Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STOCKHOLMSENKÄTEN 2012 ELEVERNA I GRUNDSKOLANS ÅR 9 OCH GYMNASIET ÅR 2 SIDAN 1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 1 – Redovisning av resultat från.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STOCKHOLMSENKÄTEN 2012 ELEVERNA I GRUNDSKOLANS ÅR 9 OCH GYMNASIET ÅR 2 SIDAN 1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 1 – Redovisning av resultat från."— Presentationens avskrift:

1 STOCKHOLMSENKÄTEN 2012 ELEVERNA I GRUNDSKOLANS ÅR 9 OCH GYMNASIET ÅR 2 SIDAN 1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 1 – Redovisning av resultat från Stockholmsenkäten

2 SIDAN 2 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SV

3 SIDAN 3 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STOCKHOLMSENKÄTENS SYFTEN Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för förebyggande insatser Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet

4 SIDAN 4 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE Enkät till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren Besvarades under våren 2012 efter sportlovet 17 länskommuner genomför undersökningen tillsammans med Stockholm

5 SIDAN 5 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SVARSFREKVENS

6 SIDAN 6 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING OMRÅDEN Tobak Alkohol Narkotika Skola Mobbing Brottslighet Föräldrar Spelande Bostadsområde

7 SIDAN 7 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING HUR MÅR VÅRA UNGDOMAR? De allra flesta mår bra! Majoriteten tycker att det är härligt att leva De trivs bra och är ambitiösa i skolan Känner sig trygga i närområdet Större andelen deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning

8 Elever som inte använder tobak STOCKHOLM % TOBAK Källa: Stockholmsenkäten SIDAN 8 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

9 Andel som inte dricker alkohol STOCKHOLM ALKOHOL Källa: Stockholmsenkäten SIDAN 9 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

10 Elever som inte använder narkotika STOCKHOLM % NARKOTIKA Källa: Stockholmsenkäten SIDAN 10 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

11 SIDAN 11 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SAMMANFATTNING STADSÖVERGRIPANDE Ett minskat tobaksbruk hos stadens unga. En allt större andel som helt väljer bort alkohol. Andelen pojkar i årskurs 9 som använt narkotika någon gång har minskat sedan förra mätningen. I övriga grupper är nivåerna oförändrade eller något minskade jämfört med 2010 år undersökning. Det tycks också vara något lägre rapporterad brottslighet bland unga pojkar. Generellt är det värt att notera att det är pojkar i åk 9 som står för huvuddelen av den positiva utvecklingen. Rökning, alkoholkonsumtion och ha provat narkotika vanligare i innerstaden (främst gymnasiet), allvarliga brott vanligare i ytterstaden.

12 Elever som röker (dagligen eller ibland) % Källa: Stockholmsenkäten SIDAN 12 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

13 SIDAN 13 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING RÖKNING Andel som röker dagligen eller ibland ÅRSKURS 9 Södermalms ungdomar i åk 9 röker i större utsträckning än motsvarande ungdomar i staden Ungdomarna uppger att de röker allt mindre med undantag för Södermalms flickor som ligger kvar på samma nivå som tidigare

14 SIDAN 14 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING RÖKNING Andel som röker dagligen eller ibland GY 2 Södermalms ungdomar i Gy 2 röker i större utsträckning än motsvarande ungdomar i staden Ungdomarna uppger att de röker allt mindre med undantag för Södermalms flickor där rökningen ökat

15 Elever som storkonsumerar alkohol* 1 gång i månaden eller oftare % *Avser elever som vid minst ett tillfälle i månaden, under ett och samma tillfälle, druckit motsvarande minst; 18 cl sprit (en halv kvarting), en helflaska vin, fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk, fyra burkar starköl eller sex burkar folköl. Källa: Stockholmsenkäten SIDAN 15 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

16 Elever som någon gång använt narkotika % Källa: Stockholmsenkäten 2012 Källa: Stockholmsenkäten SIDAN 16 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

17 SIDAN 17 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NARKOTIKA Andel som använt narkotika minst en gång de senaste fyra veckorna ÅRKURS 9 Andelen som använt narkotika de senaste fyra veckorna har minskat för såväl pojkar som flickor på Södermalm i Åk 9 Källa: Stockholmsenkäten

18 SIDAN 18 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NARKOTIKA Andel som använt narkotika minst en gång de senaste fyra veckorna GY 2 Andelen som använt narkotika de senaste fyra veckorna har ökat för Södermalms flickor och ligger kvar på en hög nivå för Södermalms pojkar i Gy 2 Källa: Stockholmsenkäten

19 SIDAN 19 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MOBBING Andel som blivit mobbad eller trakasserad i något hänseende under året ÅRSKURS 9 Andel som har mobbat eller trakasserat andra elever ÅRSKURS 9 Andelen som blivit mobbade i Årskurs 9 ökar i alla grupper Andelen i Årskurs 9 som mobbat i minskar i alla grupper Källa: Stockholmsenkäten

20 SIDAN 20 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BROTTSLIGHET Andel som klottrat eller målat olaglig grafitti ÅRSKURS 9 Andelen Södermalmspojkar i åk 9 som klottrat minskar Södermalmsflickorna ökar något Källa: Stockholmsenkäten

21 SIDAN 21 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BROTTSLIGHET Andel som klottrat eller målat olaglig grafitti GY 2 I Gy 2 ökar andelen södermalmsungdomar som uppgett att det klottrat eller målat olaglig grafitti Källa: Stockholmsenkäten

22 SIDAN 22 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING HUR KAN VI PÅVERKA? FRÅN RESULTAT TILL VERKSTAD! Professionella inom skola, förskola, fritid, polis, frivilligorganisationer, näringsliv Fortbildning och information för att öka kunskap och utveckla metoder. Samverkan inom innerstaden kring gemensamma insatser. Långsiktigt tobaksförebyggande projekt inom Söderandan. Föräldrar De viktigaste förebyggarna! Informationsinsatser och kampanjer till föräldrar för att öka kunskapen och påverka attityderna. Information och dialog på föräldramöten. ”Grattis- du har en tonåring”-kvällen anordnas genom Söderandan. Ungdomar Påverka ungdomars attityder genom vuxna i deras närhet. Engagera ungdomar i det förebyggande arbetet. Fältarna jobbar med värderingsövningar i skolorna. Media: Nå ut med budskap kontinuerligt kring relevanta ämnen.

23 SIDAN 23 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MER SIFFROR? www.stockholm.se/utveckling


Ladda ner ppt "STOCKHOLMSENKÄTEN 2012 ELEVERNA I GRUNDSKOLANS ÅR 9 OCH GYMNASIET ÅR 2 SIDAN 1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 1 – Redovisning av resultat från."

Liknande presentationer


Google-annonser