Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 1 Sveriges Lantbruk våren 2009 En undersökning bland lantbrukare Jörgen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 1 Sveriges Lantbruk våren 2009 En undersökning bland lantbrukare Jörgen."— Presentationens avskrift:

1 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 1 Sveriges Lantbruk våren 2009 En undersökning bland lantbrukare Jörgen Johansson Inställning till säkerhet och olycksrisker

2 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 2 Innehållsförteckning Utdrag ur frågeformuläret3 Sammanfattning – viktigaste resultat8 Resultatredovisning9 –Frågor kring säkerhet9 –Har du anställda som deltar i arbetet på gården?27 –Har du hemmavarande barn?29 –Frågor om olyckor31 Teknisk information33 –Allmänt33 –Svarsfrekvens34 –Att läsa tabellen35 Teknisk bilaga5 sidor Korstabeller12 sidor

3 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 3 Utdrag ur frågeformuläret (1/2)

4 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 4 Utdrag ur frågeformuläret (2/2)

5 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 5 Utdrag ur frågeformuläret (2/2)

6 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 6 Utdrag ur frågeformuläret (2/2)

7 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 7 Utdrag ur frågeformuläret (2/2)

8 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 8 Sammanfattning  Av samtliga lantbrukare med mer än 10 ha anser 85% att investeringar i säkerhet betalar sig i längden, genom minskade risker för olycksfall.  88% håller med om att kontinuerlig uppföljning av säkerheten minskar olyckorna.  72% instämmer i att barn under 15 år inte skall köra traktor på egen hand.  76% håller med om att man skall ha en krisplan att använda om något skulle inträffa.  51% menar att det är viktigt att passagerare i traktorn använder säkerhetstbälte.  73% håller med om att det finns många områden i deras företag där säkerheten kunde förbättras.  65% menar att det är viktigt att regelbundet få säkerheten på gården kontrollerad.  71% håller med om att de ibland tummar på säkerheten för att det är ett kortvarigt arbete som skall utföras.  43% menar att de är mer medvetna om riskerna för olycksfall än andra lantbrukare.  37% menar att det är viktigt att använda säkerhetsbälte i traktorn.  33% har inte råd med särskild utbildning i riskbedömning.  32% menar att det ingår i lantbrukaryrket att utsätta sig för risker.  52% använder ibland inte skyddsutrustning då den stör arbetet.  27% håller med om att de har så mycket erfarenhet att de inte behöver någon utbildning kring säkerheten i arbetet.  17% av de intervjuade har anställda som deltar i arbetet på gården.  42% har hemmavarande barn.  7% har det senaste året råkat ut för en olycka i arbetet på gården som ledde till besök på vårdcentral eller sjukhus.  Det finns tendenser till riskbeteenden/-attityder hos vissa grupper, t ex de som råkat ut för olyckor.

9 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 9 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Investeringar i säkerhet betalar sig i längden genom den minskade risken för olycksfall Ibland tummar jag på säkerheten för att det är ett så kortvarigt arbete som ska göras Jag är mer medveten om riskerna för olycksfall än andra lantbrukare Jag har så mycket erfarenhet så jag behöver ingen utbildning kring säkerheten i mitt arbete

10 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 10 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Ibland använder jag inte skyddsutrustning, för den är i vägen så den stör arbetet Det ingår i lantbrukaryrket att utsätta sig för risker Jag har inte råd med särskild utbildning kring säkerhet och riskbedömning Det finns många områden inom mitt företag där skyddet mot olyckor skulle kunna förbättras Det är viktigt att regelbundet få säkerheten på gården kontrollerad

11 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 11 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Det är viktigt att man har en krisplan att använda om något skulle inträffa Att kontinuerligt följa upp säkerheten på gården minskar olyckorna Det är viktigt att använda säkerhetsbälte i traktorn Det är viktigt att använda säkerhetsbälte på passagerare i traktorn Barn under 15 år skall inte köra traktor på egen hand

12 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 12 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Ibland tummar jag på säkerheten för att det är ett så kortvarigt arbete som ska göras Yngre lantbrukare tummar oftare på säkerheten av tidsskäl, än vad äldre gör.

13 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 13 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Ibland tummar jag på säkerheten för att det är ett så kortvarigt arbete som ska göras De som har anställda är något mindre benägna att tumma på säkerheten, medan de som faktiskt haft en olycka (senaste året, som lett till besök på vårdcentral/sjukhus) är mer benägna att instämma i påståendet.

14 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 14 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Jag är mer medveten om riskerna för olycksfall än andra lantbrukare Intressant nog skiljer sig de södra och norra slättbygderna från varandra på denna punkt, där lantbrukare i Götalands norra och Svealands slättbygder anser sig vara mer riskmedvetna än kollegorna i söder.

15 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 15 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Jag är mer medveten om riskerna för olycksfall än andra lantbrukare De som har anställda anser sig vara mer riskmedvetna än genomsnittet.

16 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 16 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Jag har så mycket erfarenhet så jag behöver ingen utbildning kring säkerheten i mitt arbete Lantbrukare i Svealands skogsbygder (dock; få intervjuer) och äldre lantbrukare är mest benägna att instämma i påståendet. Skillnaderna är dock små.

17 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 17 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Jag har så mycket erfarenhet så jag behöver ingen utbildning kring säkerheten i mitt arbete De med anställda är mer intresserade av utbildning i säkerhet. Att de som haft olyckor inte är det kan ha flera orsaker. De kan vara riskbenägna, men det kan också vara så att just olyckan lett till att de skaffat sig så mycket erfarenhet och kunskap att de faktiskt behöver mindre utbildning.

18 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 18 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Det ingår i lantbrukaryrket att utsätta sig för risker De som haft en olycka är något mer benägna att instämma i påståendet.

19 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 19 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Jag har inte råd med särskild utbildning kring säkerhet och riskbedömning De med mindre arealer och norrut i landet anser sig i mindre utsträckning ha råd. De med större arealer skog anser motsatsen.

20 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 20 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Jag har inte råd med särskild utbildning kring säkerhet och riskbedömning De som har anställda på gården menar sig i större utsträckning än genomsnittet ha råd med utbildning.

21 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 21 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Det finns många områden inom mitt företag där skyddet mot olyckor skulle kunna förbättras I de stora jordbruksbygderna i söder instämmer man i mindre utsträckning, medan motsatsen gäller för lantbrukare i Svealands skogsbygder. De med lite eller ingen skog instämmer också i mindre utsträckning än genomsnittet i påståendet.

22 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 22 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Det finns många områden inom mitt företag där skyddet mot olyckor skulle kunna förbättras De som har anställda tycker i mindre utsträckning än genomsnittet att det finns områden inom det egna företaget där skyddet skulle kunna förbättras.

23 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 23 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Det är viktigt att regelbundet få säkerheten på gården kontrollerad Såväl norrut i landet som i de stora, sydliga jordbruksbygderna tycker inte i samma utsträckning som genomsnittet att det är viktigt att få säkerheten kontrollerad. Detsamma gäller de med lite eller ingen skog.

24 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 24 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Det är viktigt att använda säkerhetsbälte på passagerare i traktorn De som inte är medlemmar i LRF tycker i mindre utsträckning att säkerhetsbälte för passagerare i traktorn är viktigt.

25 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 25 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Barn under 15 år ska inte köra traktor på egen hand

26 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 26 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Barn under 15 år ska inte köra traktor på egen hand De som ej är medlemmar i LRF och de som har barn i hushållet anser i mindre utsträckning än genomsnittet att barn under 15 år inte skall köra traktor på egen hand.

27 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 27 Har du anställda som deltar i arbetet på gården? %

28 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 28 Har du anställda som deltar i arbetet på gården? %

29 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 29 Har du hemmavarande barn? %

30 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 30 % Har du hemmavarande barn?

31 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 31 Har du råkat ut för en olycka i arbetet på gården det senaste året, som föranledde besök på vårdcentral eller sjukhus? %

32 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 32 % Har du råkat ut för en olycka i arbetet på gården det senaste året, som föranledde besök på vårdcentral eller sjukhus?

33 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 33 Allmänt  Sveriges Lantbruk är en postal enkät som gått ut till 1000 bönder varje vår och höst sedan 1973.  Undersökningen går till personer som driver lantbruksfastigheter med mer än 10 ha åker.  För mer information se den tekniska beskrivningen. Teknisk Information

34 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 34 Svarsfrekvens Teknisk Information

35 © Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 35 Att läsa tabellen Teknisk Information Bas: Samtliga (ovägd) På denna rad står det verkliga antalet intervjuer. Exempel I gruppen brukare med en åkerareal på minst 51 ha har 193 intervjuer genomförts. Detta vägs ner till 161 intervjuer eftersom andelen stora gårdar inte är så stor i riket. - tecknet innebär att värdet är lägre än motsvarande värde i totalkolumnen. Skillnaden är statistiskt säker. Bas: Vägd På denna rad står det vägda antalet intervjuer. Det är denna siffra Som är bas för %-talen och som speglar hela populationen. Av samtliga har 81 % inga mjölkkor. + tecknet innebär att värdet är högre än motsvarande värde i totalkolumnen. Skillnaden är statistiskt säker.


Ladda ner ppt "© Landja Marknadsanalys AB Säkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2009 1 Sveriges Lantbruk våren 2009 En undersökning bland lantbrukare Jörgen."

Liknande presentationer


Google-annonser