Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsträna, rehab mm Öka självkänslan och själv förtroendet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsträna, rehab mm Öka självkänslan och själv förtroendet."— Presentationens avskrift:

1 Syfte att hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden genom att en företagsidé.
Arbetsträna, rehab mm Öka självkänslan och själv förtroendet. Med mål att människor att växa i sin egen takt. 100% av sin egen förmåga.

2 Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)
Offentlig upphandling och andra ”ersättningssystem” Integrerar människor Driver näringsverksamhet Skapar delaktighet Återinvesterar vinsten Är fristående från offentlig sektor 100% av sin förmåga Marknadens behov av produkter & tjänster Kapitalförsörjning Behov av rehab-tjänster & fler arbets- tillfällen Individ- anställningsstöd Resurser för stöd- och arbetsledning Individens behov av arbete Sammanhanget! Cafe ex! Alla företag behöver pengar/resuser i starten Offentlig upphandling, svår för små företag överhuvudtaget, Botkyrka Bra affärsideer Inte rehabeliterin och arbettränning mm utan även att kunna sälja varor till den offtliga sektorn Sociala företag fyller tre behov: individens behov av arbete, marknadens behov av varor o tjänster Samhällets behov av rehab-tjänster och arbetstillfällen. Individens behov av arbete: vidgar arbetsmarknaden skapar jobb för de som står utanför Leder till empowerment genom att man får en större kontroll över sitt eget liv, blir självständig o kan fatta egna beslut – vilket man inte kan om man står utanför arbetsmarknaden o saknar försörjning. Leder också till att människor blir friskare, äter mindre mediciner/missbrukar mindre alkohol etc För deltagarna finns olika former av stöd beroende på vilken grupp man tillhör. Lönebidrag för långtidsarbetslösa och utförsäkrade personer. Trygghetsanställning; ekonomiskt stöd (liknar lönebidrag) som utgår till arbetsgivare som anställer en funktionshindrad person Anställningsstöd: bidrag på 85% (max 750 kr/dag) till abetsgivare som anställer någon som har avslutat fas 1 i jobbgarantin. Kan utgå för ord arbete, provanställning o visstidsanställning. Fas 3: stöd efter 450 ersättningsdagar, jobb i off eller privat regi ”som annars inte skulle utföras”. Max två år. Sysselsättningsstöd från F-kassan. Sjuk/aktivitetsersättning: Sjukersättning och aktivitetsersättning ingår i det reformerade förtidspensionssystemet. Aktivitetsersättning f-kassan till försäkrade i åldrarna år, sjukersättning till försäkrade i åldrarna år. Ersättning till den som varaktigt eller långvarigt (minst ett år) fått sin arbetsförmåga helt eller delvis nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska arbetsförmågan.

3 Över hela Sverige och de flesta drivs som kooperativ (Ek.för)
I hela landet finns det minst 353 ASF med c:a anställda och c:a deltagare . I Stockholms län finns ca 50 ASF, med 590 anställda och med c:a deltagare. Över hela Sverige och de flesta drivs som kooperativ (Ek.för) Medarbetarna är personer med arbetshinder pga funktionsnedsättning, långtidssjuka, långtidsarbetslösa, socialt utsatta ungdomar, tidigare missbruk, kriminalitet hemlösa, ålderdiskriminering mfl Syfte att hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden genom att en företagsidé. Med mål att människor att växa i sin egen takt. 100% av sin egen förmåga.

4 associationsformerna att driva ASF?
Vilka är de vanligaste associationsformerna att driva ASF? IDÈELLA FORMER Idéell förening (ingen lagstiftning, demokratisk och öppen) Stiftelse (ingen demokrati – är helt trogen stiftaren/na) FÖRETAGSFORMER Ekonomisk förening (stadgar reglerar reinvesteringskrav) Aktiebolag (bolagsordning reglerar reinvesteringskrav) Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (ny form sen några år) BLANDFORMER Förening som äger företag eller bildar företag ihop med andra Sofisam, myndheterna sida om socialt företagande, info, trycksaker mm Anordnar studieresor Informerar Ger rådgivning

5 SOCIALA ENTREPRENÖRER AV OLIKA SLAG
”Målgruppen” startar via sin ”brukarorganisation” Offentliganställda handledare ”knoppar av” sig själva och/eller sin kommunala ”arbetsverksamhet” Föreningar och folkrörelser affärsutvecklar Enskilda entreprenörer tar breddat initiativ Kloning via social franchising eller inkubator etc Coompanion agerar ”barnmorska” åt en grupp Sofisam, myndheterna sida om socialt företagande, info, trycksaker mm Anordnar studieresor Informerar Ger rådgivning

6 Sociala företag producerar varor och tjänster
Service: bygg och riv, städning, trädgårdsarbete, servering, cykelverkstad, möbelrenovering, smide, fastighetsskötsel, snickeri, fordonsverkstad, mattransporter, kontorsservice, konferensverksamhet, vaktmästartjänster, data/kommunikation, Produktion: matproduktion, hantverk i alla former, lego, bageri, betonggjuteri, borsttillverkning, catering, jordbruk, skogsarbete, handelsträdgård, fiskecentrum. Tjänster: Second hand,hunddagis,café, äventyrspedagogik,camping, fusing, tidningsförsäljning, B&B, återvinning, personalutveckling, friskvård, utbildning Sociala företag är verksamma inom en rad branscher, här är ett antal exempel. Flera av de sociala företagen har funnits sedan början av 90-talet. Anpassade för deltagarna och deras bakgrund Second hand, dominerande bransch bla de sociala företagen, 100, 80 st cafe och 61 bygg och riv 15 företag har över 100 medarbetare

7 Varför arbetsintegrerande sociala företag ASF?
Arbetsintegrerande sociala företag är en väldokumenterad metod för att få personer från bidrag till lön. Det finns i Sverige hundratusentals personer som står lång från arbetsmarknaden. Varje långtidsarbetslös kostar samhället mellan kr per år. Samhället kan genom de sociala företagen göra stora samhällsvinster. Förutom de positiva ekonomiska effekterna förbättrar de sociala företagen den psykiska hälsan och egenmakten hos deras deltagare och anställda. En metod som visar sig fungera Socio ekonomiska bokslut, kostnaden för olika individer , förbukning av samhällstjänster Tidigare missbruk kriminalitet Syfte att hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden genom att en företagsidé. Med mål att människor att växa i sin egen takt. 100% av sin egen förmåga.

8 www.sofisam.se www.stockholm.coompanion.se
Mauricio Chacana Luntmakargatan 25. Hötorget. Sofisam, myndheterna sida om socialt företagande, info, trycksaker mm Anordnar studieresor Informerar Ger rådgivning

9 Många diskrimineras både i låg och i högkonjuktur

10 olika typer av arbetshinder Leverera produkter
Ta emot personer med olika typer av arbetshinder Leverera produkter och tjänster till marknaden Kvalitet inte pris, kunden gör ingen skillnad Ekonomisk hållbar samt blir en bra plats att arbetsträna Det är ingen mening att starta social företag om affärsidéen inte håller Skiljer sig från vanliga företag som kan ta emot några för sysselsättning men inte , främsta målet är att hjälpa människor närmare arbetsmarknaden delaktigheten, 100 % av sin förmåga, tar tillvara egna kompetensen

11 Kooperativet KOS Kopiering svart/vit och färg med efterbehandling, storbildsutskrifter och utskicksjobb Glasverkstad, återvinner fönsterglas i form av skålar, smycken och änglar Kaffestugan ett café med ekologiska och rättvisemärkta produkter Uthyrning, konferensverksamhet Medarbetarna har funktionsnedsättningar pga långvarig psykisk sjukdom Samverkan och stöd från Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad phykisk ohälsa Deltagarna har ersättning från F-kassa Vi har stöd från Norrmalms stadsdelsförvaltning i form av 2,5 handledare och större delen av lokalkostnaden. 20 tal personer arbetar på kos varav 2 anställd på trygghetsanställning. När det kommer till ekonomin hade kooperativet ett svårt år 2008, inget överskott att göra någonting av däremot vidtog vi många olika åtgärder för att räta upp budgeten. Omsättning var ca :- (kooperatiets egen omsättning, sen tillkommer det som kommunen skjuter till.) Kooperativet KOS Norrtullsgatan 12K Stockholm

12 Mammas retro Second hand
Kvinnor med olika funktionsnedsättningar 14 kvinnor som arbetar Många arbetsuppgifter 3 år Second hand (göteborg) (göteborgsstad, coompanion mfl) Kvinnor med olika funktionsnedsättningar 14 kvinnor som arbetar Många arbetsuppgifter 3 år

13 15 kooperativ 300 medarbetare 107 anställda
Fd missbrukare och kriminella Vägen ut, konsortie-modell Kapital för att starta nya socila företag, man betalar en avgift 15 fristående företag, nav som sköter , administrationen tex löner, upphandlingar mm Eu –medel över 10 år Le mat socialt företag inom turistnäringen, social franchising

14 Definition som regeringen antagit
Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbetet. Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter Som är fristående från offentlig verksamhet Så vad är då ett socialt företag? Vad är det som definierar ett socialt företag? Tillväxtverkets definition: Har man varit utanför arbetslivet en längre tid, så är sociala företag en bra rehabiliteringsmetod, som leder till delaktighet, social gemenskap och ökad kontroll över det egna livet. Ansvar , Makten ligger hos dem. Vinsten återinvesteras för att fler ska få möjligheten och bestäms av e som jobbar Frístående men ska ha ett bra samarbete

15 Göteborg Social Franchising
Ett sätt att sprida goda idéer för sociala företag Göteborg Le mat –Social franchising , klona bra sociala företagsidéer Karlstad: Personer med physisk ohälsa , Göteborg: En del av vägen ut kooperativen , österåkers kommun Ursprungligen från Italien , Trieste (10 tal B&B i Italien) Inspiration från Italien , trieste redan 80 talet, mentalsjukhus stängde) Casa, hemtjänst stockholm,

16 Kriterier för att lyckas med sociala företag
En stabil kärna av motiverade människor som utför verksamhetens arbete. Affärsidén kommer att ge tillräckligt med pengar för att löner kan betalas ut inom en överskådlig framtid. Finansiärer är villiga att bidra till utrustning, relevant tid och resurser för utbildning samt process- och företagsstöd Socialtjänst, FK, AF och eventuellt samordningsförbund har ett nära samarbete med företaget utifrån kooperatörernas behov. De har ej makt över företagets ledning och beslut. Mål, metoder och företagande främjar processer av empowerment där det sociala företagets anställda är involverade och delaktiga. Tålamod Stöd för att utveckla idén Sköra företag , alla sektorer bör vara delaktiga , inte bara den offeltliga och ideella sektorn utan även näringslivet. = kriterier för Coompanion att gå in och stödja. (ett papper under utveckling, sept 2009) 1. Affärsidén kommer aen affärsidé som genererar tt ge tillräckligt med pengar för att löner kan betalas ut inom en överskådlig framtid. (Det finns tillräckligt med pengar för att möjliggöra att löner kan betalas ut inom en snar framtid.) 2. Finansiärer är villiga att bidra till en finansiering av utrustning, relevant tid och resurser för utbildning samt ytterligare period för hållbar processcoachning och företagsstödjande. 3. En stabil kärna av motiverade människor som utför verksamhetens arbete. ( En stabil kärna av människor som är motiverade och kan fylla verksamhetens behov av arbete.) 4. Socialtjänst, FK, AF och eventuellt samordningsförbund har ett nära samarbete med företaget utifrån kooperatörernas behov. De har dock ingen som helst makt över företagets ledning och beslutsfattande. (Socialtjänst, FK, AF och eventuellt samordningsförbund samarbetar nära med företaget utifrån deltagarnas behov. De har dock ingen makt över nyckelpersonerna för företagets ledning)

17 Socialt företagande för regional utveckling
Vidgar arbetsmarknaden Minskar utanförskapet – alla ska med Sociala ekonomins entreprenörer tas tillvara Sociala innovationer (jfr föräldrakooperativ) Samverkan över organisations och sektorsgränser – verksamheten är målet! Växer i hela EU - bevisat effektivt och humant

18 Graf visar

19 Hinder för utvecklingen av sociala företag
Formen SF är ännu okänd bland många beslutsfattare Det finns ännu inget särskild lagstiftning för SF Offentliga aktörer anpassar inte sina stödformer, sina köp, upphandlingar och sin politik till SF. SF interagerar med flera ej samordnade politikområden Det är svårt med kapitalförsörjningen vid starten Det finns brist på ledare, entreprenörer och handledare Det saknas tillräckliga ekonomiska resurser hos aktörer som har kunskaper på området och vill främja utvecklingen (som Coompanion och Föreningen SLUP.SE) = kriterier för Coompanion att gå in och stödja. (ett papper under utveckling, sept 2009) 1. Affärsidén kommer att ge tillräckligt med pengar för att löner kan betalas ut inom en överskådlig framtid. (Det finns en affärsidé som genererar tillräckligt med pengar för att möjliggöra att löner kan betalas ut inom en snar framtid.) 2. Finansiärer är villiga att bidra till en finansiering av utrustning, relevant tid och resurser för utbildning samt ytterligare period för hållbar processcoachning och företagsstödjande. 3. En stabil kärna av motiverade människor som utför verksamhetens arbete. ( En stabil kärna av människor som är motiverade och kan fylla verksamhetens behov av arbete.) 4. Socialtjänst, FK, AF och eventuellt samordningsförbund har ett nära samarbete med företaget utifrån kooperatörernas behov. De har dock ingen som helst makt över företagets ledning och beslutsfattande. (Socialtjänst, FK, AF och eventuellt samordningsförbund samarbetar nära med företaget utifrån deltagarnas behov. De har dock ingen makt över nyckelpersonerna för företagets ledning)


Ladda ner ppt "Arbetsträna, rehab mm Öka självkänslan och själv förtroendet."

Liknande presentationer


Google-annonser