Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCB:s medborgarundersökning våren 2007 Specialrapport för Södertörnskommunerna Lars-Gunnar Strand SCB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCB:s medborgarundersökning våren 2007 Specialrapport för Södertörnskommunerna Lars-Gunnar Strand SCB."— Presentationens avskrift:

1 SCB:s medborgarundersökning våren 2007 Specialrapport för Södertörnskommunerna Lars-Gunnar Strand SCB

2 SCB:s medborgarundersökning våren 2007 Specialrapport för jämförelser mellan Södertörnskommunerna Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö

3 Teknisk rapport Population: invånare 18-84 år. Undersökningsperiod: våren 2007 (12 mars- 7 maj). Urval: 1 000 personer per kommun. (500 personer i Nykvarn). Metod: postenkät med 3 påminnelsebrev. Andel svarande: - Södertörnskommunerna: 53% (49- 57%) - Övriga kommuner: 59 %

4 Om jämförelserna m.m.: Invånarnas betyg på infrastrukturen kommunens verksamheter inflytandet Betygsindex kan variera från 0-100. Ju högre desto bättre. Index under 40 kan betraktas som icke godkända. Jämförelsen mellan Södertörnskommunerna och med genomsnittet och för övriga 62 kommuner. Denna redovisning är begränsad till de övergripande betygsindexen.

5 A. Kommunen som en plats att leva och bo på (NRI) B. De kommunala verksamheterna (NMI) C. Om medborgarnas inflytande (NII) Undersökningen innehåller tre frågeblock:

6 Nöjd- Region- Index NRI Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Nöjdhet

7 Ex. Frågeområdet Miljö Inte alls nöjd I högsta grad nöjd Hur nöjd är du med din kommun vad gäller… -hur trivsam miljön är? -landskapet och naturen? -parker, grönområden och strövområden? Ingen åsikt                                                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex Nöjd- Region- Index (NRI), helhetsbetyget på kommunen som en plats att leva och bo på

9 NRI (Nöjd- Region- Index) - Södertörnskommunerna fick ungefär samma NRI som övriga kommuner. -Påtagliga skillnader: - Höga helhetsbetyg för främst Nykvarn och Tyresö. -Lågt för Botkyrka. Samtliga Södertörnskommuner har klart godkända NRI.

10 Modellanalys med prioriteringsmatris

11 Prioriteringsmatrisen - Visar faktorernas betygsindex - Visar faktorernas effektmått, dvs. hur stor påverkan en betygsförändring av respektive faktor förväntas ha på helhetsbetyget NRI. - Ju högre en faktor ligger desto bättre betygsindex. - Ju längre åt höger en faktor ligger desto större förväntad påverkan har den på helhetsbetyget NRI.

12 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell A (Nöjd- Region- Index). De sju Södertörnkommunerna.

13 Invånarna på Södertörn ger…...högre betyg än sitt medelbetyg åt: Miljö Fritid...lägre betyg än sitt medelbetyg åt: Arbetsmöjligheter Trygghet Kommunikationer Bostäder

14 Sammanfattning av informationen i prioriteringsmatrisen för NRI Att särskilt uppmärksamma: - Bostäder -Trygghet Även förbättringar av Miljö och Fritid bör ha påtaglig effekt på helhetsbetyget NRI.

15 Nöjd- Medborgar- Index NMI Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och Vägar Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten Nöjdhet

16 Nöjd- Medborgar- Index (NMI), helhetsbetyget på de kommunala verksamheterna 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

17 NMI (Nöjd- Medborgar- Index) - Södertörnskommunerna fick ungefär samma NMI som övriga kommuner. - Tyresö och Salem fick bäst helhetsbetyg för sina kommunala verksamheter. - Lägst betyg fick Nynäshamn. Samtliga Södertörnskommuner ligger på en godkänd nivå.

18 Prioriteringsmatrisen - Visar faktorernas betygsindex. - Visar hur stor påverkan en betygsförändring av respektive faktor har på helhetsbetyget NMI. - Ju högre en faktor ligger i diagrammet desto högre betygsindex har den fått. - Ju längre åt höger en faktor ligger desto större påverkan förväntas dessa betygsförbättring ha på helhetsbetyget NMI.

19 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell B (Nöjd- Medborgar-Index). De sju nätverkskommunerna.

20 Invånarna på Södertörn ger…...högre betyg än sitt medelbetyg åt främst: Räddningstjänst Fritid- Idrott Vatten och avlopp...lägre betyg än sitt medelbetyg åt främst : - Stöd för utsatta personer Äldreomsorg Gator och vägar

21 Sammanfattning av informationen i prioriteringsmatrisen för NMI Att särskilt uppmärksamma: - Stöd för utsatta personer - Gator och vägar - Grundskolan - Miljöarbetet Även förbättringar av Renhållningen bör ha påtaglig positiv effekt på helhetsbetyget NMI.

22 Nöjd- Inflytande- Index NII Tillgänglighet Information, Öppenhet Påverkan Förtroende Nöjdhet

23 Nöjd- Inflytande- Index (NII), helhetsbetyget. Hur medborgarna bedömer sitt inflytande i kommunen 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

24 NII (Nöjd- Inflytande- Index) - NII ligger för landets kommuner på en mycket lägre nivå än betygsindexen för NRI och NMI. - Södertörnskommunerna fick i genomsnitt något bättre NII än övriga kommuner. - Salem fick klart bäst helhetsbetyg på NII. - Haninge och Botkyrka har NII- värden som ligger under det kritiska indexvärdet på 40.

25 Prioriteringsmatrisen - Visar faktorernas betygsindex - Visar hur stor påverkan en betygsförändring av respektive faktor förväntas ha på helhetsbetyget NII. - Ju högre en faktor ligger desto bättre betygsindex. - Ju längre åt höger en faktor ligger desto större påverkan förväntas den ha för en förbättring av helhetsbetyget NII.

26 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell C (Nöjd- Inflytande- Index) NII. De sju Södertörnkommunerna.

27 Invånarna på Södertörn ger…...högre betyg än sitt medelbetyg på främst: Information Tillgänglighet...lägre betyg än sitt medelbetyg på främst: Påverkan

28 Sammanfattning av informationen i prioriteringsmatrisen för NII Att särskilt uppmärksamma: - Påverkan - Förtroende Informationen har fått klart högre betygsindex än övriga faktorer.

29 Nöjd- Region- Index NRI Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Nöjdhet

30 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex Nöjd-Region-Index (NRI). Om kommunen som en plats att leva och bo på

31 Rekommendation – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

32 Arbetsmöjligheter – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

33 Faktorn Arbetsmöjligheter

34 Utbildningsmöjligheter – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner. 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

35 Utbildningsmöjligheter

36 Miljö – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner. 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

37 Miljö

38 Bostäder – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

39 Bostäder

40 Trygghet – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

41 Trygghet

42 Kommunikationer – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

43 Kommunikationer

44 Kommersiellt utbud – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

45 Faktorn Kommersiellt utbud

46 Fritid – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

47 Faktorn Fritid

48 Kommunen som en plats att bo och leva på. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen

49 Nöjd- Medborgar- Index NMI Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och Vägar Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten Nöjdhet

50 Nöjd-Medborgar-Index (NMI), helhetsbetyget på kommunens verksamheter 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

51 Bemötande-Tillgänglighet – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

52 Förskolan – Betygsindex för kommunen samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

53 Förskolan

54 Grundskolan – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

55 Grundskolan

56 Gymnasieskolan – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

57 Gymnasieskolan

58 Äldreomsorgen – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

59 Äldreomsorgen

60 Stöd för utsatta personer – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

61 Stöd för utsatta personer

62 Gator och vägar – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

63 Gator och vägar

64 Gång - och cykelvägar – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

65 Gång – och cykelvägar

66 Fritid - Idrott – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

67 Fritid - Idrott

68 Fritid - Kultur – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

69 Fritid - Kultur

70 Miljöarbete – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

71 Miljöarbete

72 Vatten och avlopp – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

73 Vatten och avlopp

74 Renhållning – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

75 Renhållning

76 Räddningstjänsten – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

77 Räddningstjänsten

78 Kommunala verksamheterna. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen

79 Nöjd- Inflytande- Index NII Tillgänglighet Information, Öppenhet Påverkan Förtroende Nöjdhet

80 Nöjd-Inflytande-Index (NII), helhetsbetyget på kommunens verksamheter 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga 62 kommuner Betygsindex

81 Tillgänglighet – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner. 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga62kommuner Betygsindex

82 Tillgänglighet

83 Information - Öppenhet – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner -. 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga62kommuner Betygsindex

84 Information - Öppenhet

85 Påverkan – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner. 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga62kommuner Betygsindex

86 Påverkan

87 Förtroende – Betygsindex för kommunerna samt genomsnittet för samtliga 62 kommuner. 0102030405060708090100 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Tyresö Nätverkets sju kommuner Övriga62kommuner Betygsindex

88 Förtroende

89 Nöjd-inflytande-Index. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen

90 Ex. Effektmått NMI 100 Faktor X 100 A B

91 Ex. Lågt effektmått NNI 100 Faktor X 100

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110


Ladda ner ppt "SCB:s medborgarundersökning våren 2007 Specialrapport för Södertörnskommunerna Lars-Gunnar Strand SCB."

Liknande presentationer


Google-annonser