Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S Å STYRS S VERIGE. B EGREPP Parlamentarisk demokrati All offentlig makt utgår från folket Fria val till vårt parlament (riksdagen) Det parti/ de partier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S Å STYRS S VERIGE. B EGREPP Parlamentarisk demokrati All offentlig makt utgår från folket Fria val till vårt parlament (riksdagen) Det parti/ de partier."— Presentationens avskrift:

1 S Å STYRS S VERIGE

2 B EGREPP Parlamentarisk demokrati All offentlig makt utgår från folket Fria val till vårt parlament (riksdagen) Det parti/ de partier som får majoritet bildar regering Monarki Vår statschef är en kung eller drottning Har ingen politisk makt, representerar landet

3 G RUNDLAGAR Regeringsformen Viktiga regler för Sveriges statsskick, hur landet ska styras och vilka rättighet medborgarna har. Successionsordningen Hur kungakronan ska ärvas. Tryckfrihetsförordningen Reglerar rätten att berätta sina tankar i skrift. Yttrandefrihetsgrundlagen Offentligt uttrycka tankar, åsikter och känslor i vilket ämne som helst.

4 V AD ÄR DET FÖR SPECIELLT MED G RUNDLAGARNA ? Svårare att ändra Inte göra några snabba förändringar som minskar människors fri- och rättigheter Riksdagen fattar två beslut, val däremellan Folkomröstning som är bindande

5 F OLKOMRÖSTNINGAR En stor förändring – vill höra folkets åsikt Bara rådgivande Vägledande för ett riksdagsbeslut 1. 1922 Rusdrycksförbud 2. 1955 Högertrafik 3. 1957 Allmän tilläggspension (ATP) 4. 1980 Kärnkraft 5. 1994 Medlemskap i EU 6. 2003 Införandet av EMU

6 R IKSDAGEN – D EN LAGSTIFTANDE MAKTEN 349 personer från olika partier som vi röstat fram Proportionella val ( Lika många procent partiet får av folkets röster, lika många procent ska partiet ha av platserna i riksdagen) Representerar folket – förtroendevalda Arbetet leds av en ordförande Talmannen – Per Westerberg Plenisalen – salen där rikdagen fattar sina beslut

7 F ORTS RIKSDAGEN Bestämmer nya lagar (Statsförvaltningen genomför) Har hand om Sveriges ekonomi (Budget/inkomster o utgifter) Kollar så att regeringen och myndigheterna sköter sig Utser statsminister Arbetar med EU-frågor Inflytande på utrikespolitiken

8 F ORTS RIKSDAGEN Indelad i 15 utskott (jfr Nämnder i kommunen) som specialiserat sig på ett område och sköter detta. Arbetsmarknaden/finanser/försvar/justitie/Närings/utbildning/ trafik/kultur/miljö-och jordbruk Varje utskott har 17 platser (fördelas utifrån valresultatet) Tar emot de förändringar som vill göras och förbereder dessa så att riksdagen kan fatta ett beslut Motion = Förslag fr riksdagen Propositioner = Förslag fr regeringen Konstitionsutskottet (KU) = Granskar regeringen så att de följer grundlagarna.

9 R EGERINGEN Talmannen föreslår en statsminister (regeringschef) Riksdagen röstar om detta Statsministern får uppdrag att välja ministrar/statsråd som ska sitta i regeringen Viktigt! Regeringen ha stöd av majoriteten av riksdagen. Regeringens förslag till förändringar gå igenom. Parlamentarism Regeringen utses av parlamentet/riksdagens majoritet. Riksdagen måste ha stöd av riksdagens majoritet för att kunna reagera.

10 F ORTS REGERING Regeringen styr Sverige och genomför de beslut som riksdagen har fattat. De kan också komma med egna förslag (propositioner) Viktigaste är budgetpropositionen Regeringskansliet hjälper till och består av 1. Statsrådsberedningen 2. Departement Varje minister är chef för sin avdelning som specialiserat sig på ett område, ex arbetsmarknad, finanser, utbildning. Förvaltningsavdelningar Statliga myndigheter (arbetsförmedlingen, socialstyrelsen, skolverket, CSN, trafikverket) Länsstyrelsen (regional utveckling, samhällsplanering, näringsliv, miljö- och djurskydd) Kommunerna (vet ni sedan innan)

11 O LIKA TYPER AV REGERINGAR Majoritetsregering Får majoritet av platserna (mandaten), 175 st, kan bilda en egen regering. Koalitionsregering Två eller flera partier bildar regering och tillsammans har de majoritet i riksdagen. Minoritetsregering Ett ensamt parti bildar regering och får leta stöd i andra partier för att få majoritet i riksdagen. Idag: Alliansen Tidigare: socialdemokraterna som då samarbetar med V och MP. Vågmästarroll – Sverigedemokraterna Samlingsregeringen Speciella situationer så sitter alla riksdagspartierna i regeringen. Ex. Andra världskriget


Ladda ner ppt "S Å STYRS S VERIGE. B EGREPP Parlamentarisk demokrati All offentlig makt utgår från folket Fria val till vårt parlament (riksdagen) Det parti/ de partier."

Liknande presentationer


Google-annonser