Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur styrs Sverige?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur styrs Sverige?."— Presentationens avskrift:

1 Hur styrs Sverige?

2 Frågar man barn vem som bestämmer i Sverige brukar de flesta svara samma sak…….
KUNGEN!!!

3 Vår kung Carl XVI Gustaf har titeln statschef och Sverige är en monarki (ärftlig).
I Sverige har monarken, som statschefen också kallas, mest symboliska och representativa uppgifter och saknar politisk makt. Det brukar därför ofta bli stora rubriker i medierna då kungen ändå har en åsikt i politiska frågor. Mer om kungens uppgifter… Riksmötet öppnas

4 Vem eller vilka är det då som styr?
Sverige har vad man kallar parlamentarism – parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament. Här i Sverige kallar vi vårt parlament för riksdag. Parlamentet beslutar om viktiga saker som rör landets medborgare. Regeringen ser till att besluten blir verklighet. Riksdagen

5 Riksdagen Hur länge har det funnits en riksdag i Sverige? Svaret är inte helt enkelt. Det beror på vad man räknar som en riksdag. Först efter valet 1921 blev riksdagen fullt ut en demokratisk representation för hela folket. Då fick även kvinnor vara med och rösta.

6 Forts. riksdagen Vart fjärde år andra söndagen i september är det val till riksdagen. Då går medborgarna till vallokalerna för att bestämma vilka personer som ska representera dem i riksdagen. Vi har alltså vad man kallar en representativ demokrati – där folket väljer personer (representanter) som ska föra deras talan under en period.

7 Samma dag som det är riksdagsval är det också val till landsting och kommuner.
Rösträtt i riksdagsval har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförda i Sverige.

8 Det finns 349 platser i riksdagen att fördela
Det finns 349 platser i riksdagen att fördela. Antalet platser ett parti får står i proportion till antalet röster som partiet har fått. Huvudregeln är att ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att komma in i riksdagen.

9 Vad har riksdagen för uppgifter?
En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Det är oftast regeringen som lämnar lagförslagen (proposition). Men ett lagförslag kan också komma från en eller flera riksdagsledamöter (motion). Har en lag beslutats kan den inte stoppas eller ändras på annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

10 Forts. riksdagens uppgifter:
Andra uppgifter som riksdagen har är att:  att besluta om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten. att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. att arbeta på olika sätt med EU-frågor. att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik.

11 Vad är regeringen för något?
Svenska folket väljer representanter till riksdagen i riksdagsvalet vart fjärde år. Riksdagen utser en statsminister och det är statsministern som får i uppdrag att bilda en regering. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer det som riksdagen har beslutat. Regeringen tar också initiativ till nya lagar och ändrar i befintliga lagar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 340 andra statliga myndigheter. Regeringen är ansvarig inför riksdagen och måste ha riksdagens stöd för att kunna genomföra sin politik.

12 Hur bildas regeringen? Om en ny regering ska bildas håller riksdagens talman enskilda överläggningar med partiledarna. Därefter föreslår talmannen vem som ska utses till statsminister och riksdagen röstar om förslaget. Godkänns kandidaten ska han eller hon utse en ny regering.

13 Statsministern väljer själv vilka och hur många ledamöter, statsråd eller ministrar, som ska ingå i regeringen. Statsråden ska vara svenska medborgare. De behöver inte vara politiker, men oftast är de politiker sedan många år. Statsministern bestämmer också vilka av statsråden som ska vara departementschefer. Tillsammans bildar statsministern och statsråden Sveriges regering.

14 Regeringens uppgifter:
lägger fram lagförslag (propositioner) till riksdagen verkställer riksdagens beslut bestämmer över pengar som riksdagen beslutat om i budgeten företräder Sverige i EU ingår avtal med andra stater utser höga tjänster inom staten, exempelvis generaldirektörer och landshövdingar samt beslutar i ärenden som ingen annan myndighet ansvarar för.

15 Statliga myndigheter och bolag
Regeringen är ansvarig inför riksdagen och måste ha riksdagens stöd för att kunna genomföra sin politik. Till sin hjälp i arbetet har regeringen dels ett regeringskansli med ett antal departement, dels statliga myndigheter och bolag. I Sverige finns 221 centrala myndigheter och statliga bolag som lyder under regeringen och är sorterade under de olika departementen. Deras uppgift är att praktiskt genomföra de beslut som riksdag och regering har fattat.

16 Forts. statliga myndigheter och verk
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter. Polisen, Migrationsverket ,Skatteverket, åklagarmyndigheten, arbetsförmedlingen och centrala studiestödsnämnden är några. Myndigheterna ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

17


Ladda ner ppt "Hur styrs Sverige?."

Liknande presentationer


Google-annonser