Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Stockholms län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Stockholms län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Stockholms län Konjunkturläget kv Juni 2016

2 Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Under årets första kvartal fortsatte Stockholms positiva utveckling. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad företag startades i länet under årets första kvartal, varav i staden. För länet är det en ökning med 7 % och för staden 2 % jämfört med första kvartalet På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Sysselsättningen i länet ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin under årets första kvartal. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel minskar. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal Under de senaste fyra kvartalen har länet fått fler invånare varav drygt i staden motsvarande befolkningsökningar motsvarande 2 och 1 %. Bostadsbyggandet ökade kraftigt i både länet och staden jämfört med första kvartalet Totalt har drygt lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav i staden. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Stockholm fortsätter utvecklas positivt Under årets första kvartal fortsatte Stockholms positiva utveckling. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad företag startades i länet under årets första kvartal, varav i staden. För länet är det en ökning med 7 % och för staden 2 % jämfört med första kvartalet På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Sysselsättningen i länet ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin under årets första kvartal. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel minskar. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal Under de senaste fyra kvartalen har länet fått fler invånare varav drygt i staden motsvarande befolkningsökningar motsvarande 2 och 1 %. Bostadsbyggandet ökade kraftigt i både länet och staden jämfört med första kvartalet Totalt har drygt lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav i staden. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Rapporten finns tillgänglig på Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 54 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens övriga sju län samt en gemensam för länen tillsammans Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg.

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv kv1 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige288,562,230,05,2 Stockholmsregionen149,669,632,05,7 Stockholms län98,377,934,66,6 Stockholms stad65,0i.u.37,97,0 Sverige, exkl Stockholms län190,255,127,74,5 Källa: Statistiska centralbyrån I Stockholms län ökade lönesumman mest i hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin vid en jämförelse med första kvartalet I Stockholms stad uppvisade byggindustrin den största ökningen.

4 Lönesumma, 2016 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån Stockholms länStockholms stad Förändring (%) sedan, Mdkr2009 kv12010 kv12015 kv1Mdkr2009 kv12010 kv12015 kv1 Totalt119,534,833,16,375,237,335,36,8 Jordbruk, skogsbruk och fiske0,142,425,75,30,088,924,06,0 Tillverkning och utvinning9,516,020,48,74,623,323,611,9 Energi och miljö1,140,839,19,40,5-10,01,112,1 Byggindustri6,751,847,110,73,369,584,413,2 Handel15,732,026,36,19,038,530,46,7 Transport5,218,814,83,42,419,513,01,6 Hotell och restauranger3,377,565,011,62,477,266,510,6 Information och kommunikation12,028,733,16,010,035,840,96,9 Bank och försäkring9,922,925,34,67,717,520,03,6 Fastigheter2,049,644,58,81,552,549,310,8 Företagstjänster18,344,944,55,314,646,646,55,9 Offentlig förvaltning0,128,416,2-4,30,119,312,1-6,1 Utbildning2,756,248,45,41,658,851,96,6 Vård och omsorg7,677,358,98,84,474,953,99,9 Personliga och kulturella tjänster3,839,433,35,02,938,431,74,9 Okänd bransch0,2-6,411,213,20,198,958,258,5 Privat sektor98,336,534,66,665,039,437,97,0 Statlig8,332,329,03,95,726,922,24,1 Kommunal9,826,424,66,83,722,920,28,6 Landsting3,220,527,01,00,827,415,81,1 Offentlig sektor21,227,626,64,810,225,520,95,4

5 Nyregistrerade företag 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,2 Stockholmsregionen , ,7 Stockholms län6 7407, ,7 Stockholms stad3 9392, ,5 Sverige, exkl Stockholms län , ,9 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen Antalet nyregistrerade aktiebolag i Stockholms län ökade med drygt tio procent jämfört med första kvartalet 2015.

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,7 Stockholmsregionen717-10, ,4 Stockholms län4830, ,7 Stockholms stad3129, ,2 Sverige, exkl Stockholms län937-17, ,7 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Sverige ,49,01,5 Stockholmsregionen ,310,01,5 Stockholms län ,612,11,5 Stockholms stad ,013,71,4 Sverige, exkl Stockholms län ,18,11,5 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen Hotell- och restaurangbranschen tillsammans med byggindustrin ökade sysselsättningen mest i Stockholms län jämfört med första kvartalet Dessa båda branschers ökning motsvarar över personer.

8 Sysselsättning i Stockholms län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2016 kv1 årstakt*2008 kv12010 kv12015 kv1 Total ,612,11,5 Jordbruk, skogsbruk & fiske ,1 -38,9 Tillverkning & utvinning, energi och miljö ,62,25,9 därav Tillverkning av verkstadsvaror ,5-0,318,7 Byggverksamhet ,020,413,2 Handel ,910,8-1,4 Transport ,3-3,9-2,8 Hotell och restaurang ,429,621,5 Information & kommunikation ,815,5-0,4 Personliga & kulturella tjänster ,610,91,9 Finansiell verksamhet, företagstjänster ,411,1-0,2 Offentlig förvalting ,39,2-4,4 Utbildning ,115,32,7 Vård och omsorg ,612,81,5 Uppgift saknas i.u. Sysselsatta i Sverige ,411,91,5 Sysselsatta utomlands ,751,40,0 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,4 Stockholmsregionen , ,0 Stockholms län , ,8 Stockholms stad , ,8 Sverige, exkl Stockholms län , ,5 *De fyra senaste kvartalen Företagen i Stockholms län inom finansiell verksamhet och företagstjänster anmälde drygt fler platser till Arbetsförmedlingen under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal 2015.

10 Varslade personer Index 100 = 2006 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,3 Stockholmsregionen , ,8 Stockholms län , ,6 Stockholms stad , ,7 Sverige, exkl Stockholms län , ,6 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förhållande till befolkningen (%), år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, år 2016 kv1årstakt*2010 kv12015 kv12016 kv1 Sverige ,25,35,2 Stockholmsregionen ,75,0 Stockholms län ,44,34,2 Stockholms stad ,74,54,3 Sverige, exkl Stockholms län ,75,65,5 *De fyra senaste kvartalen Andelen ungdomsarbetslösa i åldern år minskade i både Stockholms län och Stockholms stad jämfört med första kvartalet 2015.

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12015 kv1 Sverige9 875,4108,09,55,61,1 Stockholmsregionen4 445,956,412,87,41,3 Stockholms län2 239,234,119,310,51,5 Stockholms stad925,911,020,911,21,2 Sverige, exkl Stockholms län7 636,273,97,04,21,0 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen Stockholms län svarade för drygt 30 % av Sveriges befolkningsökning under första kvartalet 2016.

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2016 kv1Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,9 Stockholmsregionen7 1955, ,2 Stockholms län , ,9 Stockholms stad , ,6 Sverige, exkl Stockholms län , ,1 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv 1 (kv 1, ) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2016 kv1Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv12010 kv12015 kv1 Sverige ,918,06,4 Stockholmsregionen ,810,32,6 Stockholms län ,536,73,7 Stockholms stad ,833,04,9 Sverige, exkl Stockholms län ,613,85,9 *Utveckling de fyra senaste kvartalen Den största ökningen av antalet övernattningar i Stockholms stad under årets första kvartal stod resenärer från Tyskland och Kina för. Störst minskning hade besökare från Ryssland.

15 Stockholm Business Region Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målet är att Stockholm ska bli Europas ledande hållbara tillväxtregion. Bolaget ägs av Stockholms stad och har två dotterbolag, Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Stockholms län Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser