kulturella tjänster3,839,433,35,02,938,431,74,9 Okänd bransch0,2-6,411,213,20,198,958,258,5 Privat sektor98,336,534,66,665,039,437,97,0 Statlig8,332,329,03,95,726,922,24,1 Kommunal9,826,424,66,83,722,920,28,6 Landsting3,220,527,01,00,827,415,81,1 Offentlig sektor21,227,626,64,810,225,520,95,4

5 Nyregistrerade företag 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige18 9296,365 7444,2 Stockholmsregionen10 0297,534 9965,7 Stockholms län6 7407,223 7576,7 Stockholms stad3 9392,114 0536,5 Sverige, exkl Stockholms län12 1895,841 9872,9 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen Antalet nyregistrerade aktiebolag i Stockholms län ökade med drygt tio procent jämfört med första kvartalet 2015.

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige1 420-12,16 231-10,7 Stockholmsregionen717-10,83 080-13,4 Stockholms län4830,82 011-10,7 Stockholms stad3129,91 271-10,2 Sverige, exkl Stockholms län937-17,54 220-10,7 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Sverige4 811 40071 5006,49,01,5 Stockholmsregionen2 204 70032 7009,310,01,5 Stockholms län1 173 50017 10014,612,11,5 Stockholms stad517 8007 00019,013,71,4 Sverige, exkl Stockholms län3 637 90054 4004,18,11,5 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen Hotell- och restaurangbranschen tillsammans med byggindustrin ökade sysselsättningen mest i Stockholms län jämfört med första kvartalet 2015. Dessa båda branschers ökning motsvarar över 15.000 personer.

8 Sysselsättning i Stockholms län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Total 1 173 50017 10014,612,11,5 Jordbruk, skogsbruk & fiske 3 300-2 1003,1 -38,9 Tillverkning & utvinning, energi och miljö 59 7003 3002,62,25,9 därav Tillverkning av verkstadsvaror 29 9004 7004,5-0,318,7 Byggverksamhet 68 4008 00014,020,413,2 Handel 141 000-2 0004,910,8-1,4 Transport 52 400-1 500-1,3-3,9-2,8 Hotell och restaurang 48 1008 50034,429,621,5 Information & kommunikation 91 500-40019,815,5-0,4 Personliga & kulturella tjänster 71 0001 30013,610,91,9 Finansiell verksamhet, företagstjänster 285 500-70018,411,1-0,2 Offentlig förvalting 78 100-3 60020,39,2-4,4 Utbildning 127 2003 40021,115,32,7 Vård och omsorg 138 5002 10011,612,81,5 Uppgift saknas 3 200 i.u. Sysselsatta i Sverige 1 167 90017 10014,411,91,5 Sysselsatta utomlands 5 600064,751,40,0 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige365 52521,71 143 03929,4 Stockholmsregionen174 77219,5553 50025,0 Stockholms län104 29420,9338 23024,8 Stockholms stad71 07428,0220 49822,8 Sverige, exkl Stockholms län261 23122,0804 80931,5 *De fyra senaste kvartalen Företagen i Stockholms län inom finansiell verksamhet och företagstjänster anmälde drygt 9.000 fler platser till Arbetsförmedlingen under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal 2015.

10 Varslade personer Index 100 = 2006 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige10 532-37,236 914-27,3 Stockholmsregionen5 196-42,417 840-29,8 Stockholms län2 769-36,910 467-23,6 Stockholms stad1 529-41,14 942-34,7 Sverige, exkl Stockholms län7 763-37,326 447-28,6 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förhållande till befolkningen (%), 15-74 år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, 15-74 år 2016 kv1årstakt*2010 kv12015 kv12016 kv1 Sverige379 958-4 3286,25,35,2 Stockholmsregionen164 6882275,75,0 Stockholms län70 611-4854,44,34,2 Stockholms stad30 671-7494,74,54,3 Sverige, exkl Stockholms län309 348-3 8436,75,65,5 *De fyra senaste kvartalen Andelen ungdomsarbetslösa i åldern 15-24 år minskade i både Stockholms län och Stockholms stad jämfört med första kvartalet 2015.

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv1 2016 kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige9 875,4108,09,55,61,1 Stockholmsregionen4 445,956,412,87,41,3 Stockholms län2 239,234,119,310,51,5 Stockholms stad925,911,020,911,21,2 Sverige, exkl Stockholms län7 636,273,97,04,21,0 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen Stockholms län svarade för drygt 30 % av Sveriges befolkningsökning under första kvartalet 2016.

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige16 2428,459 02917,9 Stockholmsregionen7 1955,625 68013,2 Stockholms län4 36457,814 4198,9 Stockholms stad1 955271,05 88965,6 Sverige, exkl Stockholms län11 878-2,744 61021,1 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv 1 (kv 1, 2008 - 2016) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2016 kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv12010 kv12015 kv1 Sverige 11 44560 71716,918,06,4 Stockholmsregionen 5 58025 01310,810,32,6 Stockholms län 2 43913 06241,536,73,7 Stockholms stad 1 6438 66742,833,04,9 Sverige, exkl Stockholms län 9 00747 40411,613,85,9 *Utveckling de fyra senaste kvartalen Den största ökningen av antalet övernattningar i Stockholms stad under årets första kvartal stod resenärer från Tyskland och Kina för. Störst minskning hade besökare från Ryssland.

15 Stockholm Business Region Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målet är att Stockholm ska bli Europas ledande hållbara tillväxtregion. Bolaget ägs av Stockholms stad och har två dotterbolag, Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board. Samtliga rapporter finns tillgängliga på www.stockholmbusinessregion.se Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box 16282 SE-103 25 Stockholm, Sweden Phone + 46 8 508 280 00 www.visitstockholm.com investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Stockholms län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser